Level 19
8,221/9,000 9,069 163

ตัวอย่างการอัปเดต 2.0.62


สวัสดีเพื่อน ๆ นักล่าผี~! แก๊บ!
 
[เพิ่มผีรวมร่าง]
ในที่สุดผีตัวใหม่ก็ปรากฏ !!
โฮมุนชีนี, สคิวต์เซบับ
[อีเวนต์อัปเลเวลผี]
ทราบสถานะของการดำเนินการได้ผ่านทางปุ่มอีเวนต์ด้านล่างล็อบบี้
ร่วมอีเวนต์ได้ถึงวันที่ 9/15 เมื่อจับผีและอัปเลเวลได้สำเร็จ รางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย
เมื่อสิ้นสุดอีเวนต์ เลเวล 2 - เลเวล 8 จะไม่ได้รับรางวัล
 
[เพิ่มไอเทมผี]
เพิ่มไอเทมผี 4 ประเภทต่อผีแต่ละชนิด
[หอคอยผี]
เพิ่มชั้นหอคอยผีอีก 100 ชั้น ปัจจุบันเพิ่มชั้น 851 → ชั้น 900
 
 
[เพิ่มอีเวนต์]
จงบินไป!สคิวต์เซบับ!
เมื่อจับผีได้สำเร็จจะได้รับปีกของสคิวต์เซบับ!
 
[New Costume]

ตัวอย่างการอัปเดต 2.0.62 +2

Vista previa de la actualización 2.0.62


Hola amigos cazadores de fantasmas! Saludos!
 
[fantasma combinado agregado]
Finalmente ha aparecido un nuevo fantasma!!
Demonio Homun,S'cutezebub
[Evento de subir de nivel fantasma]
Puede verificar el progreso a través del botón de evento en la parte superior del lobby.
El período del evento es hasta el 9/14. Si subes de nivel después de atraparlo, lo recibirás por correo.
Las recompensas de nivel 2 ~ 8 no estarán disponibles al final del evento.
 
 
[Ítems de fantasma añadidos]
4 tipos de ítems de fantasma añadidos por fantasma.
 
[Torre Fantasma]
Se agregarán 100 pisos de torre más.
Se agrega del Piso 851 actual → hasta el piso 900
 
 
[Evento agregado]
Vuela!! S'cutezebub !
Si capturas al fantasma, podrás conseguir las alas de S'cutezebub!
 
[New Costume]

Vista previa de la actualización 2.0.62 +3
Cazador de fantasmas Sep 3, 2021, 08:06 PM
0 0

2.0.62 更新搶先看


獵人朋友們,大家好~
 
[新增合體幽靈]
終於有新的幽靈登場了!!
矮惡魔, 飛翔吧!
[幽靈升級活動]
點擊大廳上端的活動鍵,即可瞭解活動詳情。
活動期間為 ~ 9月 15日止。捕獲後升級,獎勵將發送到信箱。
活動結束時,2級~8級不在獎勵範圍。

另,矮惡魔和蜂蠅魔
都完成升級活動,
會有額外獎勵哦!
 
 
新增幽靈道具
每種幽靈都新增了4種幽靈道具。
 
[幽靈塔]
幽靈塔層數新增50層!
從現在的 851層 → 增加到900層。
 
[新增活動]
蜂蝇魔翅膀
捕獲幽靈就能獲得蜂蠅魔翅膀!
 
[New Costume]

2.0.62 更新搶先看 +3
幽靈獵人-神秘公寓 Sep 3, 2021, 08:04 PM
0 0

2.0.62 更新抢先看


猎人朋友们,大家好~
 
[新增合体鬼魂]
终于有新的鬼魂登场了!!
矮恶魔,飞翔吧!
[鬼魂升级活动]
点击大厅上端的活动键,即可了解活动详情。
活动期间为 ~ 9月 15日止。捕获后升级,奖励将发送到信箱。
活动结束时,2级~8级不在奖励范围。

另,矮恶魔和蜂蝇魔
都完成升级活动,
会有额外奖励哦!
 
 
新增鬼魂道具
新增鬼魂别道具4种。
 
[鬼魂之塔]
鬼魂之塔层数新增50层!
从现在的 401层 → 增加到500层。
 
[新增活动]
蜂蠅魔翅膀
捕获鬼魂就能获得蜂蝇魔翅膀!
 
[New Costume]

2.0.62 更新抢先看 +3
幽灵猎人-神秘公寓 Sep 3, 2021, 08:01 PM
0 0

2.0.62アップデートプレビュー

ゴーストハンターのみなさん、こんにちは~!
 
[合体ゴースト追加]
ついに新しいゴーストが登場!!
ホムンシニ、スキュゼブブが追加されます。
 
[ゴーストレベルアップイベント]
ロビー上部のイベントボタンで進行状況を確認できます。
イベント期間は9月15日までで、捕獲後にレベルアップすると郵便で支給されます。
イベントが終了すると、2レベル~8レベルのリワードを受けることはできません。
そしてホムンシニ、スキュゼブブ
レベルアップ達成イベントをすべて達成すると
追加で報酬いたします。
 
 
 
ゴーストアイテム追加
 
ゴーストごとにゴーストアイテムが4種追加されます。
 
 
巨大ゴーストイベント
イベント期間中、巨大ゴーストとしてイアンクッションが登場します!!
 
コスチューム追加
降臨クッションとイアンクッションが追加されます。
 
ゴーストタワー
タワーの階数が50階追加されます。
現在851階 → 900階まで追加されます。
 
イベント
新規収集イベントが始まります。
 
飛べ!スキュゼブブ
ゴーストを捕獲するとスキュゼブブの羽を獲得できます!
 
曜日ダンジョン
シンビアパートにキョンシーXが追加されます。
学校大講堂に女幽霊Xが追加されます。
 
 
ポイントモール
女幽霊X、キョンシーXが追加されます。
 
 
バトル・シングルモード
ホムンシニ、スキュゼブブが追加されます。
 
 
ゴーストスキン変更
女幽霊X、キョンシーXに適用されていた
夏のスキンが変更されます。
 
 
合体ゴーストショップ
新しい商品の準備のため、ショップのアイコンが非活性化されます。

2.0.62アップデートプレビュー +4
0 0

2.0.62 Update Preview

Hey, ghost hunters!
 
New Combination Ghost
Homun Demon and S'cutezebub have been added.
 
 
Ghost Level up Event
You can check out the status by event button at top of lobby.
Event ends at 15th Sep. You'll get the prize for level-up after capture at Mail.
Note that you can't claim the prize for level 2 ~ level 8 after the event ends.
You will get bonus prize
completing all level up event for
Homun Demon and S'cutezebub.
 
 
New Ghost Item
4 new ghost items for each ghost have been added.
 
Giant Ghost Event
Ian cusion will appear as giant ghost during event period!!
 
New Costume
Kanglim cusion and Ian cusion have been added.
Ghost Tower
50 more stairs have been added to the tower.
It will become 900 stairs from the current 851 stairs.
 
Event
New collection event will take place.
 
Fly away! S'cutezebub!
 
 
Daily Dungeon
Jiangshi X has been added at the haunted mansion.
Virgin Spirit X has been added at School Auditorium.
 
 
Point Mall
Virgin Spirit X and Jiangshi X have been added.
 
 
Single Puzzle Stage
S'cutezebub and Homun Demon have been added.
 
 
Ghost Skin Change
Summer skins of Virgin Spirit X and Jiangshi X
will be changed.
 
Combination Ghost Shop
Shop icon will be disbled for preparing for new goods.

2.0.62 Update Preview +4
GETCHA GHOST Sep 3, 2021, 07:08 PM
0 6

Vista previa de la actualización 2.0.56

Amigos cazadores !!
Logramos localizar al titiritero con los rastros encontrados por el grupo de búsqueda!
Sin embargo, creo que ese proceso enfureció al titiritero.
El titiritero mismo apareció en Cazador de Fantasmas?
Esta tan enojado que en donde los Cazadores de fantasmas están, ellos aparecen por todas partes, plantando fallos y errores y arruinando las cosas!
compruebe el comportamiento del titiritero y actúe con la vista previa de la actualización 2.0.56.
 
Vista previa de la actualización 2.0.56
Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ¡ganarás 100 batallas!
Primero conozcamos al titiritero.
 
[Fantasma combinado cautivado]
Recuerdas la receta de fusión G del titiritero?
Los amigos cazadores resolvieron el secreto de la Receta G y nacieron maravillosos fantasmas combinados.
Creo que el titiritero lo ha contaminado! Tiene mucha importancia. ¡Debo encontrar una manera de rescatarlo!
 
 
[Pegatina del titiritero]
Y esto que es?!
parece que nos estan provocando no?!, el mini-titiritero está cubriendo la pantalla del cazador de fantasmas, ¿verdad?
Si quitas la pegatina del titiritero que cubre la pantalla, ¡te daré una recompensa! ¡Ayudennos chicos!
 
[El toque maligno del titiritero]
Cuando entres al Cazador de Fantasmas , un titiritero aparecerá de repente y te dará una mano malvada.
El propósito es infectar al los cazador de fantasmas, ¡así que detén al titiritero completando la misión antes de que acabe el tiempo!
 
[Persecución del titiritero]
Creo que entendieron bien las malas acciones del titiritero.
El objetivo de esta actualización se podra dividir en dos partes!
 
[1] Persigue al titiritero
persigamos al titiritero para detenerlo antes de que arruinen a los cazdores!
Como recompensa por la primera persecución, te daré un disfraz que te disfraza para que el titiritero no se entere!
 
Intenté perseguir al titiritero antes que mis amigos cazadores, pero lo perdí.
A cambio, ¡rescaté al fantasma-G de ser capturado por el titiritero!
 
pueden perseguir un titiritero 5 veces al día.
Si estás agotado después de perseguir los 5 dias, tómate un día libre y vuelve a perseguir.
 
Anímo, amigos cazadores!
Persigamos al titiritero y rescatemos a todos los fantasmas-G capturados!
 
[2] Cura al cazador de fantasmas infectados por el titiritero.
¡Recoge las vacunas de fantasmas y cura a los cazadores de fantasmas contaminados por el titiritero!
trata el área de cazador de fantasmas con una vacuna, y te daré un disfraz para que te disfraces de titiritero!
 
[fantasma combinado agregado]
los fantasmas combinados Ciriattoganger-G y Perla Negrea Beros- G han sido agregados.
 
[Evento de subir de nivel fantasma]
Puede verificar el progreso a través del botón de evento en la parte superior del lobby.
El período del evento es hasta el 14 de julio. Si subes de nivel después de atraparlo, lo recibirás por correo.
Las recompensas de nivel 2 ~ 8 no estarán disponibles al final del evento.
 
se otorgarán recompensas adicionales
cuando completes todos los eventos de logros de nivel superior
de el Ciriattoganger-G y Perla Negrea Beros- G
 
[Torre Fantasma]
Se agregarán 100 pisos de torre más. Se agrega del Piso 401 actual → hasta el piso 500
Se agregó la función de compensación de rango de la torre fantasma

Vista previa de la actualización 2.0.56 +4
Cazador de fantasmas Jun 21, 2021, 04:37 PM
0 0

2.0.56 更新抢先看

幽灵猎人朋友们!!
根据搜索队的发现成功确认了人形术士的位置!
不过,这个过程好像激怒了人形术士……
人形术士现形了吧!?
火冒三丈的人形术士在到处留下BUG,弄得乱七八糟!
2.0.56 更新抢先看!预知人形术士的行动,准备对策!
 
2.0.56 更新抢先看
知己知彼,百战不殆!
先认识下人形术士。
[被抓的合体鬼魂]
还记得人形术士的 G合体秘方吗?
幽灵猎人揭开了 G合体秘方的秘密,诞生了很多强大的合体鬼魂,
但被人形术士给感染了!快想办法解救它们!
 
 
[人形术士之贴]
这又是什么?!
迷你人形术士挡住了屏幕!在气我吗?
将当着屏幕的人形术士之贴去除,就有奖励领取!帮帮我!
 
[人形术士邪恶之手]
人形术士会突然出现并伸出邪恶之手。
目的就是要感染幽灵猎人!在时间结束前完成任务,就能阻止人形术士!
 
[人形术士 追击队 ]
人形术士的恶性已经路人皆知了。
这次更新目标主要是两个!


[1] 追击人形术士
猎人们追击人形术士,并阻止人形术士将幽灵猎人感染!
送你不会被人形术士发现的变装服饰作为第一次追击奖励!
 
比幽灵猎人们先一步追过人形术士,但跟丢了。
不过,解救了被人形术士抓获的 G鬼魂!

人形术士一天可追击5次。
5次追击后应该累了,好好休息一天,改天继续!

加油!猎人朋友们!
追击人形术士,解救所有 G鬼魂!
 
[2] 治疗人形术士感染的鬼魂猎人
收集鬼魂疫苗,治疗被感染的幽灵猎人!
用疫苗治疗幽灵猎人区域,就送你人形术士服装!
 
[新增合体鬼魂]
新增G野猪野猪分身和 G黑鬒猎犬。
[鬼魂升级活动]
点击大厅上端的活动键,即可了解活动详情。
活动期间为 ~ 7月 14日止。捕获后升级,奖励将发送到信箱。
活动结束时,2级~8级不在奖励范围。

另,G野猪分身和G黑鬒猎犬
都完成升级活动,
会有额外奖励哦!
 
[鬼魂之塔]
鬼魂之塔层数新增100层!从现在的 401层 → 增加到500层。
新增鬼魂之塔排行奖励功能

2.0.56 更新抢先看 +4
幽灵猎人-神秘公寓 Jun 21, 2021, 04:36 PM
0 0

2.0.56 更新搶先看

幽靈獵人朋友們!!
根據搜索隊的發現成功確認了人形術士的位置!
不過,這個過程好像激怒了人形術士……
人形術士現形了吧!?
火冒三丈的人形術士在到處留下BUG,弄得亂七八糟!
2.0.56 更新搶先看!預知人形術士的行動,準備對策!
 
