FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
May 6, 2021, 12:45 PM 128 read

อัพเกรดรางวัลการผสมแห่งโชคชะตา

★ กิจกรรม
Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - อัพเกรดรางวัลการผสมแห่งโชคชะตา image 1

🎁✨ อัพเกรดรางวัลการผสมแห่งโชคชะตา !! ✨🎁 ไม่ได้รับฮีโร่ที่ต้องการจากการอัญเชิญใช่หรือไม่? อย่ากังวลไป เราได้อัพเกรดรางวัลการผสมแห่งโชคชะตาให้ทุกคนแล้ว! คว้าตั๋วแล้วไปอัญเชิญฮีโร่ตอนนี้ได้เลย! > รายละเอียดรางวัลการผสมแห่งโชคชะตา

Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - อัพเกรดรางวัลการผสมแห่งโชคชะตา image 3

Comment 0

Home