Manager Benny LV.22 GameManager
Jan 29, 2021, 02:56 PM 1,027 read

2月每日大禮包指南

● 活動
萌萌餐廳: ●  活動 - 2月每日大禮包指南 image 1

各位尊敬的料理師:你們好! 我是餐廳經理Benny.   為您介紹每天可購買1次的2月每日大禮包:)   詳情如下.   ■2月每日大禮包指南■   - 活動時間 : 2月 1日 (週一) 0:00 ~ 2月 28日 (週日) 23:59 (UTC+9)   - 活動內容 : 活動期限內,在 <期限限定>欄裡每天可購買1次   - 活動商品 :   [2月每日大禮包] (2.99$) > 商品 : 紅寶石 66個, 美味的罐頭 2個   - 參考事項 : 活動期限內,每日僅可以購買1次 .     每天每天我們都在一起 :)   謝謝❤

Comment 0

Home