FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Dec 16, 2020, 05:10 PM 50 read

กิจกรรม: เรทอัพเกรดผู้พิทักษ์อัพ

★ กิจกรรม
Final Blade | ภาษาไทย: ★ กิจกรรม - กิจกรรม: เรทอัพเกรดผู้พิทักษ์อัพ image 1

  กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เล่นที่ต้องการอัปเกรดผู้พิทักษ์ มีโอกาศที่จะเพิ่มเลเวลของผู้พิทักษ์เมื่อทำการอัปเกรดในช่วงกิจกรรม   ระยะเวลากิจกรรม: 8 ธ.ค. ~ 8 ม.ค. 6:59 น. (เวลาไทย) รายละเอียดกิจกรรม: >ผู้พิทักษ์จะได้รับโอกาศ +10% เพิ่มความสำเร็จในการอัปเกรด

Comment 0

Home