[รายละเอียดแพทช์] อาบัดโดนผู้พลิกตาชั่ง

moot.us/lounges/410/boards/1930/posts/5390168/event-an-exile-ent-debut

[รายละเอียดแพทช์] อาบัดโดนผู้พลิกตาชั่ง +20
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.19 GameManager 3mo

[PATCH NOTES] The Exile’s Arrival

moot.us/lounges/406/boards/1922/posts/5390133/event-an-exile-ent-debut

[PATCH NOTES] The Exile’s Arrival  +20
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.19 GameManager 3mo

📣 Resgate seu Herói SR, Lapis

Preparados para conhecer A Exilada, Lapis?

📣 Resgate seu Herói SR, Lapis +3
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.21 Staff 3mo

⭐ Novo Herói SR: Lapis

novo Herói SR que está chegando em GrandChase: A Exilada

⭐ Novo Herói SR: Lapis +8
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.21 Staff 3mo

[EVENT] An Exile-ent Debut!

Traductions à venir. Désolé pour le dérangement
 
Hello, Chasers!
 
Hailing from a complicated neither angel nor demon origin, Lapis makes her grand entrance! Let’s celebrate the release of Lapis, the flower that blooms in chaos! ♡ (✿◕‿◕✿)
 
Clear Adventure Dungeons with the new hero Lapis in your party during the event to get double the Gold, Monster Cards, and Hero EXP!
 
We hope you enjoy this event. Read on for more details!
 
※ Check out Onwards with Lapis Event Icon on the main lobby screen!
■ Onwards with Lapis Event
1. Event Duration:
Western: April 20, 2021 (Tue) After MA – April 26, 2021 (Mon) 23:59 (Server Time, UTC-4)
Asia: April 20, 2021 (Tue) After MA – April 27, 2021 (Tue) 09:59 (Server Time, UTC+9)
 
2. Event Details:
- Clear Adventure Dungeons with Lapis in your party to get double Gold, Monster Cards, and Hero EXP you would normally get!
These buffs will reflect on the Adventure Rewards screen. The Event Buffs also stack with Hot Time, so don’t miss this opportunity!
 
- Rewards acquired via the event will be marked with a star on the rewards list when you clear Adventure Dungeons!
 
Event effects also apply when you use energy to flip cards for additional rewards. +_+!
 
Tip the scales in your favor with Lapis in your party! Get all the loot and grow faster! ( •̀ ω •́ )✧
 
Chase On!
-GrandChase Team

[EVENT] An Exile-ent Debut! +2
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.19 GameManager 3mo

[PATCH-HINWEISE] Die Ankunft des Exils

moot.us/lounges/405/boards/1920/posts/5390118/event-ein-exil-lentes-deb-t

[PATCH-HINWEISE] Die Ankunft des Exils  +20
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.19 GameManager 3mo

[EVENT] Ein Exil-lentes Debüt!

Hallo Chasers!
 
Aus einem komplizierten Ursprung stammend, weder Engel noch Teufel, macht Lapis einen großen Aufrtitt! Feiern wir die Veröffentlichung von Lapis, der Blume, die im Chaos blüht! ♡ (✿◕‿◕✿)
 
Schließt Abenteuer-Dungeons mit dem neuen Helden Lapis in eurer Gruppe während des Events ab, um doppelt so viel Gold, Monsterkarten und Helden-EXP zu erhalten!
 
Wir hoffen, ihr genießt dieses Event. Lest weiter für weitere Details!
 
※ Geht auf Weiter mit Lapis-Eventsymbol auf dem Bildschirm der Hauptlobby!
■ Weiter mit Lapis-Event
1. Event-Zeitraum:
Westen: 20. April 2021 (Di) Nach der Wartung – 26. April 2021 (Mo) 23:59 (Serverzeit, UTC-4)
Asien: 20. April 2021 (Di) Nach der Wartung – 27. April 2021 (Di) 09:59 (Serverzeit, UTC+9)
 
2. Event-Details:
- Schließt Abenteuer-Dungeons mit Lapis in deiner Gruppe ab, um doppeltes Gold, Monsterkarten und Helden-EXP zu erhalten, die ihr normalerweise bekommt!
Diese Buffs werden auf dem Bidlschirm mit Abenteuerbelohnungen angezeigt. Die Event-Buffs stapeln sich auch mit Hot Time, also verpasst diese Gelegenheit nicht!
- Über das Event erhaltene Belohnungen werden mit einem Stern auf der Belohnungsliste gekennzeichnet, wenn ihr Abenteuer-Dungeons beendet!
Event-Effekte werden auch angewendet, wenn ihr Energie verwendet, um Karten für zusätzliche Belohnungen umzudrehen.+_+!
 
