DestinyChild LV.24 GameManager
Nov 25, 2021, 03:27 PM 1,970 read

🗡諸神強襲攻略王(米麗安)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 1

這次的諸神強襲BOSS是木屬性攻擊型的米麗安   另外,各位可以在全新戰場"諸神強襲:炸裂戰"ˋ中對決更強的米麗安。   請分享您的諸神強襲、炸裂戰的最強5人隊伍吧       甚麼是諸神強襲:炸裂戰? https://pse.is/3tqb35

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 3

  <諸神強襲 LV30 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 5

  <諸神強襲:炸裂戰LV1 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 7

  活動內容:推薦本次諸神強襲或炸裂戰的最佳陣容及可領取獎勵 (加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 11/25~12/9 維護前   參加獎勵: 3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵: 超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 12/16 陸續發放       已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔!  

Comment 89

 • Zeram LV.6 Nomad Nov 26, 2021, 06:05 PM

  c33q2e6xwiih

 • gamer439328390 LV.2 Lurker Nov 26, 2021, 06:53 PM

  ID: c6teu6vsqj7v

 • Ju Hu LV.11 Chief Nov 26, 2021, 07:17 PM

  bqxgudzddj47

 • Ju Hu LV.11 Chief Nov 26, 2021, 07:33 PM

  bqbqs8nod59n

 • saltmei LV.17 Sage Nov 26, 2021, 10:26 PM

  帳號:bqcgm5bpr17h

 • Masaki Luo LV.4 Lurker Nov 26, 2021, 11:31 PM

  ID :br1i1uaykwn7
  可三倍自動斬車

 • Hecate LV.17 Sage Nov 26, 2021, 11:57 PM

  ID:
  brsk7h9pikdj

 • 周廣昀 LV.6 Nomad Nov 27, 2021, 12:46 AM

  ID:c3jx4hb5aihc
  火傘必備

 • hxz LV.4 Lurker Nov 27, 2021, 01:36 AM

  bqjuv0xhah13

 • Mosquito Wang LV.5 Lurker Nov 27, 2021, 01:44 AM

  ID : bqbwyso07r1c

 • gamer782912693 LV.18 Sage Nov 27, 2021, 04:15 AM

  ID:bqc82o5fb275

 • Zzzx LV.7 Nomad Nov 27, 2021, 08:32 AM

  ID: brafrtl9mqqo

 • 前进3 LV.5 Lurker Nov 27, 2021, 11:13 AM

  ID:bqdex6jws821

 • LazyWade LV.9 Nomad Nov 27, 2021, 01:52 PM

  ID : bqq4hje63wsg

 • gamer179741896 LV.2 Lurker Nov 27, 2021, 02:45 PM

  ID: btnn0gli9yom

123456
Home