[GM]Shiny LV.22 GameManager
Apr 1, 2022, 09:19 PM 180 read

ชี้แจงการใช้ไอเท็มโค้ดรางวัลจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า

ประกาศ
GrandChase  - GLOBAL TH: ประกาศ - ชี้แจงการใช้ไอเท็มโค้ดรางวัลจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า image 1

สวัสดีชาวเชส!   ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราอย่างต่อเนื่อง ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับแร็กน่าไปเลย โดยไอเท็มโค้ดจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน หลังปิดปรับปรุง   โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเอง   [ของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้า] ■ ช่วงเวลารับรางวัล: เซิร์ฟเวอร์ตะวันตก: 5 เมษายน 00:00 – 25 เมษายน 23:59 (Server Time, UTC-4) เซิร์ฟเวอร์เอเชีย: 5 เมษายน 10:00 – 26 เมษายน 09:59 (Server Time, UTC+9) ■ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล: ทุกท่านที่เข้าร่วมลงทะเบียนล่วงหน้า ■ ของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้า: อัศวินระดับ SR 5 ดาว ‘แร็กน่า’ x1

GrandChase  - GLOBAL TH: ประกาศ - ชี้แจงการใช้ไอเท็มโค้ดรางวัลจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า image 3

หากยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ตอนนี้ยังทันนะ ! ※ระยะเวลากิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า: เซิร์ฟเวอร์ตะวันตก: 22 มีนาคม 00:00 – 11 เมษายน 23:59 (UTC-4) เซิร์ฟเวอร์เอเชีย: 22 มีนาคม 10:00 – 12 เมษายน 09:59 (UTC+9) ▶https://th.grandchase.net/ragnar/   เข้าเกม จากนั้นไปที่ออพชั่น

GrandChase  - GLOBAL TH: ประกาศ - ชี้แจงการใช้ไอเท็มโค้ดรางวัลจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า image 5

แตะที่ปุ่มเครื่องหมาย ? ใกล้ ๆ กับรายละเอียดบัญชี จากนั้นก็กรอกไอเท็มโค้ดที่ได้มาก็เป็นอันเรียบร้อย!

GrandChase  - GLOBAL TH: ประกาศ - ชี้แจงการใช้ไอเท็มโค้ดรางวัลจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า image 7

ข้อควรจำ! โปรดลงทะเบียนไอเท็มโค้ดให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่ลงทะเบียน (หากเซิร์ฟเวอร์ไม่ตรงกันจะใช้ไอเท็มโค้ดไม่ได้)   Chase On! -ทีมงานแกรนเชส  

Comment 0

Home