[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] เวิลด์บอส

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] เวิลด์บอส
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] เวิลด์บอส
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] แท่นบูชาแห่งกาลเวลา

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] แท่นบูชาแห่งกาลเวลา
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] แท่นบูชาแห่งกาลเวลา
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] รอยแยกมิติ

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] รอยแยกมิติ
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] รอยแยกมิติ
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] รังเบอร์กาส

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] รังเบอร์กาส
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] รังเบอร์กาส
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] ศาสตราสลักสวรรค์

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] ศาสตราสลักสวรรค์
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] ศาสตราสลักสวรรค์
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] สงครานบอส

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] สงครานบอส
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] สงครานบอส
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] เรค

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] เรค
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] เรค
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] กองกำลังล่าค่าหัว

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] กองกำลังล่าค่าหัว
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] กองกำลังล่าค่าหัว
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] อารีน่า

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] อารีน่า
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] อารีน่า
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] มิติฝันร้าย

[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] มิติฝันร้าย
[2022 ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] มิติฝันร้าย
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 4mo

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] หอคอยฝึกฝน

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] หอคอยฝึกฝน
[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] หอคอยฝึกฝน
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] ระบบเลี้ยงชายนี่

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] ระบบเลี้ยงชายนี่
[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] ระบบเลี้ยงชายนี่
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] PVP

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] PVP
[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] PVP
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] หอคอยผู้กล้า

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] หอคอยผู้กล้า
[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] หอคอยผู้กล้า
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] ท้าทายบอสมิติ

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] ท้าทายบอสมิติ
[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] ท้าทายบอสมิติ
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] สงครามป้องกัน

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] สงครามป้องกัน
[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] สงครามป้องกัน
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] เขาวงกตมายา

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] เขาวงกตมายา
[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] เขาวงกตมายา
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] สงครามกวาดล้าง

[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] สงครามกวาดล้าง
[ไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่] สงครามกวาดล้าง
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[GUIDE] SR Jumping!

[GUIDE] SR Jumping!
[GUIDE] SR Jumping!
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[GUIDE] How to Re-Identify 6-Star Accessories

[GUIDE] How to Re-Identify 6-Star Accessories
[GUIDE] How to Re-Identify 6-Star Accessories
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

Raise Shiny

Raise Shiny
Raise Shiny
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[คู่มือ] บอสแห่งมิติ

[คู่มือ] บอสแห่งมิติ
[คู่มือ] บอสแห่งมิติ
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[คู่มือ] หอคอยฝึกฝน

[คู่มือ] หอคอยฝึกฝน
[คู่มือ] หอคอยฝึกฝน
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[คู่มือ] PvP

[คู่มือ] PvP
[คู่มือ] PvP
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[คู่มือ] สงครามกวาดล้าง

[คู่มือ] สงครามกวาดล้าง
[คู่มือ] สงครามกวาดล้าง
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[คู่มือ] หอคอยผู้กล้า

[คู่มือ] หอคอยผู้กล้า
[คู่มือ] หอคอยผู้กล้า
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[คู่มือ] เขาวงกตมายา

[คู่มือ] เขาวงกตมายา
[คู่มือ] เขาวงกตมายา
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[คู่มือ] สงครามป้องกันประจำวัน

[คู่มือ] สงครามป้องกันประจำวัน
[คู่มือ] สงครามป้องกันประจำวัน
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[คู่มือ] สงครามกิลด์

[คู่มือ] สงครามกิลด์
[คู่มือ] สงครามกิลด์
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

[คู่มือ] เรด

[คู่มือ] เรด
[คู่มือ] เรด
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years

PvP Pre-Season

กฎระเบียบการของ PvP Pre-Season
 
1. ระยะเวลาของ Pre Season
Pre Season จะดำเนินการไปจนกว่าจะมีประกาศ
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสองสัปดาห์ก่อนที่ Pre Season จะสิ้นสุดลง
 
2. ของรางวัลของ Pre Season
ของรางวัลจะถูกส่งให้ผู้เล่นหลังจากที่ Pre Season จบลง
โดยรายละเอียดของรางวัลจะประกาศพร้อมกับประกาศจบ Pre Season
 
3. รีเซ็ตคะแนน Pre Season
คุณจะยังคงอยู่ในลีกสุดท้ายของคุณหลังจากที่จบซีซั่นแล้ว
แต่คะแนนของแต่ละลีกอาจปรับเปลี่ยนได้
โดยรายละเอียดจะประกาศพร้อมกับประกาศจบ Pre Season

PvP Pre-Season
[GM]Shiny
[GM]Shiny [GM]Shiny
LV.23 GameManager 2years
1
Home