2.0.56 更新搶先看
知己知彼,百戰不殆!
先認識下人形術士。
 
[被抓的合體幽靈]
還記得人形術士的 G合體秘方嗎?
幽靈獵人揭開了 G合體秘方的秘密,誕生了很多強大的合體幽靈,
但被人形術士給感染了!快想辦法解救它們!
 
 
[人形術士之貼]
這又是什麼?!
迷你人形術士擋住了螢幕!在氣我嗎?
將當著螢幕的人形術士之貼去除,就有獎勵領取!幫幫我!
 
[人形術士邪惡之手]
人形術士會突然出現並伸出邪惡之手。
目的就是要感染幽靈獵人!在時間結束前完成任務,就能阻止人形術士!
 
[人形術士 追擊隊 ]
人形術士的惡性已經路人皆知了。
這次更新目標主要是兩個!


[1] 追擊人形術士
獵人們追擊人形術士,並阻止人形術士將幽靈獵人感染!
送你不會被人形術士發現的變裝服飾作為第一次追擊獎勵!
 
比幽靈獵人們先一步追過人形術士,但跟丟了。
不過,解救了被人形術士抓獲的 G幽靈!

人形術士一天可追擊5次。
5次追擊後應該累了,好好休息一天,改天繼續!

加油!獵人朋友們!
追擊人形術士,解救所有 G幽靈!
 
[2] 治療人形術士感染的幽靈獵人
收集幽靈疫苗,治療被感染的幽靈獵人!
用疫苗治療幽靈獵人區域,就送你人形術士服裝!
 
[新增合體幽靈]
新增G野豬野豬二重身和 G黑鬒獵犬。
[幽靈升級活動]
點擊大廳上端的活動鍵,即可瞭解活動詳情。
活動期間為 ~ 7月 14日止。捕獲後升級,獎勵將發送到信箱。
活動結束時,2級~8級不在獎勵範圍。

另,G野豬二重身和G黑鬒獵犬
都完成升級活動,
會有額外獎勵哦!
 
[幽靈塔]
幽靈塔層數新增100層!從現在的 401層 → 增加到500層。
新增幽靈塔排行獎勵功能

2.0.56 更新搶先看 +4
幽靈獵人-神秘公寓 Jun 21, 2021, 04:34 PM
0 0

ตัวอย่างการอัปเดต 2.0.56

เพื่อน ๆ นักล่าทุกคน!!
จากร่องรอยที่หน่วยสอดแนมค้นพบ ทำให้วิเคราะห์ตำแหน่งของผีนักเชิดหุ่นได้สำเร็จ!
แต่กระบวนการดังกล่าวทำให้ผีนักเชิดหุ่นโกรธแค้นมาก
ผีนักเชิดหุ่นปรากฎตัวต่อหน้านักล่าผีด้วยตัวเอง!?
ด้วยความโกรธจัด ผีนักเชิดหุ่นจึงตามรังควานนักล่าผีไปทั่วและฝังบั๊กสร้างความวุ่นวายไม่หยุดหย่อน!
ดูตัวอย่างการอัปเดต 2.0.56 เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผีนักเชิดหุ่นและวางแผนรับมือ
 
ตัวอย่างการอัปเดต 2.0.56
รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง!
มาศึกษาเกี่ยวกับผีนักเชิดหุ่นกันก่อนดีกว่า
[ผีรวมร่างที่ถูกจับเป็น]
ยังจำสูตรรวมร่าง G ผีนักเชิดหุ่นได้อยู่ไหม?
เพื่อน ๆ นักล่าผีได้ไขความลับของสูตรรวมร่าง G ผีนักเชิดหุ่น จนเหล่าผีรวมร่างสุดเจ๋งได้ถือกำเนิดขึ้น
ดูเหมือนว่าผีนักเชิดหุ่นจะปล่อยเชื้อเข้าไปแล้ว! แย่ล่ะ ต้องหาวิธีช่วยชีวิต!
 
 
[สติ๊กเกอร์ผีนักเชิดหุ่น]
นี่มันอะไรกันอีกเนี่ย?!
ไม่ได้กวนประสาทกันแน่นะ เห็นไหมว่าผีนักเชิดหุ่นมินิกำลังบังหน้าจอของนักล่าผีอยู่น่ะ?
เมื่อดึงสติ๊กเกอร์ผีนักเชิดหุ่นที่บังหน้าจอออกได้ก็รับรางวัลไปเลย! ช่วยหน่อยนะเพื่อน ๆ !
 
[มืออันชั่วร้ายของผีนักเชิดหุ่น]
เมื่อเข้าสู่การล่าผี ผีนักเชิดหุ่นจะโผล่มาและยื่นมืออันชั่วร้ายเข้าหาโดยไม่ทันให้ตั้งตัว
เป้าหมายคือการปล่อยเชื้อสู่นักล่าผี ดังนั้นจึงต้องช่วยกันทำเควสต์เพื่อขัดขวางผีนักเชิดหุ่นก่อนหมดเวลา!
[หน่วยไล่ล่าผีนักเชิดหุ่น]
คงวิเคราะห์พฤติกรรมชั่วร้ายของผีนักเชิดหุ่นกันดีแล้ว
เป้าหมายของการอัปเดตครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองข้อ!
 
 
[1] จงไล่ล่าผีนักเชิดหุ่น
เหล่านักล่าจงไล่ล่าผีนักเชิดหุ่น เพื่อขัดขวางไม่ให้ผีนักเชิดหุ่นสร้างความวุ่นวายให้แก่นักล่าผี!
เราจะให้คอสตูมปลอมตัวสำหรับตบตาผีนักเชิดหุ่นเป็นของขวัญชิ้นแรกของการไล่ล่า!
เพื่อน ๆ นักล่าได้ลองไล่ล่าผีนักเชิดหุ่นกันก่อนแล้ว แต่มันกลับหลุดหนีไป
ยังโชคดีที่ช่วยชีวิตผี G ซึ่งถูกผีนักเชิดหุ่นจับเป็นเอาไว้ได้!
 
สามารถไล่ล่าผีนักเชิดหุ่นได้ 5 ครั้งต่อวัน
เมื่อเหนื่อยล้าจากการไล่ล่าครบ 5 ครั้ง ให้หยุดพักก่อนหนึ่งวันแล้วมาไล่ล่ากันต่อ
 
สู้ ๆ นะ เพื่อน ๆ นักล่าทุกคน!
เราต้องไล่ล่าผีนักเชิดหุ่นและช่วยชีวิตผี G ทุกตัวที่ถูกจับเป็นเอาไว้ให้ได้!
 
[2] จงรักษานักล่าผีที่ติดเชื้อจากผีนักเชิดหุ่น
จงรวบรวมวัคซีนผีและช่วยรักษานักล่าผีที่ติดเชื้อจากผีนักเชิดหุ่น!
เมื่อรักษานักล่าผีด้วยวัคซีนได้สำเร็จจะได้รับคอสตูมปลอมตัวเป็นผีนักเชิดหุ่น!
 
[เพิ่มผีรวมร่าง]
เพิ่มผีรวมร่าง G ดอพเพลแกงเกอร์, G ไบรอสไข่มุกดำ
 
 
 
[อีเวนต์อัปเลเวลผี]
ทราบสถานะของการดำเนินการได้ผ่านทางปุ่มอีเวนต์ด้านล่างล็อบบี้
ร่วมอีเวนต์ได้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม เมื่อจับผีและอัปเลเวลได้สำเร็จ รางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย
เมื่อสิ้นสุดอีเวนต์ เลเวล 2 - เลเวล 8 จะไม่ได้รับรางวัล
 
เมื่อพา G ดอพเพลแกงเกอร์, G ไบรอสไข่มุกดำ
เข้าร่วมอีเวนต์และอัปเลเวลได้สำเร็จทั้งหมด
จะได้รับรางวัลเพิ่มเติม
 
[หอคอยผี]
เพิ่มชั้นหอคอยผีอีก 100 ชั้น ปัจจุบันเพิ่มชั้น 401 → ชั้น 501
เพิ่มฟังก์ชันรางวัลจัดอันดับหอคอยผี

ตัวอย่างการอัปเดต 2.0.56 +7

2.0.56アップデートプレビュー

ハンターのみんな!!
捜索隊が発見した痕跡から人形術師の位置を把握するのに成功した!
ただ、そのせいで人形術師を怒らせてしまったようだ。
人形術師が直接ゴーストハンターに現れただと!?
ひどく怒ったのかゴーストハンターのあちこちに現れてバグをばら撒いてめちゃくちゃにしている!
2.0.56アップデートプレビューで人形術師の行動を把握して対策を立てよう。
 
2.0.56アップデートプレビュー
敵を知って己を知れば百戦百勝!
人形術師についてまず調べてみよう。
[とりこになった合体ゴースト]
もしかして、人形術師のG合体レシピを覚えてる?
ハンターのみんながG合体レシピの秘密を解いて、立派な合体ゴーストが誕生したが、
人形術師に汚されたみたいだ! 大変だ。助け出す方法を探さないと!
 
 
[人形術師のステッカー]
これは何だろう?
からかってるのか、ミニ人形術師がゴーストハンターの画面を隠してるじゃないか。
画面を隠す人形術師のステッカーをはがせば、報酬を与えよう!みんな、手伝って!
 
[人形術師の邪悪な手つき]
ゴーストハンターの中にいると、急に人形術師が現れて邪悪な手を差し伸べるだろう。
ゴーストハンターを汚すのが目的だから、時間内にクエストをクリアして人形術師を防ごう!
 
[人形術師追撃隊]
人形術師の悪さはしっかり把握したようだ。
今回のアップデートの目標は、二つある!


[1] 人形術師を追撃せよ
ハンターは人形術師を追撃し、ゴーストハンターをめちゃくちゃにされないように阻止しよう!
最初の追撃の報酬として、人形術師にばれないように変装するコスチュームをあげよう!
ハンターの仲間より先に人形術師を追撃してみたけど、逃してしまった。
代わりに人形術師に囚われていたGゴーストを救い出した!

人形術師は一日5回追撃できる。
5回全て追撃して疲れてしまった時は、一日休憩を取ってからもう一度追撃しよう。

頑張れハンターのみんな!
人形術師を追撃して囚われたGゴーストをみんな救い出すんだ!
 
[2] 人型術師に汚されたゴーストハンターを治療せよ
ゴーストワクチンを集めて人形術師が汚したゴーストハンターを治療してくれ!
ワクチンでゴーストハンターエリアを治療すれば、人形術師に変装できるコスチュームをあげよう!
 
 
[合体ゴースト追加]
Gヤシゲンガー、G黒神ベロス合体ゴーストが追加されます。
[ゴーストレベルアップイベント]
ロビーの上段にあるイベントボタンから進行状況がご覧いただけます。
イベント期間は7月14日までで、捕獲後にレベルアップすると郵便で支給されます。
イベントが終了すると、2レベル~8レベルのリワードを受けることはできません。

そしてGヤシゲンガー、G黒神ベロス
レベルアップ達成イベントをすべて達成すると
追加で報酬いたします。
 
[ゴーストタワー]
タワーの階数が100階追加されます。 現在401階→ 500階まで追加
ゴーストタワーランキング報酬機能を追加

2.0.56アップデートプレビュー +7
0 0

2.0.56 Update Preview

Hey Hunters!
Thanks to the traces discovered by the scouts we've managed to find out the puppeteer's location!
However, the puppeteer was not happy about the process.
 
The puppeteer showed himself at Ghost Hunter!!?
He is so angry that he's now making mess and bugs appearing here and there at Ghost Hunter!
Take a preview about the 2.0.56 update to know the puppeteer's moves and establish a plan to stop it.
 
2.0.56 Update Preview
Know the opponent first then you'll be invincible!
Let's find out about the puppeteer first.
 
[Combination Ghost Captivated]
Do you remember G combination recipe by the puppeteer?
Hunters had solved the secret of G combination recipe and created awesome combination ghosts.
The thing is the puppeteer has contaminated them! It's in trouble. We need to figure out how to save them!
 
[Puppeteer's Sticker]
What the hell is that?!
It's so upsetting, a mini puppeteer is blocking the hunters' screen!
Please remove the puppeteer's sticker covering the screen then you'll get reward! Please help, friends!
[Puppeteer's Evil Hand]
Being in Ghost Hunter you'd suddenly feel the evil hand coming from the puppeteer.
That is how he contimates Ghost Hunter. You need to clear the quest before the time is up and stop the puppeteer.
 
[Puppeteer Chaser]
Now we've found out the puppeteer's wicked moves.
There are mainly two parts that this update's aiming at.
 
 
[1] Chase Puppeteer
Hunters should chase and stop Puppeteer who's trying to mess up with Ghost Hunter.
First reward will be a costume that camouflages you not to be discovered by the puppeteer.
Puppeteer is now missing even though I started chasing him before Hunter friends come.
Instead, I've saved G Ghost that was captured by the puppeteer!
 
You can chase the puppeteer 5 times a day.
When you're tired running out of all 5 chasing counts take a break for the rest of the day and try again.
 
Cheer up Hunter friends!
Chase Puppeteer and save all captured G Ghosts!
 
[2] Heal Ghost Hunter contaminated by puppeteer
Collect Ghost vaccine and heal the ghost hunters contaminated by puppeteer!
If you cure the ghost hunter area with the vaccine you'll get a costume that could change you to a puppeteer!
 
[New Combination Ghosts]
G Ciriattoganger, G Black Pearl Beros
[Ghost Level-up Event]
Find out your status with the button at top in lobby.
Event ends at 14th July. Rewards are given at Mail when you make level ups after capture.
If it is after the event ends you can't claim the rewards for level 2 to level 8.
 
