Legosi Sói Hiếu LV.7 Wolf
Apr 18, 2020, 11:47 PM 306 read

How to build team for newplayer ?!!

└ Tips for New Gamers

Tổng hợp kiểu build team cho người chơi mới ( Tham khảo ). Đây là ý kiến cá nhân. Các bạn có thể bình luận phía dưới để thay đổi hoặc để thêm vào. •Team 1: Evasion ( Đang rất hot ) >Master Swordsman, light ( Msm) >Noname, blue >1 deal : Choco bibi , Dark >1 heal : Lime> Sua Han> Alpaca Man •Team 2: Burn . Team late Red ( Dame rất nhiều ) >Heater Heater, red ( HH) >Kim, red or Dacon blue >Light, red >1 heal •Team 3: Bleed . Team late Light ( Giảm hồi máu, gây dame tốt ) >Schub, light >Bamboo Speak Man, light ( BSM) >Choco Bibi, Pooh Upooh, Dark light >1 heal •Team 4: Damage reduce. Team late blue ( giảm sát thương, thủ tốt ) >Sora, blue >Lila, blue >1 deal : Tempest, Constant, Oz&Goldy blue >1 heal Một số team cc ( dựa vào khống chế ), team thủ theo hệ ( dựa vào tank để build team ),... mấy team này tự build nhé

Comment 0

Home