[GM] Vestria LV.14 GameManager
Aug 13, 2021, 08:40 PM 344 read

《活動貨幣及寶箱回收公告》

公告

親愛的騎士們大家好,歷屆活動貨幣將於下次例行維護後進行回收作業,若騎士們背包中還有剩餘的活動貨幣請務必於下次例行維護前販賣換取金幣。維護結束後回收的活動貨幣將不另外進行補發或補償。   將回收活動貨幣及活動寶箱如下:   1.限時商店箱   2.未知的硬幣碎片   3.香草冰淇淋箱   4.草莓冰淇淋箱   5.巧克力冰淇淋箱   6.特製聖代   7.紅胡蘿蔔箱   8.藍胡蘿蔔箱   9.綠胡蘿蔔箱   10.寶石胡蘿蔔   11.神秘沙塵

Comment 0

Home