FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Dec 29, 2020, 07:59 PM 44 read

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 30 ธ.ค.

★ ประกาศ ★
Final Blade | ภาษาไทย: ★ ประกาศ ★ - ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 30 ธ.ค. image 1

※ ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ※ ระยะเวลา : วันที่ 30 ธ.ค. 9:00 - 14:00 (เวลาไทย) ● อัปเดต - เปลี่ยนไอคอนแอปและฉากเริ่มต้น - กิจกรรมดรอปปีใหม่ - เพิ่มกิจกรรม กล่องทองคำ ● อื่นๆ - เพิ่ม แพ็คเกจ ใหม่   รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบใน Patch note อีกครั้ง ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ

Comment 0

Home