DestinyChild LV.24 GameManager
Nov 25, 2021, 03:27 PM 2,117 read

🗡諸神強襲攻略王(米麗安)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 1

這次的諸神強襲BOSS是木屬性攻擊型的米麗安   另外,各位可以在全新戰場"諸神強襲:炸裂戰"ˋ中對決更強的米麗安。   請分享您的諸神強襲、炸裂戰的最強5人隊伍吧       甚麼是諸神強襲:炸裂戰? https://pse.is/3tqb35

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 3

  <諸神強襲 LV30 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 5

  <諸神強襲:炸裂戰LV1 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(米麗安) image 7

  活動內容:推薦本次諸神強襲或炸裂戰的最佳陣容及可領取獎勵 (加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 11/25~12/9 維護前   參加獎勵: 3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵: 超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 12/16 陸續發放       已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔!  

Comment 89

 • gamer423434580 LV.7 Nomad Nov 26, 2021, 11:23 AM

  c6rmqob92rs9

  可以自動3倍速斬王

 • YHBH LV.14 Chief Nov 25, 2021, 07:07 PM

  ID c4n5e96jd44h
  有啥上啥

 • Ntmare LV.7 Nomad Nov 25, 2021, 08:07 PM

  ID:bqdnt595yd3g

 • GET LV.4 Lurker Nov 25, 2021, 08:22 PM

  id c5iirlyzdhkt

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Nov 25, 2021, 08:36 PM

  ID
  bqchcn69nurd

 • chou LV.6 Nomad Nov 25, 2021, 09:13 PM

  c1sacn2dq7zx

 • monica LV.15 Chief Nov 25, 2021, 11:19 PM

  ID:bwyn9nm1mn7o

 • gamer983260097 LV.5 Lurker Nov 26, 2021, 12:56 AM

  id:c7vkcr2yt0y0

 • 阿左 LV.16 Sage Nov 26, 2021, 02:21 AM

  ID:bzx72p56p8fp

 • Canz id:bvxzprjm5sdl LV.7 Nomad Nov 26, 2021, 02:57 AM

  bvxzprjm5sdl

 • honeyhopes LV.14 Chief Nov 26, 2021, 09:35 AM

  ID: bqd7fmb3cagk

 • Day and Night LV.14 Chief Nov 26, 2021, 10:26 AM

  br0j25yz5dqp

 • MCU_GIGI LV.5 Lurker Nov 26, 2021, 10:48 AM

  ID: bqcqwyc95tti

 • Edward Chien LV.13 PlayStation Nov 26, 2021, 03:58 PM

  bqc2ruixixde

 • Chung Ching Yu LV.9 Nomad Nov 26, 2021, 05:46 PM

  ID:bvy487p0shq2 抄樓下 gamer423434580~ 技能設置一樣,2倍速自動斬車 練度稍微不足無法學大佬三倍斬~

123456
Home