If you accomplish all level up event
you'll get bonus rewards of
G Ciriattoganger and G Black Pearl Beros.
 
[Ghost Tower]
100 more floors will be added to the tower, from now 401 floor to 500 floor.
New ranking reward for ghost tower

2.0.56 Update Preview +7
GETCHA GHOST Jun 21, 2021, 04:23 PM
0 9

แจ้งเตือนการอัปเดต 2.0.55


พวกเธอไหวไหม?!
เตรียมต่อสู้กับผีนักเชิดหุ่นอยู่ดี ๆ หน่วยซุ่มโจมตีก็โผล่มาแบบไม่คาดคิด!
ไม่ว่าจะเป็นผีตะขาบที่เคยปะทะกับคูมีโฮ (ฮีวอน)
มัดแมนที่ให้กำเนิดดวงตาทมิฬ!
ไหนจะผีหมูป่าที่เคยถูกเล่นงานโดยผีหน้ากาก...?!
 
ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว!
มาแสดงให้ผีตัวใหม่ได้เห็นกัน ว่าตอนนี้เพื่อนนักล่าผีของเราแข็งแกร่งขึ้นแค่ไหน!
 
 
[เพิ่มผี]
ในที่สุดผีตัวใหม่ก็ปรากฏ !!
เพิ่ม มัดแมน, ผีตะขาบ, ผีหมูป่า เข้าไปในแหล่งจับผี
 
[อีเวนต์อัปเลเวลผี]
ตรวจสอบสถานะการดำเนินการได้ผ่านทางปุ่มอีเวนต์ด้านล่างล็อบบี้
ช่วงเวลาอีเวนต์ ~ 17 มิ.ย. เมื่อจับผีและอัปเลเวลได้สำเร็จ รางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย
เมื่ออีเวนต์สิ้นสุด เลเวล 6 ~ เลเวล 10 จะไม่สามารถรับรางวัลได้
 
หากอัปเลเวล มัดแมน, ผีตะขาบ, ผีหมูป่า
ได้สำเร็จทุกตัวในอีเวนต์นี้
จะได้รับรางวัลเพิ่มเติม
 
[เพิ่มหอคอยผี]
จากหอคอย 301 ชั้น เพิ่มเป็น 400 ชั้น
นักล่าผีทุกคน เริ่มต้นการชำระล้างหอคอยได้เลย !!
 
[เพิ่มฟังก์ชันรางวัลจัดอันดับหอคอยผี]
ไต่อันดับให้สูงขึ้นและรับรางวัลไปเลย !!
จัดอันดับจากประวัติการเล่นภายในวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. (GMT +9) ของทุกสัปดาห์
รับรางวัลได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาประมวลผล 6 ชั่วโมง
เพียงเข้าร่วมก็ได้รางวัลแล้ว ห้ามพลาดกันนะครับ ~~^^
 
[เพิ่มอีเวนต์]
1. อีเวนต์ที่ 1
กล่องสมบัติของคีย์คลาส
~ 9 มิถุนายน (ครั้งที่ 1) / ~ 16 มิถุนายน (ครั้งที่ 2)
 
เมื่อให้เพชรแก่คีย์คลาสจอมโลภ (เมื่อใช้เพชรขณะอยู่ในเกม)
กล่องสมบัติของคีย์คลาสจะเปิดออก จากนั้นจึงสามารถรับรางวัลได้
(รับรางวัลถัดไปได้หลังจากรับรางวัลก่อนหน้า กรุณารับรางวัลก่อนแล้วจึงดำเนินการต่อ)
 
 
2. อีเวนต์ที่ 2
 
(~ 9 มิถุนายน ครั้งที่ 1, ~ 16 มิถุนายน ครั้งที่ 2)
รักและขอบคุณคุณลุงทหารที่ช่วยปกป้องประเทศครับ
 
เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการเชิดชูเกียรติผู้กล้าที่ปกป้องสาธารณรัฐเกาหลี
ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยคำขอบคุณต่อทุกท่านที่เสียสละเพื่อความสงบสุขของชาติ
ชินบิขอมอบรางวัลเป็นหัวใจให้เท่ากับที่ใช้ไป (เมื่อใช้หัวใจขณะอยู่ในเกม)
 
(รับรางวัลถัดไปได้หลังจากรับรางวัลก่อนหน้า กรุณารับรางวัลก่อนแล้วจึงดำเนินการต่อ)
 
3. อีเวนต์ที่ 3
กลยุทธ์ตามล่าผีของฮย็อนอู
(~ 9 มิถุนายน ครั้งที่ 1, ~ 16 มิถุนายน ครั้งที่ 2)
จงตามล่าผีที่ซ่อนตัวอยู่ในแหล่งจับผี
 
หากจับผีด้วยการใช้ทอฟฟี่ในตำนาน ฮย็อนอูจะสามารถทำคำขอที่รับมาให้สำเร็จได้
ทำคำขอให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลมากมาย ลุยกันเลยไหม?
 
(รับรางวัลถัดไปได้หลังจากรับรางวัลก่อนหน้า กรุณารับรางวัลก่อนแล้วจึงดำเนินการต่อ)
 
4. อีเวนต์ที่ 4
ไอเท็มผีจากโรงงานแคปซูลมหัศจรรย์
(~ 30 มิถุนายน)
โรงงานแคปซูลมหัศจรรย์ปรากฏขึ้นในหอพักชินบิ !!
 
[เครื่องตรวจจับของฮย็อนอู]
เมื่อกล้องไม่เคลื่อนไหวภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวควบคุมทิศทางจะปรากฏขึ้น

แจ้งเตือนการอัปเดต 2.0.55 +2

Guía de actualización 2.0.55

Cómo puede ser que ustedes?!!
En el proceso de prepararme para una pelea con un médico títere, ocurrio un problema inesperado!
sea una batalla que ocurrio entre el Kumiho (Heewon) y el fantasma ciempiés
O un batalla contra el hombre de barro que creó a los Ojos Negros!!
hasta el fantasma jabalí que fue atacado por el fantasma de máscara….?!!
 
No tenemos nada que perder!
Vamos a mostrarle nuevos fantasmas lo fuerte que se han convertido los cazadores de fantasmas hasta ahora!
 
 
[Fantasma agregado]
Finalmente ha aparecido un nuevo fantasma!!
El fantasma de barro, el fantasma ciempiés, y el fantasma jabalí han sido agregados al modoc captura.
[Evento de subir de nivel del fantasma]
Podra conocer su progreso en el botón de evento superior en el lobby.
El período del evento es hasta el 17 de Junio y se pagará por correo cuando suba de nivel después de la captura.
Cuando el evento finaliza, no podras recibir una recompensa del nivel 6 - al nivel 10.
 
Y si subes de nivel al fantasma de barro, el fantasma ciempiés, y el fantasma jabalí
en el evento de subir de nivel,
recibirás recompensas adicionales.
 
[Torre Fantasma agregada]
El número de pisos de la torre se aumentada de el piso 301 hasta el piso 400.
cazadores de fantasmas vamos a partir a purificar la torre!
 
[Funcion de recompensa de clasificación de la Torre Fantasma agregada]
Subir en la clasificación y obten recompensas!!
se agregan las jugadas al registro todos los Domingos a las 12:00 p.m. (GMT +9)
con un tiempo de liquidación de 6 horas, se le pagará una compensación.
puedes recibir una recompensa con solo participar, así que no te pierdas ~~^^
 
[Evento agregado]
1. Primer Evento
cofre de tesoros de Cyclerath
~ 9 de junio (primero) / ~ 16 de junio (el segundo)
 
Dale una joya al codicioso Cyclerath (cuando usas gemas en el juego)
el cofre del tesoro de Cyclerath se abre y se pueden ganar recompensas.
 
(Usted puede ganar la siguiente recompensa después de obtener la recompensa, así que asegúrese de ganarlo y proceder.)
 
 
2. Segundo Evento
 
~ 9 de junio (primero), ~ 16 de junio (segundo)
Agradecemos y mandamos mucho amor a los soldados que protegen al país.
 
Junio es el mes de la defensa y proteccion nacional
Gracias a aquellos que se sacrificaron por la pacífica nación de hoy
Depende de el numero de corazónes enviados (si lo usas en el juego), Shinbi los recompensará.
 
(Usted puede ganar la siguiente recompensa después de obtener la recompensa, así que asegúrese de ganarlo y proceder.)
 
3. Tercer Evento
Obra maestra de detección de fantasmas de Hyunwoo
~ 9 de junio (primero), ~ 16 de junio (segundo)
Detecta la ocultación de fantasmas en el modo captura
 
Captura usando el caramelo legendario para completar las misiones de Hyunwoo.
Que tal si completamos la búsqueda y obtenemos una variedad de recompensas?
 
(Usted puede ganar la siguiente recompensa después de obtener la recompensa, así que asegúrese de ganarlo y proceder.)
 
4. Cuarto Evento
Misteriosos artículos fantasma de la fábrica de cápsulas
(~hasta el 30 de junio)
Shinbi la casa embrujada ahora tiene una misteriosa fabrica de capsulas!!
 
[Detector de Hyunwoo]
La tecla de dirección de control aparece cuando la cámara no se mueve durante un período de tiempo.

Guía de actualización 2.0.55 +2
Cazador de fantasmas Jun 4, 2021, 03:44 PM
0 0

2.0.55 更新公告

哪有这么欺负人的?!
正和人形术士准备战斗呢,突然出现了意外的伏兵!
和九尾狐(喜媛)交战的蜈蚣鬼!
造出黑眼怪的泥怪!
输给面具鬼的的野猪怪……?!

既然事已至此!
给这些新来乍到的尝尝猎人的强大!
 
 
[新增鬼魂]
终于有新的鬼魂登场了!!
捕获新增泥怪、蜈蚣鬼、野猪怪。
 
 
[鬼魂升级活动]
可在大厅上端活动按钮确认活动详情。
活动期间为 ~ 6月 17日止,捕获后进行升级将收到奖励。
活动结束时,6级~10级没有奖励。

泥怪、蜈蚣鬼、野猪怪
都完成活动任务,
将有额外奖励。
 
[鬼魂之塔更新]
鬼魂之塔层数增加到400层。
向净化鬼魂之塔进发!!
 
[鬼魂之塔新增排行奖励功能]
提高排行,奖励多多!!!
每周日下午 12点(GMT +9)止记录到数据,
进行6小时的统计后发送奖励。
只要参与,就有奖励,千万不要错过哟~~^^
 
[新增活动]
1. 第一个活动
奇克拉斯的宝箱
~6月9日 (第一次) / ~6月 16日 (第二次)

将宝石给贪婪的奇克拉斯 (游戏内使用宝石时)
奇克拉斯的宝箱打开即可获得奖励。
​(领取奖励后才能获得下一个奖励,务必先领取奖励后进行。)
 
2. 第二个活动
 
(~6月 9日第一个, ~6月 16日 第二个)
感谢可爱的人-守护国家的人,爱你们!

6月是护国报勋之月。
向给我们带来今天和平的国家而做出牺牲的人们致敬,
使用多少红心(游戏内使用红心时),神秘会给相应的奖励哟。

(领取奖励后才能获得下一个奖励,务必先领取奖励后进行。)
 
3.第三个活动
玄宇的鬼魂探测大作战
(~6月9日第一个, ~6月 16日第二个)
探测隐藏的鬼魂!

使用传说中的麦芽糖进行捕获,可完成玄宇的委托。。
完成委托,会收到多样的奖励哟~

(领取奖励后才能获得下一个奖励,务必先领取奖励后进行。)

4.第四个活动
神秘的胶囊工厂鬼魂道具
(~6月 30日止)
神秘公寓出现了非常神秘的胶囊工厂!!!
 
[玄宇的探测仪]
如果在一定时间内镜头没有移动,会出现方向键。

2.0.55 更新公告 +2
幽灵猎人-神秘公寓 Jun 4, 2021, 03:42 PM
0 0

2.0.55 更新提示

有這麼欺負人的?!
正和人形術士準備戰鬥呢,突然出現了意外的伏兵!
和九尾狐(熙媛)交戰的蜈蚣鬼!
造出黑眼怪的泥怪!
輸給面具鬼的的野豬怪……?!

既然事已至此!
給這些新來乍到的嘗嘗獵人的強大!
 
 
[新增幽靈]
終於有新的幽靈登場了!!
捕獲新增泥怪、蜈蚣鬼、野豬怪。
 
[幽靈升級活動]
可在大廳上端活動按鈕確認活動詳情。
活動期間為 ~ 6月 17日止,捕獲後進行升級將收到獎勵。
活動結束時,6級~10級沒有獎勵。

泥怪、蜈蚣鬼、野豬怪
完成全部活動任務,
有額外獎勵哦~
 
[幽靈塔更新]
幽靈塔層數增加到400層。
向淨化幽靈塔進發!!
 
[幽靈塔新增排行獎勵功能]
提高排行,獎勵多多!!!
每週日下午 12點(GMT +9)止記錄到資料,
進行6小時的統計後發送獎勵。
只要參與,就有獎勵,千萬不要錯過喲~~^^
 
[新增活動]
1. 第一個活動
獨眼怪的寶箱
~6月9日 (第一次) / ~6月 16日 (第二次)

將寶石給貪婪的獨眼怪 (遊戲內使用寶石時)
獨眼怪的寶箱打開即可獲得獎勵。
​(領取獎勵後才能獲得下一個獎勵,務必先領取獎勵後進行。)
 
2. 第二個活動
 
(~6月 9日第一個, ~6月 16日 第二個)
向守護國家的人致敬,愛你們!

