[GM]Shiny LV.20 GameManager
Nov 23, 2020, 02:36 PM 60 read

[แจ้งเตือน] แจ้งเตือนการปรับราคา IAP ใน Google Play

ประกาศ
GrandChase  - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] แจ้งเตือนการปรับราคา IAP ใน Google Play  image 1

สวัสดีชาวเชส   ตามที่ได้มีการปรับราคาสิ่งซื้อขายในเกม (In-app purchase) ในบางประเทศตามที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้เนื่องด้วยข้อกำหนดการใช้งานของ Apple App Store ช่วงต้นเดือน เราจึงต้องแจ้งให้ทราบว่าเราจะต้องทำการปรับราคาใน Google Play Store ดังเช่นเดียวกันในการอัปเดตวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้   ซึ่งนั่นทำให้ราคาสินค้าบางประการมีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัปเดต และเวลาในการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันตามภูมิภาคของผู้ใช้   ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราเสมอมา!   Chase On! -ทีมงานแกรนเชส  

Comment 0

Home