[GM]Shiny LV.20 GameManager
Dec 4, 2020, 05:33 PM 55 read

[รายละเอียดแพทช์] ใต้แสงจันทร์

Patch Notes
GrandChase  - GLOBAL TH: Patch Notes - [รายละเอียดแพทช์] ใต้แสงจันทร์   image 1

เฮ้ ว่าไงชาวเชส!   กิจกรรมฉลองครบรอบสองปีเป็นยังไงกันบ้าง ? หวังว่าทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเรานะ อาทิตย์นี้เราไม่มีอัปเดตอะไรสำคัญนอกจากของขายใหม่ ซึ่งทุกท่านไม่ควรพลาดเลยล่ะ การอัปเดตครั้งนี้จะมีขึ้นในวันและเวลาดังนี้ (อัปเดตอัตโนมัติ):   เซิร์ฟเวอร์ตะวันตก: 8 ธันวาคม 00:00 (Server Time, UTC-5) เซิร์ฟเวอร์เอเชีย: 8 ธันวาคม 10:00 (Server Time, UTC+9)   [รายละเอียดการอัปเดต]   ■ จันทราเริงระบำ!   ถึงเวลาจันทร์เต็มดวง คือเวลาอันคู่ควรผู้สวยสง่าใต้แสงจันทร์อย่างริลที่สุด ! คอสตูมแรร์ [จันทร์เต็มดวง ริล] วางขายแบบจำกัดเวลาเท่านั้น

GrandChase  - GLOBAL TH: Patch Notes - [รายละเอียดแพทช์] ใต้แสงจันทร์   image 3

※ คัตอินท่าไม้ตายสุดพิเศษ

GrandChase  - GLOBAL TH: Patch Notes - [รายละเอียดแพทช์] ใต้แสงจันทร์   image 5

[ระยะเวลาวางขาย] เซิร์ฟเวอร์ตะวันตก: 8 ธันวาคม 2020 00:00 - 4 มกราคม 2021 23:59 (Server Time, UTC-5) เซิร์ฟเวอร์เอเชีย: 8 ธันวาคม 2020 10:00 - 5 มกราคม 2021 09:59 (Server Time, UTC-+9) - ซื้อได้ที่ [ร้านค้า] → [ร้านค้าของตกแต่ง] → [จันทร์เต็มดวง] - แพ็กเกจจะประกอบด้วยคอสตูม ภาพโปรไฟล์ และกรอบโปรไฟล์   ■ วางขาย [ล็อบบี้: เทศกาลจันทร์เต็มดวง] จำกัดเวลาขายนะ

GrandChase  - GLOBAL TH: Patch Notes - [รายละเอียดแพทช์] ใต้แสงจันทร์   image 7

■ เช่นเดียวกับธีมที่วางขายจำกัดเวลา

GrandChase  - GLOBAL TH: Patch Notes - [รายละเอียดแพทช์] ใต้แสงจันทร์   image 9

[ระยะเวลาวางขาย] เซิร์ฟเวอร์ตะวันตก: 8 ธันวาคม 2020 00:00 - 4 มกราคม 2021 23:59 (Server Time, UTC-5) เซิร์ฟเวอร์เอเชีย: 8 ธันวาคม 2020 10:00 - 5 มกราคม 2021 09:59 (Server Time, UTC-+9) - ซื้อได้ที่ [ร้านค้า] → [ร้านค้าของตกแต่ง]   ช่วงนี้มันเทศกาลเฉลิมฉลอง!   Chase On! -ทีมงานแกรนเชส

Comment 0

Home