6月是護國報勳之月。
向給我們帶來今天和平的國家而做出犧牲的人們致敬,
使用多少紅心(遊戲內使用紅心時),神秘會給相應的獎勵喲。

(領取獎勵後才能獲得下一個獎勵,務必先領取獎勵後進行。)
 
3.第三個活動
賢雨的幽靈探測大作戰
(~6月9日第一個, ~6月 16日第二個)
探測隱藏的幽靈!

使用傳說中的麥芽糖進行捕獲,可完成賢雨的委託。。
完成委託,會收到多樣的獎勵喲~

(領取獎勵後才能獲得下一個獎勵,務必先領取獎勵後進行。)

4.第四個活動
神秘的膠囊工廠幽靈道具
(~6月 30日止)
神秘公寓出現了非常神秘的膠囊工廠!!!
 
[賢雨的探測儀]
如果在一定時間內鏡頭沒有移動,會出現方向鍵。

2.0.55 更新提示 +2
幽靈獵人-神秘公寓 Jun 4, 2021, 03:41 PM
0 0

2.0.55アップデートのご案内

おまえたちがどうして?
人形術師との戦いに備えていたが、予想だにしなかった伏兵が現れた!
九尾狐(ヒウォン)と接戦を繰り広げていたムカデゴーストとか
ブラックアイドを誕生させたマッドマンとか!
仮面鬼にやられたイノシシゴーストまで…?!
 
こうなった以上!
今までハンターたちがどれだけ強くなったのか新規ゴーストに見せてやろう!
 
 
[ゴースト追加]
ついに新しいゴーストが登場!!
マッドマン、ムカデゴースト、イノシシゴーストが捕獲に追加されます。
[ゴーストレベルアップイベント]
ロビー上端にあるイベントボタンで進行状況を確認できます。
イベント期間は~6月17日で、捕獲後にレベルアップすると、郵便で支給されます。
イベント終了時、6レブ~10レブ報酬を受け取ることはできません。
 
そしてマッドマン、ムカデゴースト、イノシシゴースト
レベルアップ達成イベントをすべて達成すると、
追加報酬を支給いたします。
 
[ゴーストタワー追加]
タワー階数が301階から400階に追加されます。
ゴーストハンターの皆さん、タワーを浄化しに出発!
 
[ゴーストタワーランキング報酬機能の追加]
ランキングを上げて報酬も受け取ってください!!
毎週日曜日午後12時(GMT+9)までプレイした記録で登録され、
6時間の精算時間を設けて報酬が支給されます。
参加しただけでも報酬が支給されますので逃さないでください ~~^^
 
 
[イベント追加]
1. 最初のイベント
キクラスの宝箱
~6月9日(1回目)/~6月16日(2回目)
 
貪欲なキクラスに宝石を渡すと(インゲーム内で宝石を使用する場合)
キクラスの宝箱を開け、報酬を獲得できます。
​(報酬獲得後、次の報酬を獲得できますので、必ず報酬を獲得してから進んでください)
 
 
2. 2番目のイベント
 
(~6月9日1回目、~6月16日2回目)
国を守ってくれる軍人のおじさんに感謝しています。愛しています。

6月は護国報勲の月です。
今日の平和な国のために犠牲になった方々に感謝の気持ちを込めて
ハートを送ってくださっただけ(インゲーム内でハート使用時)シンビが報酬を差し上げます。

(報酬獲得後、次の報酬を獲得できますので、必ず報酬を獲得してから進んでください)
 
 
3.3番目のイベント
ヒョヌのゴースト探知大作戦
(~6月9日1回目、~6月16日2回目)
捕獲に隠れているゴーストを探知せよ
 
伝説の飴を使って捕獲すると、ヒョヌが受けた依頼を完了できます。
依頼を完了して様々な報酬をもらいましょう。
​(報酬獲得後、次の報酬を獲得できますので、必ず報酬を獲得してから進んでください)

 
4.4番目のイベント
神秘的なカプセル工場ゴーストアイテム
(~6月30日まで)
神秘アパートに不思議なカプセル工場ができた!!
 
 
[ヒョヌの探知機]
一定時間カメラの移動がない場合、コントロール方向キーが登場します。

2.0.55アップデートのご案内 +2
0 0

2.0.55 Update Notice


How could you?!
Unexpected problem! I was just getting ready to fight against the puppeteer!
Maybe the centipede ghost fighting neck and neck with Gumiho (Heewon)
Or the mudman giving birth of Black Eyes!
Or the boar ghost who got assaulted by the mask ghost…?!
 
Since it's come to this!
Let's prove how strong our hunters have become to the new ghost!
 
 
[New Ghost]
Finally we've got New Ghost!!
Mud Man, Centipede Ghost and Boar Ghost have been added to the Capture.
 
[Ghost Level Up Event]
Check out the event button at top in Lobby to see your status.
Rewards for level up after Capture are given at Mail. Event ends by 17th June.
You can't claim the reward for level 6 to 10 after the event ends.
 
Additional rewards will be given for
accomplishing all level up event with
Mud Man, Centipede Ghost and Boar Ghost.
 
 
[Higher Ghost Tower]
New stairs from 301 to 400 floors at Ghost Tower.
Let's go purify the tower, hunters!!
 
 
[New Ranking Reward for Ghost Tower]
Get higher ranks for rewards!!
Your record until noon every Sunday (GMT +9) will be registered for ranking.
After 6 hours of ranking calculation rewards will be given.
Do not miss this chance as you'll get the reward once you get your ranking!!
 
 
[New Event]
 
* 1st Event
Keyclaws' Treasure Chest
By 9th June (1st) / 16th June (2nd)
 
Get the greedy Keyclaws some Jewels (use jewels ingame)
Then you can open the treasure chest and get the prize.
 
(You can claim the next prize only once you receive the previous one. Don't forget to claim the reward before moving on.)
 
 
* 2nd Event
 
By 9th June (1st) / 16th June (2nd)
Thank you soldiers for protecting the nation. We love you!
 
June is for patriots and veterans.
We live in this peace thanks to the patriots and veterans who sacrificed themselves for the nation.
Shinbi gives rewards for sending hearts (use hearts ingame).
 
(You can claim the next prize only once you receive the previous one. Don't forget to claim the reward before moving on.)
 
* 3rd Event
Hyunwoo's Ghost Radar Operation Plan
By 9th June (1st) / 16th June (2nd)
Find the ghost hidden behind Capture.
 
Use Legendary Taffy for capture and complete the request asked to Hyunwoo.
Shall we finish the request and go for the reward?
 
(You can claim the next prize only once you receive the previous one. Don't forget to claim the reward before moving on.)
 
* 4th Event
Mysterious Capsule Factory Ghost Item
(by 30th June)
There's a mysterious capsule factory in Shinbi Apartment!
 
 
[Hyunwoo's Ghost Radar]
When there's no move for some time a controller's direction keypad appears.

2.0.55 Update Notice +2
GETCHA GHOST Jun 4, 2021, 03:35 PM
0 6

แจ้งเตือนการอัปเดต 2.0.53

สวัสดีเพื่อน ๆ นักล่าผี~! แก๊บ!
เป็นเพราะเพื่อน ๆ นักล่าผีหน่วยลาดตระเวนที่ทำงานบนหอคอยผีกันอย่างเต็มที่
จึงสามารถรวบรวมร่องรอยของผีนักเชิดหุ่นที่หลงเหลืออยู่ภายในหอคอยไว้ได้!
จากการพบสูตรผีรวมร่าง G แห่งความลับและร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ในหอคอย
จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับผีนักเชิดหุ่นที่กำลังจะมาถึงนี้ได้
แต่ไม่ต้องกังวลไป!
ซาร่า อนาคตแห่งเอจีสผู้เป็นทีมสนับสนุนอันแข็งแกร่งมาช่วยเพื่อน ๆ นักล่าผีแล้ว!
จงจับผีให้ได้เยอะ ๆ ด้วยทอฟฟี่ในตำนานที่ถูกอัปเกรดและทำให้ซาร่าแข็งแกร่งขึ้น
มาเตรียมพร้อมในการต่อสู้กับผีนักเชิดหุ่นที่กำลังจะมาถึงกันเถอะ!
เอาล่ะ เราไปดูตัวอย่างการอัปเดต 2.0.53 กันเลยดีไหม?
 
[เพิ่มพาร์ทเนอร์ซาร่า]
เพิ่ม 'ซาร่า' สมาชิกที่ได้รับความคาดหวังจากเอจีส
รับได้จากการสุ่มเลือกซาร่า
สำหรับการสุ่มเลือกซาร่า ซาร่าจะปรากฏตัวอย่างแน่นอน 1 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
เชิญสุ่มเลือกด้วยพลังงานมิติแห่งหอคอยผี~~
 
อัปเกรดทอฟฟี่ก็อบลินและทอฟฟี่ยักษ์แบบเดิมให้เป็นทอฟฟี่ในตำนาน, ทอฟฟี่ยักษ์ในตำนาน
1) เปลี่ยน UI ของหน้าจับผี และเปลี่ยนภาพผลลัพธ์ที่ปรากฏเมื่อจับผีได้
2) จับผีได้มากขึ้นจากการจับผีในครั้งเดียว
3) หากใช้ไอเท็มระดับสูงในการส่งผีขึ้นสวรรค์ จะทำให้จับผีได้มากขึ้นอีกเล็กน้อย
(คังลิม: เครื่องลางจากแม่, ลีออน: ทิฟาเรธ, ฮาริ: บอลส่งผีขึ้นสวรรค์, เอียน: แหวนในตำนาน)
 
[เปลี่ยนโบนัสทอฟฟี่ยักษ์]
จากเดิมที่ได้โบนัสเป็นทอฟฟี่ยักษ์ 1 ชิ้น เมื่อใช้ทอฟฟี่ 100 ชิ้นในการจับผี
เปลี่ยนเป็นมอบทอฟฟี่ยักษ์ในตำนาน 1 ชิ้น เมื่อใช้ทอฟฟี่ครบ 50 ชิ้น
สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้ทอฟฟี่ครบอยู่ก่อนแล้ว 50 ชิ้น จะได้รับทอฟฟี่ยักษ์ในตำนานทันที 1 ชิ้น
 
[เปลี่ยนแปลงกึมบิเฮ้าส์]
เพิ่มผีระดับ A ที่ปรากฏในกล่องสมบัติของกึมบิเฮ้าส์ จาก 1 ตัว เป็น 3 ตัว
 
[เปลี่ยนแปลงจำนวนพ้อยท์ที่ได้รับในโกสท์โฟน]
แก้ไขจำนวนพ้อยท์ที่ได้รับในโกสท์โฟนที่ได้จากการจับผี
 
[เพิ่มเควสท์อีเวนต์ใหม่]
เชิญมาทำเควสท์อีเวนต์ใหม่เพื่อรับรางวัลมากมาย
จงคว้าพาร์ทเนอร์ซาร่ามาให้ได้และชำระล้างหอคอยผีให้บริสุทธิ์ ~~

แจ้งเตือนการอัปเดต 2.0.53 +2

Aviso de Actualización 2.0.53


Hola amigos cazadores de fantasmas! Saludos!
Gracias a los amigos cazadores del equipo de búsqueda que subieron con entusiasmo a la Torre Fantasma,
pudimos recoger las huellas del titiritero que quedaba en la torre!
Hemos hechado un vistazo a la receta secreta del fantasma de la coalición G y las huellas dejadas en la torre,
y parece inevitable la batalla con el titiritero en el futuro!
pero no te preocupes!
Sara, una fuerza de refuerzo prometedora de Égida, está aquí para ayudar a sus amigos cazadores!
captura muchos fantasmas y haz crecer a Sara con los caramelos legendarios actualizdos .
preparémonos para la batalla con el titiritero que está por venir!
Ahora, ¿vamos a la vista previa de la actualización 2.0.53?
 
[agregar a compañera Sara]
La prometedora operadora de Égida , Sara, se agrega al los compañeros .
Se puede obtener en la maquina expendedora exclusiva de Sara.
En la maquina exclusiva de Sara, Sara aparecerá una vez de cada 10.
Escogelo con la energía de dimensión de la Torre Fantasma ~~
 
[caramelo legendario]
Los caramelos duendes existentes y los caramelos gigantes se actualizan al caramelo legendario y al caramelo grande legendario.
1) Se cambia la interfaz de usuario de la página de captura y se cambia la imagen de destino que aparece al capturar.
2) Captura más fantasmas a la vez
3) Si usas un objeto de rango alto al ascender un fantasma, atraparás un poco más de fantasmas.
(Kanglim: amuleto de de su madre, León: thiperet, Hari: bola ascendente de fantasmas buenos, Ian: anillo de leyenda)
 
[ cambio de bonus de caramelon gigante ]
cada vez que se utilisen 100 caramelos sera mediado de bonus un caramelo gigante
se ha modificado que al utilizar 50 caramelos ,1 caramelo legendario sera pagado
para los usuarios que ya hayan progresado más de 50, se pagará inmediatamente 1 caramelo gigante legendario.
 
[cambios en la casa de Geumbi ]
Los fantasmas de rango A que aparecieron en el cofre del tesoro de la Casa Geumbi se han aumentado de 1 a 3.
 
[Cambio en la cantidad de adquisición de puntos de teléfono fantasma]
Se modifica la cantidad de puntos ganados por los teléfonos fantasmas obtenidos en el modo captura.
 
