FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Dec 16, 2020, 06:08 PM 105 read

กิจกรรม : ผู้พิทักษ์ใหม่ปรากฏกาย: มนุษย์หิมะ

★ กิจกรรม
Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม : ผู้พิทักษ์ใหม่ปรากฏกาย: มนุษย์หิมะ image 1

เทศกาลคริสมาสต์ใกล้เข้ามาแล้ว แต่ทันใดนั้น มนุษย์หิมะปิศาจก็ปรากฏกายขึ้นมาสร้างความวุ่นวายไปทั่วทุกสารทิศ จนกระทั่งนักรบผู้กล้าปรากฏตัวขึ้นมาและใช้พลังของ มนุษย์หิมะปิศาจมาเปลี่ยนเป็นพลังของผู้พิทักษ์   เหล่านักรบผู้กล้าทั้งหลายมาช่วยกันเก็บเอาพลังของมนุธย์หิมะปิศาจเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุด ผู้พิทักษ์ใหม่ปรากฏกาย: มนุษย์หิมะ

Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม : ผู้พิทักษ์ใหม่ปรากฏกาย: มนุษย์หิมะ image 3

ความสามารถผู้พิทักษ์ใหม่

Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม : ผู้พิทักษ์ใหม่ปรากฏกาย: มนุษย์หิมะ image 5

คอลเลกชั่น ผู้พิทักษ์ > เพิ่มภารกิจเก็บสะสม ผู้พิทักษ์

Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม : ผู้พิทักษ์ใหม่ปรากฏกาย: มนุษย์หิมะ image 7

Comment 0

Home