DestinyChild LV.24 GameManager
Sep 30, 2021, 01:18 PM 1,561 read

⚔世界王x攻略王(卡庫斯)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(卡庫斯) image 1

本次登場的世界王是🔥火屬性治癒型的卡庫斯 請您打造最佳陣容對抗自由的靈魂卡庫斯吧!   所有用心發表作業的朋友們都可以獲得Child10連抽召喚券喔!   <世界王技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(卡庫斯) image 3

  🔸活動辦法: 留言或以影像跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧,別忘了附上帳號ID喔! 🔸活動期間: 9/30 ~10/11 04:00( UTC+0) 🔸獎勵: 成功留言發表攻略的玩家3-5★Childx10召喚券 🔸額外獎勵: 超過200則攻略時,再送全體玩家+3工具箱*1 🔸獎勵支付: 10/21 號陸續發送  

Comment 124

 • Freyj LV.6 Nomad Sep 30, 2021, 08:44 PM

  ID: ca47ie5woqfu

 • gamer502935691 LV.5 Lurker Sep 30, 2021, 08:58 PM

  bqkhuhdvryv9

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Sep 30, 2021, 09:08 PM

  bqchcn69nurd

 • Windzz LV.5 Lurker Sep 30, 2021, 09:23 PM

  bqbngz2dustc

 • JuJuOWO LV.8 Nomad Sep 30, 2021, 09:59 PM

  ID:bt7eapmdy032

 • 天天 LV.5 Lurker Sep 30, 2021, 10:29 PM

  bqvjjlhbwiff

 • MCU_GIGI LV.5 Lurker Sep 30, 2021, 10:52 PM

  ID: bqcqwyc95tti

 • Day and Night LV.12 Chief Sep 30, 2021, 11:06 PM

  br0j25yz5dqp

 • LaoTie101 LV.11 Chief Sep 30, 2021, 11:07 PM

  id:bqbwua3k6no4

 • MYDC LV.2 Lurker Sep 30, 2021, 11:10 PM

  id:c5iirlyzdhkt

 • Iiovoe IE LV.2 Lurker Sep 30, 2021, 11:14 PM

  ID:bqbv0yy69f4y
  3000萬

 • 阿左 LV.15 Chief Sep 30, 2021, 11:46 PM

  ID:bzx72p56p8fp

 • 掉线 LV.3 Lurker Oct 1, 2021, 12:13 AM

  ID:bqbz0agbc3jd

 • ling LV.11 Chief Oct 1, 2021, 12:31 AM

  bqfzas9ks3fx

 • Noire LV.13 Chief Oct 1, 2021, 12:48 AM

  ID:bql4dmb06b6n
  海王星可换ts刀

123456789
Home