[Nueva misión de evento agregada]
completa nuevas misiones de eventos y obtén varias recompensas.
consigue a la compañera Sara y purifica la Torre Fantasma ~~

Aviso de Actualización 2.0.53 +2
Cazador de fantasmas May 26, 2021, 12:06 PM
0 0

2.0.53 更新介绍


猎人朋友们,大家好~
多亏了搜索队努力探索鬼魂塔,
收集到人形术士在塔内留下的痕迹!
发现了神秘之G合体鬼魂秘方和留在鬼魂塔的痕迹,
与人形术士的一战不可避免!
但大可不必担心!
宙斯盾之星萨拉来帮助你们了!这可是强大的帮手!
好好利用升级的传说之麦芽糖多抓捕鬼魂,助萨拉成长,
为即将到来的与人形术士的战斗做准备!
2.0.53更新预览
 
[新增同伴萨拉]
同伴新增宙斯盾成员 '萨拉'
可通过萨拉专用抽取获得。
萨拉专用抽取10次中1次几率出现萨拉。
用鬼魂塔次元能量试试吧~~
 
[传说之麦芽糖]
现有鬼怪麦芽糖和大麦芽糖升级为传说之麦芽糖和传说之麦芽糖。
1) 捕获页面的UI换新,捕获时目标形象也会发生变化。
2) 可一次捕获更多的鬼魂。
3) 鬼魂升天时使用更高级的道具,就会捕获更多的鬼魂。
(凌修:妈妈给的符、利恩:提佩雷特、哈利:善鬼升天球、里昂:传说之戒)
 
[ 奖励大麦芽糖更新 ]
捕获中每消耗100个麦芽糖送一个大麦芽糖的奖励调整为
每使用50个麦芽糖送一个传说之大麦芽糖
已使用50个以上的用户,即将奖励一个传说之麦芽糖。
 
[ 金秘之屋更新 ]
金秘之屋宝箱的1个A级鬼魂增加到3个。
 
[鬼魂手机积分方式更新]
捕获鬼魂时获得的鬼魂手机积分获得量更新。
 
[ 新增活动任务 ]
完成新任务,领取丰富的奖励吧!
萨拉等着成为同伴,鬼魂之塔也需要净化~~

2.0.53 更新介绍 +2
幽灵猎人-神秘公寓 May 26, 2021, 12:01 PM
0 0

2.0.53 更新提示

獵人朋友們,大家好~
多虧了搜索隊努力探索幽靈塔,
收集到人形術士在塔內留下的痕跡!
發現了神秘之G合體幽靈秘方和留在幽靈塔的痕跡,
與人形術士的一戰不可避免!
但大可不必擔心!
埃吉斯之星薩拉來幫助你們了!這可是強大的幫手!
好好利用升級的傳說之麥芽糖多抓捕幽靈,助薩拉成長,
為即將到來的與人形術士的戰鬥做準備!
2.0.53更新搶先看
 
[新增同伴薩拉]
同伴新增埃吉斯成員 '薩拉'
可通過薩拉專用抽取獲得。
薩拉專用抽取10次中1次幾率出現薩拉。
用幽靈塔次元能量試試吧~~
 
[傳說之麥芽糖]
現有鬼怪麥芽糖和大麥芽糖升級為傳說之麥芽糖和傳說之麥芽糖。
1) 捕獲頁面的UI換新,捕獲時目標形象也會發生變化。
2) 可一次捕獲更多的幽靈。
3) 幽靈升天時使用更高級的道具,就會捕獲更多的幽靈。
(淩修:媽媽送的准符咒、利恩:提佩雷特、哈利:善鬼升天球、伊恩:傳說之戒)
 
[ 獎勵大麥芽糖更新 ]
捕獲中每消耗100個麥芽糖送一個大麥芽糖的獎勵調整為
每使用50個麥芽糖送一個傳說之大麥芽糖
已使用50個以上的用戶,即將獎勵一個傳說之麥芽糖。
 
[ 金秘住宅更新 ]
金秘住宅寶箱的1個A級幽靈增加到3個。
 
[幽靈手機積分方式更新]
捕獲幽靈時獲得的幽靈手機積分獲得量更新。
 
[ 新增活動任務 ]
完成新任務,領取豐富的獎勵吧!
薩拉等著成為同伴,幽靈之塔也需要淨化~~

2.0.53 更新提示 +2
幽靈獵人-神秘公寓 May 26, 2021, 11:59 AM
0 0

2.0.53アップデートのご案内


ゴーストハンターのみなさん、こんにちは~!
ゴーストタワーを熱心に登った捜索隊ハンターのおかげで、
タワー内に残っていた人形術師の痕跡を集めることができた!
秘密のG合体ゴーストレシピとタワーに残っていた痕跡を見ると、
これから人形術師との戦闘は避けられそうにない!
でも心配するな!
頼もしい支援軍アイギスの有望株、サラがハンターたちを助けに来た!
アップグレードされた伝説の飴でゴーストをたくさん捕獲し、サラを成長させてくれ
これから人形術師との戦いに備えよう!
2.0.53アップデートプレビューを見に行こうか?
 
[パートナーサラ追加]
パートナーにアイギスの嘱望される隊員サラが追加されます。
サラ専用ガチャで獲得できます。
サラ専用ガチャは10回に1回確定でサラが登場します。
ゴーストタワー次元エネルギーで回してください~~
 
[伝説の飴]
既存のおばけの飴とビッグ飴が伝説の飴と伝説のビッグ飴にアップグレードします。
1) 捕獲ページのUIが変更され、捕獲時に登場するターゲット画像が変更されます。
2) 捕獲を通じて一度に多くのおばけが捕まります。
3) おばけ昇天時、高いレベルのアイテムを使用すると、より多くのおばけが捕まります。
(降臨:ママがくれたお守り、リオン:ティペレット、ハリ:仙鬼昇天ボール、イアン:伝説の指輪)
 
[ボーナスビッグ飴変更]
捕獲で飴100個使うごとにビッグ飴1個ボーナスが調整されます。
飴50個使用時、伝説のビッグ飴1個支給に修正されました。
すでに50個以上進んだユーザーの場合、伝説のビッグ飴1個がすぐに支給されます。
 
[クムビハウス変更]
クムビハウスの宝箱から登場していたA級おばけが1匹から3匹に増えます。
 
[ゴーストフォンのポイント獲得量変更]
捕獲時に獲得するゴーストフォンのポイント獲得量が修正されます。
 
[新規イベントクエスト追加]
新規イベントクエストをクリアして、様々な報酬を手に入れてください。
パートナーのサラも獲得してゴーストタワーも浄化して~~

2.0.53アップデートのご案内 +3
0 0

2.0.53 Update Notice

Hey, ghost hunters!
Thanks to the scouts who worked hard climbing up the ghost tower,
traces of the puppeteer still remained in the tower have been collected now!
Looking at the secret recipe of G combination ghost and the traces at the tower
the battle against the puppeteer in the future seems to be inevitable.
But do not worry!
Sarah, the rising star from Aegis and a very reliable supporter, has come to help you hunters!
Capture many ghosts with the upgraded legendary taffies to grow Sarah.
Get ready for the upcoming battle against the puppeteer!
Would you like some sneak peek of 2.0.53 update?
 
[New Partner Sarah]
A new parter, Sarah, a rising star member from Aegis is added.
You can get it by Drawing Sarah.
Drawing Sarah guarantees at least 1 Sarah out of 10 draws.
Draw it with Ghost Tower's Dimensional Energy!!
 
[Legendary Taffy]
Ghost and Giant Taffies to be upgraded Legendary and Legendary Giant Taffies, respectively!
1) Capturing scene UI and its target image appearing at the capturing moment are changed.
2) A capture catches more ghosts at a time.
3) Using items of higher level for the ghost ascension enables you to capture more ghosts.
Kanglim: Mom's Lucky Charm, Lion: Tiphereth, Hari: Kind Ghost Purifier Ball, Ian: Legendary Ring
 
[Changes on Bonus Giant Taffy]
A bonus giant taffy for every use of 100 taffies at Capture has been adjusted.
It's been changed to give one legendary giant taffy for using 50 taffies.
One legendary giant taffy will be immediately given for those who have proceeded with more than 50 taffies.
 
[Changes on Geumbi House]
The number of A level ghosts from a Geumbi House's treasure chest has been increased from 1 to 3.
 
[Changes on Ghost Phone's point gains]
The amount of point gains for Capture at Ghost Phone has been changed.
 
[New event quest added]
Play new event quests and get various rewards.
Get a new parter Sarah and purify the ghost tower!!
 
 
 

2.0.53 Update Notice +3
GETCHA GHOST May 26, 2021, 11:55 AM
0 3

แจ้งเตือนการอัปเดต 2.0.49

แจ้งเตือนการอัปเดต 2.0.49
สวัสดีครับ นักล่าผีทุกท่าน
รู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ G-โกสต์ ปรากฏตัวบ่อยครั้งแบบไม่ชอบมาพากล?
ตั้งแต่สองสามวันก่อนกึมบิก็เอาแต่พูดซ้ำไปซ้ำมาว่า 'ลางร้าย.. ลางร้าย..'
ดูเหมือนว่าน่าจะมี 'อะไรบางอย่าง' ที่กึมบิไม่ชอบกำลังคืบคลานเข้ามาหานักล่าผี
เรามาดูรายละเอียดการอัปเดตกันเลยไหมครับ?
 
[ เพิ่มผี ]
เพิ่มการจับผี G-ผีลิฟต์หลอน, G-ผีหกสูง, G-ผีซ่อนแอบ
เชิญมาจับผีตัวใหม่กันได้ที่โหมดจับผี
[ อีเวนต์อัปเลเวลผี ]
เชิญอัปเลเวลผีตัวใหม่
ทุกครั้งที่อัปเลเวลสำเร็จจะได้รับของรางวัลมากมาย (โปรดตรวจสอบกล่องจดหมาย)
เช็กสถานะการดำเนินการได้ผ่านทางปุ่มอีเวนต์ที่อยู่ด้านล่างของหน้าล็อบบี้
มีช่วงเวลาอีเวนต์ถึงวันที่ 28 เมษายน
เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาอีเวนต์จะไม่สามารถรับของรางวัล เลเวล 6 ~ เลเวล 10 ได้
อย่าพลาดช่วงเวลาอีเวนต์ครั้งนี้กันนะครับ
หากทำภารกิจอีเวนต์อัปเลเวล G-ผีลิฟต์หลอน, G-ผีหกสูง, G-ผีซ่อนแอบ ได้สำเร็จทุกตัว!!
ก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมกันไปเลย
 
[ เควสห้อง 444 ]
เควสห้อง 444 ที่กลับมาในร่าง G-โกสต์
ช่วงเวลาอีเวนต์: ถึงวันที่ 30 เมษายน
เชิญทำเควสให้สำเร็จและรับของรางวัลมากมาย
 
[ อีเวนต์รวบรวมหน้ากากก็อบลิน ]
ช่วงเวลาอีเวนต์: ถึงวันที่ 30 เมษายน
รวบรวมหน้ากากก็อบลินได้ที่โหมดจับผี, คุกใต้ดินประจำวัน, การตรวจจับผี, ผียักษ์
สามารถแลกเป็นเครื่องแต่งกายครุฑที่แข็งแกร่งขึ้นได้
 
[ อีเวนต์ประลอง 1:1 ]
ช่วงเวลาอีเวนต์: ถึงวันที่ 28 เมษายน
เชิญท้าประลองตามเป้าหมายได้ที่โหมดแบทเทิล 1:1 หรือโหมดกระชับมิตร
 
[ เปลี่ยนการรับชมแบนเนอร์ด้านบน ]
เมื่อคลิกที่แบนเนอร์จะสามารถรับชมแบนเนอร์ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว
ขอบคุณครับ โปรดอย่าลืมอัปเดตกันนะครับ
 
 
แล้วพบกันที่ ชินบิ หอพักอลเวง ครับผม
 

แจ้งเตือนการอัปเดต 2.0.49 +4

2.0.49 Guía de actualización

2.0.49 Guía de actualización
Hola, cazadores de fantasmas!
No les parece sospechoso que el fantasma G aparece mucho estos dias?
Desde hace unos dias Geumbi ha estado repitiendo una y otra vez diciendo, "Que mal augurio, que mal augurio"
Parece que hay "algo" que a Geumbi no le agrada que se esta acercando a los cazadores de fantasmas.
Entonces, revisamos el anuncio de actualización?
 
[fantasma agregado]
El espíritu del elevador - G, mundo al revés - G, y la grafitera - G han sido agragedos en el modo captura.
Atrapa a los nuevos fantasmas enel modo captura de fantasmas.
[ Evento de subir de nivel del fantasma ]
intenta subir de nivel al fantasma nuevo.
Cada vez que subas de nivel, recibirán una generosa recompensa. (revise el buzon)
Puede ver el progreso a través del botón de evento en la parte superior del lobby.
El período del evento es hasta el 28 de abril.
Cuando el evento finalice, el nivel 6 al nivel 10 no podrán recibir recompensas.
No te pierdas este período de evento.
Al completar el evento de subir de nivel con el espíritu del elevador - G, mundo al revés - G, y la grafitera - G!!
Se pagarán premios adicionales.
 
 
Misión # 444
Misión #444 regresó como el Fantasma G!
período del evento: hasta el 30 de abril.
completa varias misiones y gana recompensas
 
Evento de colección de máscaras de duende
período del evento: hasta el 30 de abril.
recoge máscaras de duende en el modo captura, las mazmorras de todos los dias, el detector de fantasmas, y el fantasma gigante.
se puede cambiar por traje fortalecido de Garuda.
 
evento de desafio de 1:1
período del evento: hasta el 28 de abril.
desafía a tus objetivos en la batalla 1:1 o en el modo amistoso
 
cambiar la vista de la banner superior
Haga clic en el banner para ver el banner completo en una vistazo.
Muchas Gracias. Por favor, actualize.
 
 
Los vemos en Shinbi la casa embrujada.

2.0.49 Guía de actualización +4
Cazador de fantasmas Apr 2, 2021, 10:02 PM
0 0

2.0.49 更新公告

2.0.49 更新公告
大家好!
有没有发现最近G鬼魂泛滥,难道不奇怪吗?
金秘几天前就开始重复着“不对劲……不对劲……”。
金秘应该感觉到了“某种东西”正在靠近幽灵猎人。
快去确认更新公告吧!
 
