FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Dec 16, 2020, 05:35 PM 31 read

กิจกรรม แคปซูล

★ กิจกรรม
Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม แคปซูล image 1

เซอร์ไพรซ์ !! เซอร์ไพรซ์ !!   กิจกรรมที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้ว เข้าไปรับรางวัลขั้นสูงสุดของกิจกรรมแคปซูล     > รายละเอียดกิจกรรม - สามารถใช้ เหรียญเงิน และ เหรียญทอง เพื่อใช้ตู้แคปซูลได้ - เหรียญเงิน จะได้รับจากการทำภารกิจ และภารกิจจะรีเซ็ททุกวัน - เหรียญทอง จะได้รับจากแพ็คเกจ และมีโอกาสได้รับของรางวัลสูงสุดสูงกว่า - ทุกครั้งที่ใช้งานตู้แคปซูล เกจจะเพิ่มขึ้น เหรียญเงิน + 1 เกจ / เหรียญทอง + 3 เกจ - เมื่อเกจของตู้แคปซูลเต็ม การใช้งานเหรียญครั้งต่อไปจะได้รับของรางวัลเป็น 2 เท่า - เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม [เหรียญเงิน] จะหายไป   > ระยะเวลากิจกรรม : 8 ธ.ค. ~ 22 ธ.ค. 06:59 (เวลาไทย)  

Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม แคปซูล image 3

Comment 0

Home