Manager Benny LV.23 GameManager
Aug 11, 2022, 05:46 PM 174 read

[維護結束] 08月 11日(木) 14:30 ~ 17:50 (UTC+9)

● 公告
萌萌餐廳: ● 公告 - [維護結束] 08月 11日(木) 14:30 ~ 17:50 (UTC+9) image 1

各位尊敬的料理師:你們好!   以下伺服器維護工作已結束,各位料理師們可正常登入遊戲。 維護期間給您帶來的不便,還請見諒。   [萌萌餐廳伺服器更新維護日程] - 維修時間 : 08月 11日(木) 14:30 ~ 17:50 (UTC+9) - 維修原因 : 更新維修   ※ 維修時間會根據進展發生變動. ※ 維修結束時, iOS系統可能會因蘋果公司內部原因,發生蘋果商店的更新延遲的現象.   謝謝😍

Comment 1

  • 糖糖宝儿 LV.7 Rare Candy Aug 13, 2022, 01:50 AM

    更卡啦啊。。。

1
Home