[ 新增鬼魂 ]
捕获新增G-电梯鬼、G-倒立鬼、G-捉迷藏鬼。
鬼魂捕获模式新增鬼魂,快去捕获吧!
[ 鬼魂升级活动 ]
升级新鬼魂
升级新鬼魂,将获得丰富的奖励!(请到信箱确认)
可在大厅上端的活动按钮查看详情。
活动期间从即日起到4月28日止。
活动结束时,除6级~10级外,都将获得奖励。
千万不要错过这次活动,要留意活动时间哦!
完成所有G-电梯鬼、G-倒立鬼、G-捉迷藏鬼的升级任务!
还有额外奖励!!!
 
[ 444号任务 ]
G-鬼魂泛滥的444号任务
活动期间:~4月30日止
完成多样的任务,把奖励全部领走!
 
[ 鬼怪面具收集活动 ]
活动期间:~4月30日止
可在捕获、星期地下城、鬼魂探测仪、巨大鬼魂收集鬼怪面具。
可交换强化的神鹰服装。
 
[ 1:1 对战活动 ]
活动期间 : 即日起 ~ 4月 28日止
在1:1对战或好友对战挑战吧!
 
[ 上端横条修改 ]
点击横条,可确认所有横条。
请更新,谢谢!
 
神秘公寓见!

2.0.49 更新公告 +4
幽灵猎人-神秘公寓 Apr 2, 2021, 09:58 PM
0 0

2.0.49更新通知

2.0.49更新通知
各位幽靈獵人,大家好。
難道你們沒覺得最近G幽靈突然變多了嗎?
從幾天前開始,金秘就一直反復唸著『好不安啊…好不安啊…』。
想必應該是金秘非常討厭的『某些東西』正在靠近幽靈獵人吧。
那麼一起來看看更新公告吧?
 
【新增幽靈】
將在獵捕中新增G-升降鬼、G-倒立鬼、G-捉人鬼。
嘗試在幽靈獵捕模式中獵捕新的幽靈!
【幽靈升級活動】
嘗試為新的幽靈升級!
每次升級,都將發放豐富獎勵。(請查看郵箱。)
可透過大廳上方的活動按鈕得知進展。
活動期間到4月28日為止。
活動結束時,6級~10級無法獲得獎勵。
千萬不要錯過這一次的活動期間哦。
完成G-升降鬼、G-倒立鬼、G-捉人鬼的所有等級達成活動的話!
將發放額外獎勵。
 
【444號任務】
以G-幽靈回歸的444號任務
活動期間:~4月30日
完成各種任務,領取獎勵。
 
【鬼怪假面蒐集活動】
活動期間:~4月30日
可在獵捕、星期副本、幽靈探測器、巨型幽靈中蒐集鬼怪假面。
可兌換強化的加魯達服裝。
 
【1:1對戰活動】
活動期間:~4月28日
挑戰1:1對戰對決或友誼模式的目標
 
【上方橫幅廣告查看變更】
點擊橫幅廣告,即可一次確認全部橫幅廣告。
謝謝。請進行更新。
 
 
我在神秘公寓裡等你哦!
 

2.0.49更新通知 +4
幽靈獵人-神秘公寓 Apr 2, 2021, 09:56 PM
0 0

2.0.49アップデートのご案内


2.0.49アップデートのご案内
こんにちは、ゴーストハンターのみなさん。
最近、Gゴーストが異常なほど大量発生していると思いませんか?
クンビもいつからか「怪しい…怪しい…」とずっとつぶやいています。
どうやらクンビが嫌がる「何か」がGETCHA GHOSTに接近しているようです。
さて、アップデートのお知らせはこちらです!
 
[ゴースト追加]
G-昇降鬼、G-倒立鬼、G-オニ鬼がハントに追加されます。
ゴーストハントモードで新しいゴーストをゲットしましょう。
[ゴーストレベルアップイベント]
新しいゴーストをレベルアップしましょう。
レベルアップするたびに、豪華報酬が届きます。(ポストを確認してください)
ロビー上部のイベントボタンで進行状況を確認できます。
イベント期間は4月28日までです。
終了すると、レベル6~レベル10報酬はもらえません。
このイベント期間をお見逃しなく!
G-昇降鬼、G-倒立鬼、G-オニ鬼のレベル達成イベントを全部達成すると
追加報酬がもらえます!
 
[444号クエスト]
Gゴーストとして戻ってきた444号クエスト
イベント期間:4月30日まで
たくさんクエストをクリアして報酬をゲット!
 
[鬼仮面収集イベント]
イベント期間:4月30日まで
ハント、曜日ダンジョン、ゴースト探知機、巨大ゴーストで鬼仮面を集めましょう。
強化ガルダコスチュームと交換できます。
 
[1:1対戦イベント]
イベント期間:4月28日まで
1:1対戦のバトル・親善モードで目標にチャレンジ!
 
[上部バナー表示を変更]
バナーをクリックすると、すべてのバナーがひと目で確認できます。
ありがとうございます。アップデートしてください。
 
 
GETCHA GHOST ハンテッドハウスで会いましょう!

2.0.49アップデートのご案内 +4
0 1

2.0.49 Update Notice


Hello, Ghost Hunters!
 
Hasn't the G-Ghost been appearing suspiciously frequently recently?
Since a few days ago, Geumbi's been muttering,
"I have a bad feeling... A real bad feeling..." over and over again.
 
It seems like Something Geumbi hates is approaching Ghost Hunter.
Now let's go check the update announcement!
 
[Ghosts Added]
G-Lift Wraith, G-Upside-down, G-Tagger added to Capture Mode.
Catch the new ghosts in Ghost Capture Mode.
[Ghost Level Up Event]
Level up new ghosts.
Bountiful rewards await you at each level up. (Check your mailbox.)
View your progress by pressing the event button at the top of the lobby.
The event lasts until April 28.
You will not be able receive the level 6 to level 10 rewards once the event ends.
Don't miss out on the event!
Complete all G-Lift Wraith, G-Upside-down, G-Tagger level up events!
You'll get a bonus reward!
 
[Room 444 Quest]
Room 444 Returning as G-Ghost Quest
Event Period: Until April 30
Complete various quests and get rewards.
 
[Goblin Mask Collection Event]
Event Period: Until April 30
Collect Goblin Masks in Capture, Weekday Dungeon, Ghost Radar, and Giant Ghost.
You can exchange them for an upgraded Garuda Costume.
 
[1vs1 Match-Up Event]
Event Period: Until April 28
Try to achieve the goal in a 1vs1 Match-Up Battle or in Friendly Mode.
 
[Upper Banner View Changed]
You can now see the whole banner by clicking on the banner.
Thank you. Please update the game.
 
 
See you in The Haunted House!
 

2.0.49 Update Notice +4
GETCHA GHOST Apr 2, 2021, 09:35 PM
0 3

แจ้งเตือนการอัปเดต 2.0.48

สวัสดีครับ ขอให้นักล่าผีทุกท่านตั้งใจเรียน!! ตั้งใจจับผีกันนะ!!
มาเล่นเกม ชินบิ หอพักอลเวง แสนสนุกกันเถอะ
การอัปเดตครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้าง?
[เพิ่มผี]
เพิ่มผีตัวใหม่ G-เมดูซ่า, G-ซีดูซ
เชิญมาจับผีตัวใหม่กันที่โหมดจับผี
[เพิ่มผียักษ์]
G-ยอร์มุงกันเดอร์ ปรากฏตัวเป็นผียักษ์
เชิญมาจับผียักษ์ระดับ SS ร่วมกับเพื่อน ๆ
[อีเวนต์อัปเลเวลผี]
เชิญมาอัปเลเวลผีตัวใหม่
ทุกครั้งที่อัปเลเวลสำเร็จจะได้รับของรางวัลมากมาย (โปรดตรวจสอบกล่องจดหมาย)
มีช่วงเวลาอีเวนต์ถึงวันที่ 31 มีนาคม
เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาอีเวนต์จะไม่สามารถรับของรางวัลเลเวล 6 ~ เลเวล 10 ได้
 
[อีเวนต์รวบรวมพลังสายฟ้า]
รวบรวมพลังสายฟ้าเพื่อรับเครื่องแต่งกายครุฑที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น!!
รวบรวมพลังสายฟ้าได้ที่โหมดจับผี, คุกใต้ดินประจำวัน, การตรวจจับผี, ผียักษ์
ในช่วงเวลาอีเวนต์สามารถรวบรวมไอเท็มพิเศษและนำมาแลกเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงได้
 
[แก้ไขบัค]
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกึมบิเฮ้าส์
แก้ไขปัญหาการได้รับวิญญาณผีแม้ไม่ได้รับชมโฆษณา
แก้ไขปัญหาเกมค้างเมื่อรับชมโฆษณา
 
[แก้ไขความผิดพลาดของรางวัลจัดอันดับ]
แก้ไขปัญหาการไม่ได้รับรางวัลจากอันดับซิงเกิ้ลพัซเซิล
 
ขอบคุณครับ

แจ้งเตือนการอัปเดต 2.0.48 +3

aviso de actualización 2.0.48


Hola a todos!! Espero que ustedes (cazadores fantasmas) esten trabajando duro en la escuela!! Al igual que en el Cazador de Fantasmas!
Jueguen el divertido juego de Shinbi la casa embrujada.
¿Qué creen que habrá en esta actualización?
[ Fantasma Agregado ]
La Medusa - G, y la Seduccion marina - G han sido agregadas.
Atrapa a los nuevos fantasmas en el modo de captura de fantasmas.
[ Fantasma gigante agregado ]
Aparece el fantasma gigante Jörmungandr - G
Derrota al fantasma gigante de rango SS con tus amigos.
[ evento de subir de nivel del fantasma ]
intenta subir de nivel al fantasma nuevo.
Cada vez que subas de nivel, recibirán una generosa recompensa.(revise el buzon)
El período del evento es hasta el 31 de marzo.
Cuando el evento finalice, el nivel 6 al nivel 10 no podrán recibir recompensas.
 
 
[Evento de recolección de energía del rayo]
¡Recolecta la energía del rayo para conseguir un atuendo de Garuda reforzado!
Recoge la energía del rayo en el modo de captura, mazmorra del día de la semana, detector de fantasmas y fantasma gigante.
Durante el período del evento, puede recolectar ciertos artículos e intercambiarlos por artículos que estan en exhibición.
 
 
[ modificacion de error ]
Fue corregido el error que ocurría en la casa de Geumbi
Se solucionó el problema por el cual se podía adquirir almas de fantasmas sin ver anuncios.
Se solucionó el problema por el cual el juego se congelaba al ver un anuncio.
 
 
[Corrección de errores de compensación de clasificación]
Se solucionó el problema por el cual las recompensas no se pagaban en las recompensas de clasificación de un solo rompecabezas.
 
Muchas Gracias!!

aviso de actualización 2.0.48 +3
Cazador de fantasmas Mar 12, 2021, 04:20 PM
0 0

2.0.48アップデートのご案内


こんにちは。GETCHA GHOSTのゴーストハンターのみなさん、新学期もゴーストハントも頑張りましょう!
ハンテッドハウスのアプリを楽しくプレイ!
今回のアップデートはどんな内容でしょうか?
[ゴースト追加]
G-メドゥーサ、G-シドスが追加されました。
ゴーストハントモードで新しいゴーストをゲットしましょう。
[巨大ゴースト追加]
巨大ゴーストとしてG-ヨルムンガンドが登場します。
SSランクの巨大ゴーストをみんなでやっつけましょう。
[ゴーストレベルアップイベント]
新しいゴーストをレベルアップしましょう。
レベルアップするたびに、豪華報酬が届きます。(ポストを確認してください)
イベント期間は3月31日までで、
終了すると、レベル6~レベル10報酬はもらえません。
 
[雷エネルギー収集イベント]
雷エネルギーを集めて、強化ガルダコスチュームをゲット!
ハントモード、曜日ダンジョン、ゴースト探知機、巨大ゴーストで雷エネルギーを集めましょう。
イベント期間中、あるアイテムを集めると、表示されている商品と交換できます。
 
[バグ修正]
クンビハウスのエラーを修正しました。
広告を見なくてもゴーストソウルが獲得できた不具合を修正しました。
広告を見るとアプリがフリーズする不具合を修正しました。
 
[ランキング報酬のエラー修正]
シングルパズルのランキング報酬が支給されなかった不具合を修正しました。
 
以上、アップデートのお知らせでした。

2.0.48アップデートのご案内 +3
0 0

2.0.48 更新公告

大家好!幽灵猎人们,我们又迎来了开学,学业天天向上!!鬼魂捕获也同样天天向上!!
享受神秘公寓游戏带来的愉悦吧!
这次更新都有哪些内容呢?
[ 新增鬼魂 ]
G- 美杜莎,G- 人面蛇。
在鬼魂捕获中挑战新增鬼魂吧!
 
[ 新增巨大鬼魂 ]
新增巨大鬼魂 G-耶梦加得。
和同伴们一起挑战SS级巨大鬼魂吧!
 
[ 鬼魂升级活动 ]
升级新鬼魂。
每次升级,都准备了丰富的奖励。(请到信箱确认 )
活动期间为3月31日止。
活动结束时,6级 ~ 10级没有奖励。
 
 
[ 收集闪电活动 ]
收集闪电能量,获得强化的神鹰服装!
捕获、星期地下城、鬼魂探测仪、巨大鬼魂都能收集到闪电能量。
活动期间收集特定道具,可换取陈列中的商品。
 
 
[ BUG修改 ]
修改金秘之屋错误。
修改不管看广告也能获得鬼魂魂魄的问题。
修改观看广告就无法游戏的错误。
 
 
[ 修改排行奖励错误 ]
修改单人模式排行奖励中不发送奖励的问题。
 
 
谢谢!