Seid das Zünglein an der Waage mit Lapis in der Gruppe! Holt euch die ganze Beute und wachst schneller ( •̀ ω •́ )✧
 
Chase On!
-GrandChase Team

[EVENT] Ein Exil-lentes Debüt!  +2
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.19 GameManager 3mo

[PATCH NOTES] The Exile’s Arrival

moot.us/lounges/401/boards/1908/posts/5390099/event-an-exile-ent-debut

[PATCH NOTES] The Exile’s Arrival  +20
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.19 GameManager 3mo

[EVENT] An Exile-ent Debut!

Hello, Chasers!
 
Hailing from a complicated neither angel nor demon origin, Lapis makes her grand entrance! Let’s celebrate the release of Lapis, the flower that blooms in chaos! ♡ (✿◕‿◕✿)
 
Clear Adventure Dungeons with the new hero Lapis in your party during the event to get double the Gold, Monster Cards, and Hero EXP!
 
We hope you enjoy this event. Read on for more details!
 
※ Check out Onwards with Lapis Event Icon on the main lobby screen!
 
■ Onwards with Lapis Event
1. Event Duration:
Western: April 20, 2021 (Tue) After MA – April 26, 2021 (Mon) 23:59 (Server Time, UTC-4)
Asia: April 20, 2021 (Tue) After MA – April 27, 2021 (Tue) 09:59 (Server Time, UTC+9)
 
2. Event Details:
- Clear Adventure Dungeons with Lapis in your party to get double Gold, Monster Cards, and Hero EXP you would normally get!
These buffs will reflect on the Adventure Rewards screen. The Event Buffs also stack with Hot Time, so don’t miss this opportunity!
 
- Rewards acquired via the event will be marked with a star on the rewards list when you clear Adventure Dungeons!
 
Event effects also apply when you use energy to flip cards for additional rewards. +_+!
 
Tip the scales in your favor with Lapis in your party! Get all the loot and grow faster! ( •̀ ω •́ )✧
 
Chase On!
-GrandChase Team

[EVENT] An Exile-ent Debut!  +2
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.19 GameManager 3mo

Conan Exiles Lounge has been moved to Conan Exiles

Start a new discussion now on Conan Exiles Band!

Team Moot
Team Moot
verified Admin 5mo

Started recording conan exiles

guys ive recently started doing YouTube videos on conan

A. B
A. B
LV.3 Lurker 5mo

Hi I’m new conan exile I’m looking for players to play

xx_big_baby_jesu
xx_big_baby_jesu
LV.20 Boo! 5mo

Looking for conan squad

Zacharias Manthey
LV.2 Lurker 5mo

PS4 pvp conan sever

Hey what's up Conan fans.

fearthis1492
fearthis1492
LV.3 Lurker 6mo

Anyone have a decently populated conan exiles light

Anyone have a decently populated conan exiles light

LFG
Achce
Achce
LV.7 Rare Candy 6mo

Anybody wanna team up on conan

gamer981695685
gamer981695685
LV.2 Lurker 6mo

Add my discord and I’ll invite you to the server ExiledMist81

Add my discord and I’ll invite you to the server
ExiledMist81

LFG
ExiledMist81
ExiledMist81
LV.2 Lurker 6mo

Bro Code: Rule #5

You get exiled for that, bro.

ᣵˣᵈloveli
ᣵˣᵈloveli
LV.27 Champagne Showers! 6mo

Conan Exiles

Does anyone play this game? I just bought it today and looking for people to play with

Sober_Death
Sober_Death
LV.12 Professional Noob 7mo

ps4 new sever Conan

Hey what's up Conan fans.

fearthis1492
fearthis1492
LV.3 Lurker 7mo

day 1

before farrons keep, the ones with the great club and exiled

day 1 +5
TheMangledKing
TheMangledKing
LV.27 Avatar 7mo

Do ppl post Twitch Clips in here? I'm new

I play Path of Exile sometimes and there's no tab for

Do ppl post Twitch Clips in here? I'm new
Heyhailey24x
Heyhailey24x
LV.17 Sage 7mo

