FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
May 5, 2021, 07:03 PM 8 read

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 6 พ.ค. 2021

★ ประกาศ ★
Final Blade | ภาษาไทย: ★ ประกาศ ★ - ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 6 พ.ค. 2021 image 1

※ ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ※ ระยะเวลา : วันที่ 6 พ.ค. 9:00 - 13:00 (เวลาไทย) ● อัพเดท - เพิ่มฮีโร่ใหม่ "เรย์นา ผู้โกรธแค้น" 8★ นักบวช - เปลี่ยนรางวัลการผสมแห่งโชคชะตา - เพิ่มฮีโร่เรทอัพใหม่ ㄴเรทอัพขั้นสูง: เรย์นา 7★ นักบวช ㄴเรทอัพปกติ: ชาโดว์ พระจันทร์เสี้ยว 7★ นักธนู - เปลี่ยนรางวัลเวลาเชื่อมต่อ - เพิ่มกิจกรรมตู้แคปซูล - เพิ่ม 3 กิจกรรมใหม่ ● อื่นๆ - เพิ่มแพ็คเกจใหม่   รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบใน Patch note อีกครั้ง ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ

Comment 0

Home