FinalBlade_Admin LV.17 GameManager
Dec 21, 2020, 07:20 PM 35 read

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ธ.ค.

★ ประกาศ ★
Final Blade | ภาษาไทย: ★ ประกาศ ★ - ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 ธ.ค. image 1

※ ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ※ ระยะเวลา : วันที่ 22 ธ.ค. 9:00 - 12:00 (เวลาไทย) ● อัปเดต - เพิ่มกิจกรรม กล่องทองคำ - เพิ่มมินิเกมใหม่ - เพิ่มกิจกรรมพรีเมี่ยมเรทอัพพิเศษ > ผู้เชี่ยวชาญการสุ่ม I > ผู้เชี่ยวชาญการสุ่ม II - กิจกรรม: เพิ่มกิจกรรม 4 อย่าง ● อื่นๆ - เพิ่ม แพ็คเกจ ใหม่   รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบใน Patch note อีกครั้ง ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ

Comment 0

Home