[GM]Shiny LV.20 GameManager
Jul 23, 2021, 05:09 PM 63 read

[รายละเอียดแพทช์] ท้าทายวิหารไร้สิ้นสุด

Patch Notes
GrandChase  - GLOBAL TH: Patch Notes - [รายละเอียดแพทช์] ท้าทายวิหารไร้สิ้นสุด  image 10

ยะโฮย ว่าไงชาวเชส!   มาล่องเรือกันเถอะ! ว่าแต่จะไปที่ไหนกันล่ะ จะถามแบบนี้ใช่มั้ย ? ก็มุ่งหน้าสู่การผจญภัยหน้าร้อนไงล่ะ! มาดูกันว่าการอัปเดคครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง   [รายละเอียดการอัปเดต] ■ วางขายธีมหน้าร้อนประจำปี 2021 “แกรนครูส”

GrandChase  - GLOBAL TH: Patch Notes - [รายละเอียดแพทช์] ท้าทายวิหารไร้สิ้นสุด  image 2

- ระยะเวลาวางขาย: เซิร์ฟเวอร์ตะวันตก: 27 กรกฎาคม 00:00 – 23 สิงหาคม 23:59 (Server Time, UTC-4) เซิร์ฟเวอร์เอเชีย: 27 กรกฎาคม 10:00 – 24 สิงหาคม 09:59 (Server Time, UTC+9) - สามารถซื้อได้ที่ [ร้านค้า] → [ร้านค้าของตกแต่ง] → [ร้านค้าล็อบบี้]   ■ ธีมโปรไฟล์แกรนครูสเองก็วางขายนะ

GrandChase  - GLOBAL TH: Patch Notes - [รายละเอียดแพทช์] ท้าทายวิหารไร้สิ้นสุด  image 4

- ระยะเวลาวางขาย: เซิร์ฟเวอร์ตะวันตก: 27 กรกฎาคม 00:00 – 23 สิงหาคม 23:59 (Server Time, UTC-4) เซิร์ฟเวอร์เอเชีย: 27 กรกฎาคม 10:00 – 24 สิงหาคม 09:59 (Server Time, UTC+9) - สามารถซื้อได้ที่ [ร้านค้า] → [ร้านค้าของตกแต่ง] → [ร้านค้าโปรไฟล์]   ■ ล็อบบี้กิลด์เองก็วางขายเช่นกัน

GrandChase  - GLOBAL TH: Patch Notes - [รายละเอียดแพทช์] ท้าทายวิหารไร้สิ้นสุด  image 6

- ระยะเวลาวางขาย: เซิร์ฟเวอร์ตะวันตก: 27 กรกฎาคม 00:00 – 23 สิงหาคม 23:59 (Server Time, UTC-4) เซิร์ฟเวอร์เอเชีย: 27 กรกฎาคม 10:00 – 24 สิงหาคม 09:59 (Server Time, UTC+9) - สามารถซื้อได้ที่ [ร้านค้า] → [ร้านค้าของตกแต่ง] → [ร้านค้าล็อบบี้กิลด์]   ■ ท้าทายขีดจำกัดกับวิหารไร้สิ้นสุด! https://moot.us/lounges/410/boards/1930/posts/5409750/event-challenge-of-the-infinite-temple

ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละชาวเชส! อย่าลืมติดตามข่าวสารผ่าน Moot เอาไว้เสมอนะ!   Chase On! -ทีมงานแกรนเชส

Comment 0

Home