2.0.48 更新公告 +3
幽灵猎人-神秘公寓 Mar 12, 2021, 04:15 PM
0 0

2.0.48更新通知

各位幽靈獵人,大家好!在努力度過學校生活的同時,也不要忘記繼續支持幽靈獵人哦!!
快來進行有趣的神秘公寓遊戲!
這次更新究竟有些什麼內容呢?
【新增幽靈】
新增了G-蛇髮魔女、G-綠蛇妖。
嘗試在幽靈獵捕模式中獵捕新的幽靈!
【新增巨型幽靈】
G-耶夢加得將作為巨型幽靈登場。
與好友們攜手一起消滅SS階巨型幽靈!
【幽靈升級活動】
嘗試為新的幽靈升級!
每次升級,都將發放豐富獎勵。(請查看郵箱。)
活動期間到3月31日為止,
活動結束時,6級~10級無法獲得獎勵。
 
【閃電能量蒐集活動】
蒐集閃電能量,獲得強化的加魯達服裝!!
可在獵捕模式、星期副本、幽靈探測器、巨型幽靈中蒐集閃電能量。
活動期間蒐集特定道具即可兌換展示商品。
 
【漏洞修改】
已修改之前在金秘住宅中發生的錯誤。
已修改之前即使不觀看廣告也能獲得幽靈靈魂的問題。
已修改之前觀看廣告後,遊戲終止的問題。
 
【排名獎勵錯誤修改】
已修改之前在單人消除排名獎勵中未發放獎勵的問題。
謝謝。

2.0.48更新通知 +3
幽靈獵人-神秘公寓 Mar 12, 2021, 04:08 PM
0 0

2.0.48 Update Notice

Hello, Ghost Hunters. Are you working hard at school and at ghost hunting?
Then it's time to play the fun The Haunted House game!
Let's see what's in store for this update!
[Ghosts Added]
G-Medusa, G-Seeduce have been added.
Catch the new ghosts in Ghost Capture Mode.
[Giant Ghost Added]
G-Jörmungandr appears as a Giant Ghost.
Defeat the SS Rank Giant Ghost with your friends.
[Ghost Level Up Event]
Level up new ghosts.
Bountiful rewards awaits you at each level up. (Check your mailbox.)
The event ends on March 31st.
You will not be able receive the level 6 to level 10 rewards once the event ends.
 
[Lightning Energy Collection Event]
Collect Lightning Energy and earn an upgraded Garuda Costume!
Collect Lightning Energy through Capture Mode, Weekday Dungeon, Ghost Radar, and Giant Ghost.
During the event period you can collect certain items and exchange them for the displayed items.
 
[Bug Fixed]
The error found in Geumbi House has been fixed.
The issue where you can obtain Ghost Soul without watching an ad has been fixed.
The issue where the game freezes after watching an ad has been fixed.
 
[Ranking Reward Error Fixed]
The issue where rewards weren't issued in the Single Puzzle Ranking Reward has been fixed.
 
Thank you.

2.0.48 Update Notice +3
GETCHA GHOST Mar 12, 2021, 04:04 PM
0 17

แจ้งการอัปเดตโกสต์ฮันเตอร์ 2.0.46


สวัสดีครับ/ค่ะ
นักล่าผี ชินบิ หอพักอลเวง ทุกท่าน
ชินบิ หอพักอลเวง ซีซั่น 3 ก็ออกอากาศมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับ/คะ
 
ขอเชิญพบกับเหล่าผีที่ปรากฏตัวในตอนสุดท้ายครับ/ค่ะ
เพิ่มผี
 
เพิ่ม [ ผีรูปปั้น , เวนดิคาบร้า , ไวล์เวิร์ม ] ที่ปรากฏตัวใน ชินบิ หอพักอลเวง ซีซั่น 3
เข้าไปในการจับผี
กิจกรรมอัพเลเวลผี
 
ดูความคืบหน้าของคุณโดยการกดปุ่มกิจกรรมที่ด้านบนของล็อบบี้
 
 
ระบบจะส่งรางวัลให้ทางกล่องจดหมายเมื่อจับผีและอัพเลเวลได้
 
คุณสามารถรับรางวัลสำหรับเลเวล 6 ถึง 10 ได้เฉพาะช่วงที่กิจกรรมยังไม่สิ้นสุดเท่านั้น
เพิ่มไอเทมผี
 
เพิ่มไอเทมผี 4 ประเภทต่อผีแต่ละชนิด
ปรับปรุงไอเท็มผี
เพิ่มไอเท็มผีเลเวล MAX ให้เป็นเลเวล 1200
(เดิม เลเวล 1000)
 
หมายเหตุ, ยกเว้นไอเท็มผีรวมร่าง
* แม้จะได้เลเวล MAX แล้ว ก็ยังสะสมไอเท็มได้อีก
ปรับปรุงรางวัลเมื่อใช้ไอเท็มขึ้นสวรรค์
 
ลองใช้ไอเท็มขึ้นสวรรค์หลังรับชมโฆษณากันดูนะครับ/คะ
 
จะได้รับไอเท็มสำหรับผีที่จับได้ และสุ่มรับไอเท็มผี 2 ชิ้น
A. รางวัลไอเท็มสำหรับผีที่จับได้
B. รางวัลไอเท็มแบบสุ่มเพิ่มเติม 2 ชนิด
 
 

แจ้งการอัปเดตโกสต์ฮันเตอร์ 2.0.46 +9

2.0.46 aviso de actualización

Hola! Como estan?
Les venimos a informar a ustedes, los cazadores de fantasma, que el último episodio de Shinbi la casa emrujada ha sido emitido.
 
Conoce a los fantasmas que aparecen en el último episodio.
 
Fantasma agregado
 
El personaje de la [fantasma estatua , Wendicabra, villerno ] en la 3ra temporada de Shinbi la casa embrujda ha sido agregada al modo captura
Evento subida de nivel de fantasmas
 
Mira tu progreso pulsando el botón de evento en la parte superior del menú.
 
El evento dura hasta el 2/09/2021
 
recibirás la recompensa en el buzón capturando fantasmas y subiendo de nivel.
 
Las recompensas de los niveles del 6 al 10 solo se reciben antes de que acabe el evento.
Ítems de fantasma añadidos
 
4 tipos de ítems de fantasma añadidos por fantasma.
Objetos fantasmas reorganizados
El nivel maximo de los items de fantasma se ampia hasta el nivel 1200.
(el nivel existente era 1000)
 
Sin embargo, los items de los fantasmas unificados seran excluidos.
Si adquieres un objeto incluso después de alcanzar el nivel MAX, se acumulara.
Reorganización de recompensas al usar elementos de ascensión.
 
Intente usar los items de ascension después de ver el anuncio.
 
Les daremos al azar 2 items más,un item que es especialmente para el fantasma capturado y otro de los items de fantasma.
A.) Recompensa de item exclusivo de fantasma capturado
B.)Recompensa adicional de 2 items aleatorios
 
 
 
 
 

2.0.46 aviso de actualización +9
Cazador de fantasmas Jan 26, 2021, 10:19 PM
0 0

2.0.46 幽灵猎人更新介绍

大家好!
神秘公寓诸位幽灵猎人们!
神秘公寓系列3最后一回播放了。
 
快去和最后一回中登场的鬼魂打招呼吧!
新增鬼魂
 
神秘公寓3捕获新增
[ 铜像鬼, 温迪卡布拉,地龙]。
鬼魂升级活动
 
可在大厅上端活动按钮了解详情。
 
活动期间为2月09日止,
 
捕获后进行升级,奖励会发送到信箱。
 
活动结束时,6~10级不在奖励范围。
新增鬼魂道具
 
新增鬼魂别道具4种。
鬼魂道具改版
鬼魂道具 MAX等级提高到1200级。
(目前1000级)
 
但是,合体鬼魂道具除外。
* 即使达到MAX等级,如果获得道具,也会累积。
使用升天道具时获得奖励改版
 
观看广告后试试升天道具吧!
 
额外随机送捕获鬼魂的专用道具和鬼魂道具。
A. 捕获鬼魂的专用道具奖励
B. 额外送2个随机道具
 
 

2.0.46 幽灵猎人更新介绍 +9
幽灵猎人-神秘公寓 Jan 26, 2021, 10:17 PM
0 0

2.0.46幽靈獵人更新通知

各位幽靈獵人
你們好!
神秘公寓第3輯已經完結了。
 
快來看看出現在最終回的鬼魂們吧!
新增幽靈
 
將在獵捕中新增
神秘公寓第3輯中出現的【銅像鬼,溫迪卡布拉,地龍 】。
幽靈升級活動
 
可透過大廳上方的活動按鈕得知進展。
 
活動期間到2月09號為止
 
獵捕並升級時,獎勵將發放至郵箱。
 
活動結束時,6級~10級無法獲得獎勵。
新增幽靈道具
 
每種幽靈都新增了4種幽靈道具。
幽靈道具改版
 
幽靈道具的等級上限擴張至1200級。
(當前為1000級)
 
但合體幽靈道具除外。
*達到最高等級後,獲得道具時,將進行累計。
 
使用升天道具時的獎勵改版
 
試著在觀看廣告後,使用升天道具。
 
將隨機再發放2個獵捕的幽靈專屬道具與幽靈道具。
 
A.獵捕的幽靈專屬道具獎勵
B.額外隨機道具獎勵2種
 

2.0.46幽靈獵人更新通知 +9
幽靈獵人-神秘公寓 Jan 26, 2021, 10:15 PM
0 0

2.0.46 アップデートのご案内


こんにちは。
GETCHA GHOST ハンテッドハウスのゴーストハンターさん、
 
ハンテッドハウスの第3シーズンの最終回が放送されました。
最終回に登場するゴーストたちをチェックしましょう!
ゴースト追加
 
ハンテッドハウス第3シーズンに登場する
「銅像鬼, ウェンディカブラ, 地赤龍」がハントに追加されます。
ゴーストレベルアップイベント
 
ロビー上部のイベントボタンで進行状況を確認できます。
 
イベント期間は2月09日までで
 
ハント後にレベルアップをすると、ポストに報酬が届きます。
 
イベントが終了すると(6レベル~10レベル)、報酬を獲得できません。
ゴーストアイテム追加
 
ゴーストごとにゴーストアイテムが4種追加されます。
 
ゴーストアイテムリニューアル
 
ゴーストアイテムのMAXレベルが1200まで拡張されます。
(以前1000)
 
ただし、合体ゴーストのアイテムは含まれません。
* MAXレベルをすでに達成していても、アイテムを獲得すればさらに累積されます。
 
昇天アイテム使用時の報酬をリニューアル
 
広告視聴後、昇天アイテムを使ってみましょう。
 
ハントしたゴーストの専用アイテムと追加ゴーストアイテムをランダムに2個お届けします。
A. ハントしたゴーストの専用アイテム報酬
B. 追加ランダムアイテム2個報酬
 
 
 
 
 
 

2.0.46  アップデートのご案内 +9
0 0

2.0.46 Ghost Hunter Update Notice

Hello,
Ghost Hunters!
The last episode for The Haunted House - Season 3 has aired.
 
Come meet the ghosts from this episode!
Ghosts Added
 
[ Statue Ghost, Wendicabra,Vilewyrm ] from The Haunted House - Season 3
added to Capture Mode.
 
Ghost Level Up Event
 
View your progress by pressing the event button at the top of the lobby.
 
The event runs until 02/09/2021 and
 
the reward is sent to the mailbox when capturing ghosts and leveling up.
 
The rewards for levels 6 to 10 can only be received before the event is over.
Ghost Items Added
 
4 types of ghost items added per ghost.
 
 
Ghost Item Improvement
 
Max Level for Ghost Items raised to 1200.
(From level 1000)
 
However, Ghost Combo Items are excluded.
* If Max Level is reached and you gain the items, they just accumulate.
 
 
Ascension Item Usage Reward Improvement
 
Try using the Ascension item after watching an ad.
 
You will receive a Personal Item and 2 random Ghost Items for the captured ghost.
A. Personal Item for captured ghost reward
B. Additional 2 random items reward

2.0.46 Ghost Hunter Update Notice +9
GETCHA GHOST Jan 26, 2021, 10:07 PM
0 1

แจ้งการอัปเดตโกสต์ฮันเตอร์ 2.0.45

สวัสดีครับ
นักล่าผี ชินบิ หอพักอลเวง ทุกท่าน
สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับ
 
ฝากติดตาม ชินบิ หอพักอลเวง กันเยอะ ๆ ด้วยนะครับ
เพิ่มผี
 
เพิ่ม [ เมดูซ่า ] ที่ปรากฏตัวใน ชินบิ หอพักอลเวง ซีซั่น 3
เข้าไปในการจับผี
 
เพิ่มผียักษ์
 
เพิ่มผียักษ์ [ G-ชูปาคาบร้า ]
ลงบนโกสต์โฟน
เพิ่มไอเทมผี
 
เพิ่มไอเทมผี 4 ประเภทต่อผีแต่ละชนิด
 
กิจกรรมอัพเลเวลผี
 
ดูความคืบหน้าของคุณโดยการกดปุ่มกิจกรรมที่ด้านบนของล็อบบี้
ระบบจะส่งรางวัลให้ทางกล่องจดหมายเมื่อจับผีและอัพเลเวลได้
คุณสามารถรับรางวัลสำหรับเลเวล 6 ถึง 10 ได้เฉพาะช่วงที่กิจกรรมยังไม่สิ้นสุดเท่านั้น
 
รวบรวมถุงนำโชคของกึมบี
สวัสดีปีใหม่~
อีเวนต์รวบรวมถุงนำโชคเริ่มต้นขึ้นแล้ว
มีช่วงเวลาอีเวนต์ถึงวันที่ 20 มกราคม 2021
โปรดรวบรวมถุงนำโชคจากการจับผี
ถุงนำโชคสามารถแลกเป็นทอง, เซตไอเท็มผีพยาบาลเบลเซบับ, วัตถุดิบรวมร่างผีพยาบาลเบลเซบับได้
 
ถอดสกินคริสต์มาส
ชุดคริสต์มาสที่ถูกใช้งานชั่วคราว
จะถูกถอดออก
 
ขอบคุณครับ/ค่ะ
 
 

แจ้งการอัปเดตโกสต์ฮันเตอร์ 2.0.45 +6

2.0.45 aviso de actualización del Casador de Fantasmas

Hola Cazadores de Fantasmas! Les deseamos un Feliz Año Nuevo!
 
