Level 20
9,103/12K 2,471 0

Chào bạn, bạn có thể miêu tả rõ hơn sự cố của bạn không ạ?

Lỗi sau bản cập nhật 3.5 2
HEIR OF LIGHT (VI) Jul 24, 2019, 07:29 PM
0 1

chào bạn

Bảo Trì Cập Nhật v3.5 (04:00 - 10:00 23/7) 2
HEIR OF LIGHT (VI) Jul 23, 2019, 01:08 PM
0 1

Thank you!!!

Điểm Qua Cập Nhật v3.5 5
HEIR OF LIGHT (VI) Jul 22, 2019, 05:49 PM
0 1

The post has been removed by the writer.

HEIR OF LIGHT (VI) Jul 10, 2019, 02:00 PM
0 0
1