Looking for a 3rd to game with

Other games we play:
-Ark survival evolved
-Conan exiles

LFG
Vivixx
Vivixx
LV.7 Nomad 7mo

Looking for a 3rd to game with

Other games we play:
-Ark survival evolved
-Conan exiles

LFG
Vivixx
Vivixx
LV.7 Nomad 7mo

Tryna look fa people who know what they doin on Conan

I gotta base and armpit and thralls so we need more people

TNLrabbit420
TNLrabbit420
LV.3 Lurker 7mo

Uh 😐

poll already, to old siege videos, to things from Conan

Poll
NO NAME
7mo

Anybody wanna play Conan

My username is Icequeen_21

Queen.
Queen.
LV.7 Nomad 7mo

The enclave exiled wants you

https://discord.gg/Stpcrerdhz

We are the the Enclave Exiles

Bigredsquid
LV.10 Nomad 7mo

The Enclave exiled is here!!

https://discord.gg/Stpcrerdhz

We are the the Enclave Exiles

Bigredsquid
LV.10 Nomad 8mo

Conan exile

Please upvote this if you think Conan exiles should

Dynamiic Beast49
Dynamiic Beast49
LV.5 Sweaty 8mo

Come join the Enclave Exile

https://discord.gg/Stpcrerdhz

We are the the Enclave Exiles

Bigredsquid
LV.10 Nomad 8mo

Come join the Enclave exiles

https://discord.gg/Stpcrerdhz

We are the the Enclave Exiles

Bigredsquid
LV.10 Nomad 8mo

✨My current playlist of 2020✨

you-Billie Eilish
·1-800-273-8255-Logic
·Heather-Conan

NO NAME
8mo

GROUP with players

requested for many game such as Shadowlands, Halo and Conan

GROUP with players
NoX
NoX
LV.16 Shadow 8mo

UPDATE 2020-11-18

Clan's sub-master added: sub-master can only accept or exile

Tami_GM
Tami_GM
LV.17 GameManager 8mo

New in conan exiles

join me whenever for storymode

Alex Barragan
Alex Barragan
LV.19 Professional Noob 9mo

POPULAR The Daily Moot: Watch Dogs: Legion

that they would be postponing the launch of Path of Exile

The Daily Moot: Watch Dogs: Legion
Team Moot
Team Moot
verified Admin 9mo

Anyone wanna do speedrunner vs hunter add me ExileHotep_YT

Anyone wanna do speedrunner vs hunter add me ExileHotep_YT

LFG
ExileHotep
LV.17 Sage 9mo

Blind Playthrough! PoE!

Going live playing Path of Exiles.

SlumKing304 (Twitch)
SlumKing304 (Twitch)
LV.19 Xbox 9mo

Conan ps4 server. thrall seekers pvp

What's up everyone, I'm looking for people to come and join my server for some fun. You can join my clan, start your own or go solo whichever you prefer. My server is called thrall seekers in pvp ps4. I'm also looking for someone to be co-admin while I'm not on or away must be in admin clan. happy gaming. hope to see you there soon!
 
Please DM me if interested. thanks.

fearthis1492
fearthis1492
LV.3 Lurker 9mo

Answer for the Fruit Challenge was....Rambutan

The name also refers to the exile fruit produced by

Answer for the Fruit Challenge was....Rambutan
gatorboy45
gatorboy45
LV.40 Diamond Master 9mo

BEST ANIME/NOT ABOUT CONAN

BEST ANIME/NOT ABOUT CONAN
ANIME WIZARD
ANIME WIZARD
LV.8 Nomad 9mo

Anyone

If anyone’s looking for a fresh Conan server me and

Allnighter_Knight
Allnighter_Knight
LV.20 Monster 9mo

PC: New Server, The Exiled Kingdoms NA RP/PvP fresh

PC: New Server, The Exiled Kingdoms NA RP/PvP fresh 10/8
papabear
papabear
LV.2 Lurker 10mo

Server move on ps4

Whats up conan fans, for those of you who played on

fearthis1492
fearthis1492
LV.3 Lurker 10mo

New RP PS4 Conan PVEC Server

Hi there! Come check out our Discord for more information and join in on the fun!

New RP PS4 Conan PVEC Server
ZeusPrometheus
ZeusPrometheus
LV.2 Lurker 10mo

New RPVP server: Eye of the Beholder

Eye of the Beholder - 4x all - RPVP
 
Map: Exile Lands

TonyVent
TonyVent
LV.2 Lurker 10mo

member berries pvp

Hi guys member berries just started Conan come join

seamancody
seamancody
LV.2 Lurker 10mo

New RP Kingdom PS4 Server

Just started up a conan exiles server that's RP based

New RP Kingdom PS4 Server
ZeusPrometheus
ZeusPrometheus
LV.2 Lurker 10mo

New PC Server!

We have a cool new conan exiles server for pc, join

ForgottenBlade65
ForgottenBlade65
LV.2 Lurker 10mo
12345678910