Y no se les olvide mostrarnos mucho amor a Shinbi la casa embrujada.
Fantasma agregado
 
El personaje de la [Medusa] en la 3ra temporada de Shinbi la casa embrujda ha sido agregada al modo captura
 
Fantasma gigante agregado
Se agrega el fantasma gigante [Chupacabra-G] al movil fantasma.
 
Ítems de fantasma añadidos
 
4 tipos de ítems de fantasma añadidos por fantasma.
 
Evento subida de nivel de fantasmas
 
Mira tu progreso pulsando el botón de evento en la parte superior del menú.
El evento dura hasta el 1/20/2021
recibirás la recompensa en el buzón capturando fantasmas y subiendo de nivel.
Las recompensas de los niveles del 6 al 10 solo se reciben antes de que acabe el evento.
coleccionar bolsillos de la suerte de Geumbi
Feliz Año Nuevo~
Empezamos el evento de coleccion de bolsillos de la suerte.
El período del evento es hasta el 20 de Enero de 2021.
Recoja las bolsillos de la suerte en modo captura.
 
Los bolsillos de la suerte se pueden cambiar por oro, ropa blanca, conjuntos de artículos fantasmas y materiales combinados de ropa blanca.
 
Eliminacion de los disfraces navideños.
Los trajes navideños que fueron aplicados temporalmente, Seran eliminados.
 
Gracias
 

2.0.45 aviso de actualización del Casador de Fantasmas +6
Cazador de fantasmas Jan 8, 2021, 09:36 PM
0 0

2.0.45 幽灵猎人更新介绍

大家好!
神秘公寓鬼魂猎人们!
新年快乐!幸福多多!
 
感谢对神秘公寓的继续支持!
新增鬼魂
 
神秘公寓3捕获新增
[ 美杜莎 ]。
 
新增巨大鬼魂
 
鬼魂手机新增巨大鬼魂 [ G-卓柏卡布拉 ]。
 
新增鬼魂道具
 
新增鬼魂别道具4种。
 
鬼魂升级活动
 
可在大厅上端活动按钮了解详情。
活动期间为1月20日止,
捕获后进行升级,奖励会发送到信箱。
活动结束时,6~10级不在奖励范围。
 
 
收集金秘的福袋子
 
新年快乐~
开始福袋子活动~
活动期间到2021年1月20日止
从捕获中收集福袋子。
福袋子可交换金币、白衣蝇王鬼魂道具、白衣蝇王合体材料。
 
去除圣诞节皮肤
 
活动用的
 
圣诞节服装去除。
 
谢谢!

2.0.45 幽灵猎人更新介绍 +6
幽灵猎人-神秘公寓 Jan 8, 2021, 09:34 PM
0 0

2.0.45幽靈獵人更新通知

各位幽靈獵人
大家好!
祝各位新年快樂,闔家幸福安康!
 
也請大家多多支持神秘公寓。
 
新增幽靈
 
將在獵捕中新增
神秘公寓第3輯中出現的【蛇髮魔女】。
 
新增巨型幽靈
 
將在幽靈手机中新增巨型幽靈【G-卓柏卡布拉】。
 
新增幽靈道具
 
每種幽靈都新增了4種幽靈道具。
 
 
幽靈升級活動
 
可透過大廳上方的活動按鈕得知進展。
活動期間到1月20號為止
獵捕並升級時,獎勵將發放至郵箱。
活動結束時,6級~10級無法獲得獎勵。
 
 
蒐集金秘的福袋
 
新年快樂~
福袋蒐集活動開始啦!
活動時間截止至2021年1月20日。
在獵捕中蒐集福袋吧。
福袋可用於兌換金幣、白衣蠅魔幽靈道具套裝、白衣蠅魔合體材料。
 
刪除聖誕節皮膚
將刪除限時套用的
聖誕節服裝。
 
謝謝。
 
 

2.0.45幽靈獵人更新通知 +6
幽靈獵人-神秘公寓 Jan 8, 2021, 09:32 PM
0 0

2.0.45 GETCHA GHOST アップデートのご案内

こんにちは。
GETCHA GHOST ハンテッドハウスのゴーストハンターさん、
あけましておめでとうございます。
 
GETCHA GHOSTへのご声援もよろしくお願いします。
ゴースト追加
 
ハンテッドハウス第3シーズンに登場する
「メドゥーサ」がハントに追加されます。
 
巨大ゴースト追加
 
ゴーストフォンに巨大ゴースト「G-チュパカブラ」が追加されます。
 
ゴーストアイテム追加
 
ゴーストごとにゴーストアイテムが4種追加されます。
 
ゴーストレベルアップイベント
 
ロビー上部のイベントボタンで進行状況を確認できます。
イベント期間は1月20日までで
ハント後にレベルアップをすると、ポストに報酬が届きます。
イベントが終了すると(6レベル~10レベル)、報酬を獲得できません。
 
 
クンビの福巾着集め
 
あけましておめでとう!
福巾着集めイベントが始まります。
イベント期間は2021年1月20日までです。
ハントで福巾着を集めましょう。
福巾着はゴールド、白衣ゼブブゴーストアイテムセット、白衣ゼブブ合体素材と交換できます。"
 
 
クリスマススキン解除
期間限定で適用されていた
クリスマスコスチュームが解除されます。
 
以上、アップデートのお知らせでした。

2.0.45 GETCHA GHOST アップデートのご案内 +6
0 0

2.0.45 Ghost Hunter Update Notice

Hello.
Happy New Year and good wishes to
The Haunted House Ghost Hunters!
 
Please send lots of love to The Haunted House as well.
 
Ghosts Added
 
[ Medusa ] from The Haunted House - Season 3
added to Capture Mode.
 
Giant Ghost Added
 
Giant Ghost [ G-Chupacabra ] added to Ghost Phone.
Ghost Items Added
 
4 types of ghost items added per ghost.
 
 
Ghost Level Up Event
 
View your progress by pressing the event button at the top of the lobby.
The event runs until 01/20/2021 and
the reward is sent to the mailbox when capturing ghosts and leveling up.
The rewards for levels 6 to 10 can only be received before the event is over.
 
 
 
Collecting Geumbi's Lucky Pouch
 
Happy New Year!
 
The Lucky Pouch Collection Event starts now.
Collect Lucky Pouches in Capture Mode
before the event ends on January 20th, 2021.
Lucky Pouches can be exchanged for Gold, Beelzenurse Ghost Item Set, or Beelzenurse Combination Materials.
 
 
Christmas Skin Removal
The temporarily implemented
Christmas Costume will be removed.
 
Thank you.

2.0.45 Ghost Hunter Update Notice +6
GETCHA GHOST Jan 8, 2021, 09:25 PM
0 1

แจ้งการอัปเดตโกสต์ฮันเตอร์ 2.0.44

สวัสดีครับ/ค่ะ
นักล่าผี ชินบิ หอพักอลเวง ทุกท่าน
เมรี่ คริสต์มาส ~~!!
ขอให้ทุกท่านได้ใช้ช่วงเวลาคริสต์มาสที่สนุกสนานร่วมกับครอบครัว
และ !! ฝากติดตาม ชินบิ หอพักอลเวง กันเยอะ ๆ นะครับ/คะ
 
การประลองกำลังผี
การประลองกำลังผี ครั้งที่ 3 เริ่มต้นขึ้นแล้ว
กรุณาเลือกหนึ่งทีมระหว่างทีมผีเจียงซือและทีมซิออนคืนชีพที่ปรากฏตัวในซีซั่นที่ 3
มีช่วงเวลาอีเวนต์ถึงวันที่ 6 มกราคม
โปรดเลือกทีมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม
โปรดเลือกทีมให้เสร็จสิ้น
โปรดรวบรวมระดับผลงานผ่านการประลอง
เมื่อชนะจะได้รับ 3 คะแนน เมื่อแพ้จะได้รับ 1 คะแนน
ระดับผลงานจะถูกคิดรวมกันกับทีมที่เลือก และจะนำมาตัดสินผลแพ้ชนะแห่งการประลองกำลังผี
โปรดรวบรวมระดับผลงานให้ได้มากที่สุด เนื่องจากสามารถนำมาแลกเป็นไอเทมได้ที่ร้านค้า
สำหรับการประลองกำลังผี ทั้งทีมที่ชนะและทีมที่แพ้จะได้รับรางวัลทุกท่าน
ทั้งนี้, สามารถรับรางวัลได้เมื่อทำการอัปเดตครั้งต่อไป
นอกจากนี้!!! สำหรับนักล่าซึ่งอยู่ในทีมที่ชนะและได้รับระดับผลงานมากกว่า 1500 คะแนน
จะได้รับคบเพลิงก็อบลินซึ่งเป็นไอเทมพิเศษ
 
 
เพิ่มผี
เพิ่มผีที่ปรากฏตัวใน ชินบิ หอพักอลเวง ซีซั่น 3
ทั้งมิมิคไทเกอร์ เอ็กซ์, พี่น้องดวงตาทมิฬ, พี่น้องดวงตาทมิฬ เอ็กซ์
* เป็นสกินที่จะถูกเพิ่มชั่วคราวในช่วงเวลาอีเวนต์
 
กิจกรรมอัพเลเวลผี
 
ดูความคืบหน้าของคุณโดยการกดปุ่มกิจกรรมที่ด้านบนของล็อบบี้
ระบบจะส่งรางวัลให้ทางกล่องจดหมายเมื่อจับผีและอัพเลเวลได้
คุณสามารถรับรางวัลสำหรับเลเวล 6 ถึง 10 ได้เฉพาะช่วงที่กิจกรรมยังไม่สิ้นสุดเท่านั้น
 
 
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเกม
มาจับผีให้ง่ายขึ้นและมากขึ้นกันไปเลย!
 
- เมื่อชมโฆษณา จะสามารถรับไอเทมจับผี 100 ดาเมจ ได้ถึง 72 ชิ้น
- ระงับการจำหน่ายไอเทมจับผี 50 ดาเมจ
- เปลี่ยนแปลงจำนวนการซื้อไอเทมจับผี 100 ดาเมจจากร้านค้า เป็น 200 ชิ้น
 
 
ข้อมูลการอัปเดตครั้งนี้มีเพียงเท่านี้ครับ/ค่ะ
ขอให้สนุกกับการเป็นโกสต์ฮันเตอร์นะครับ/คะ
แล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อไปครับ/ค่ะ
ขอบคุณครับ/ค่ะ

แจ้งการอัปเดตโกสต์ฮันเตอร์ 2.0.44 +11

2.0.44 aviso

2.0.44 aviso de actualización del Casador de Fantasmas
 
Hola Cazadores de Fantasmas! Feliz Navidad!!
Espero que todos tengan una Navidad llena de gozo con sus seres queridos!
Y por supuesto!! No se les olviden mostar mucho amor hacia Shinbi La Casa Embrujada!!
Guerra de fantasmas
 
Empieza la 3ra guerra de energia fantasma
 
Elige entre el equipo de Jiangshi y el equipo de Xion resucitado.
 
El periodo del evento aplica hasta el 6 de Enero.
 
La selección de equipo debe de completarse antes del 31 de Diciembre.
Completa la selección de tu equipo.
Recoge las contribuciones en las guerras.
3 puntos al ganador, 1 punto al perdedor.
 
Para determinar la victoria o derrota de la guerra de energia fantasma las contribuciones se suman para el equipo seleccionado.
 
Las contribuciones pueden ser canjeadas en la tienda, asi que recolecten muchas.
 
En la guerra de energia fantasma, ambos equipos ( el ganador y el perdedor) reciben una recompensa.
 
Sin embargo, la recompensa se pude recibir en la siguiente actualizacion.
Y tambien! A los cazadores del equipo ganador que hayan ganado mas de 1500 puntos de contribucion,
se les proporciona un articulo especial, el palo magico de duende con antorcha.
 
 
Fantasmas Añadidos
 
En la 3ra temporada de Shinbi la casa embrujada, el Tigre Mimico X, las hermanas Ojos Negros, y el hermano Ojos Negros X seran agregados para capturar.
* Esta mascara sera agregada temporalmente durante el periodo del evento.
 
 
Evento subida de nivel de fantasmas
 
Mira tu progreso pulsando el botón de evento en la parte superior del menú.
 
El evento dura hasta el 1/6/2021
 
recibirás la recompensa en el buzón capturando fantasmas y subiendo de nivel.
 
Las recompensas de los niveles del 6 al 10 solo se reciben antes de que acabe el evento.
 
Cambios en el juego
Capturemos mas facilmente!!
 
- Al ver los anuncios, podras obtener 100 elementos de daño y 72 objetos de captura.
- Se ha suspendido la venta de 50 elementos de daño de objetos de captura.
- La cantidad de compra de 100 elementos de captura de daño en la tienda se cambia a 200.
 
Y hasta aqui son las noticias de la actualización
Espero que disfruten mucho ser Cazadores de fantasmas .
Los vendremos a saludar otra vez en la proxima actualización
Gracias

2.0.44 aviso +11
Cazador de fantasmas Dec 24, 2020, 05:07 PM
0 0
123456