FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Jan 7, 2021, 01:57 PM 49 read

กิจกรรม: ซื้อไพลินสะสม 1+1

★ กิจกรรม
Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม: ซื้อไพลินสะสม 1+1 image 1

💎 กิจกรรมไพลิน 1+1 ในร้านค้าได้เริ่มต้นแล้ว! ยังไม่เพียงเท่านี้, เรายังมีข้อเสนอที่ดีกว่ามอบให้คุณ! 💎 🎉 มาเริ่มกิจกรรมสะสมไพลินกัน !! 🎉 ⏰ ระยะเวลา: 7 ม.ค. ~ 22 ม.ค. 6:59 น. (เวลาไทย) รายละเอียดกิจกรรม: - เริ่มกิจกรรมโปรโมชั่นไพลิน 1+1 - ผู้เล่นจะได้รับไอเทมโบนัสหลังจากซื้อไพลินในร้านค้า - ไพลินที่ได้รับเป็นโบนัสจะไม่ถูกนับรวม - แพ็คเกจอื่นๆ ยกเว้นไพลินจะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมนี้ ภารกิจและของรางวัล

Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม: ซื้อไพลินสะสม 1+1 image 3

Comment 0

Home