DestinyChild LV.24 GameManager
Nov 25, 2021, 03:27 PM 1,971 read

🗡諸神強襲攻略王(米麗安)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 1

這次的諸神強襲BOSS是木屬性攻擊型的米麗安   另外,各位可以在全新戰場"諸神強襲:炸裂戰"ˋ中對決更強的米麗安。   請分享您的諸神強襲、炸裂戰的最強5人隊伍吧       甚麼是諸神強襲:炸裂戰? https://pse.is/3tqb35

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 3

  <諸神強襲 LV30 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 5

  <諸神強襲:炸裂戰LV1 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 7

  活動內容:推薦本次諸神強襲或炸裂戰的最佳陣容及可領取獎勵 (加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 11/25~12/9 維護前   參加獎勵: 3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵: 超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 12/16 陸續發放       已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔!  

Comment 89

 • 蕭澤鐵 LV.16 Sage Nov 27, 2021, 04:15 PM

  ID: bqrietawzn12

  攻略影片:
  https://www.youtube.com/watch?v=uk11HmGhj-A

 • kuwabird LV.8 Nomad Nov 27, 2021, 06:54 PM

  brorok6mw7eb
  穩如狗

 • 陳冠邦 LV.9 Nomad Nov 27, 2021, 09:34 PM

  ID: bqm5r6zccxj6
  3:30斬王

 • uniquewayne LV.13 Chief Nov 28, 2021, 01:21 AM

  brse03mzc5wm

 • luckynpowerful LV.5 Lurker Nov 28, 2021, 07:58 AM

  id : bsiedsv9l4wr

 • Ldss LV.6 Nomad Nov 28, 2021, 10:10 AM

  bqclz82c5xda

 • 豬油骨 LV.7 Nomad Nov 28, 2021, 06:01 PM

  bqjmg97x93yu

  萌新隊伍

 • gamer113006018 LV.6 Nomad Nov 28, 2021, 09:47 PM

  ID:bqu7m2khkzx6

 • La Xu LV.5 Lurker Nov 28, 2021, 09:48 PM

  ID : bs9dep35hx9v

 • ˙ᴗ˙ B1nChi LV.7 Nomad Nov 28, 2021, 11:26 PM

  ID:bqkuvanncsgl

 • Azathoth LV.6 Nomad Nov 29, 2021, 07:38 AM

  账号:bxm7rbto1w26
  还剩1:10

 • Gretel Kevin LV.6 Nomad Nov 29, 2021, 09:41 AM

  ID:c0hmy1gn0g3l

 • BeckPackie LV.17 Mootiversary! Nov 29, 2021, 10:06 AM

  ID:bqdh0y0cxpc7

 • Ping Cheng LV.11 Chief Nov 29, 2021, 11:48 AM

  ID: brn49zmdu98n

 • 天天 LV.5 Lurker Nov 29, 2021, 02:17 PM


  bqvjjlhbwiff

123456
Home