FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Mar 4, 2021, 12:05 PM 45 read

กิจกรรม: ตู้สล็อต

★ กิจกรรม
Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม: ตู้สล็อต image 1

กิจกรรมตู้สล็อต Final Blade กลับมาแล้ว!! รับเหรียญสลอตได้จากภารกิจรายวันและหมุนตู้สล็อตเพื่อรับไอเทมฟรี, หากโชคดีเรียงรูปสล็อตได้ตรง รับไปเลยของรางวัลสุดพรีเมี่ยม! ระยะเวลา: 4 มี.ค. ~ 19 มี.ค. 6:59 น. (เวลาไทย)   รายละเอียดกิจกรรม: > ใช้เหรียญสล็อตในการหมุนของรางวัลในกิจกรรมตู้สล็อต > ทำภารกิจประจำวันเพื่อรับเหรียญสล็อต > สามารถหาซื้อเหรียญสล็อตได้ด้วยทองสูงสุด 10 เหรียญในวันทุกวัน > ตั้งค่าตู้สล็อตของคุณเพื่อรับของรางวัลพรีเมี่ยม ㄴ กิจกรรมประกอบไปด้วย 3 ตู้สล็อต ตั้งค่าตู้สล็อตตามลำดับเพื่อรับรางวัลพรีเมี่ยม ㄴ ไอเทม 3 ชิ้นแรกจะถูกเพิ่มอัตโนมัติในทั้ง 3 ตู้สล็อตแรก ㄴ ผู้เล่นสามารถจัดการตู้สล็อตได้ด้วยตัวเองเพื่อรับไอเทมพรีเมี่ยม > รางวัลโบนัสสล็อตจะได้รับทางกล่องจดหมายเมื่อกิจกรรมสิ้นสุด > สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตู้สล็อตได้จนกว่ากิจกรรมสิ้นสุด *** ผู้เล่นจำเป็นต้องเข้าไปที่เมนูกิจกรรมหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดลงเพื่อรับรางวัลโบนัสสล็อต > ไอเทมที่ได้จากตู้สล็อตจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย"

Comment 0

Home