DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 17, 2021, 04:08 PM 3,140 read

⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢) image 1

這次的諸神強襲BOSS是闇屬性攻擊型的阿羅漢   請各位推薦您的諸神強襲最佳隊伍吧!     <Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢) image 3

活動內容:推薦攻擊本次諸神強襲BOSS的最佳陣容(加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 6/17~6/30 維護前   參加獎勵:3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵:超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 7/8 陸續發放       已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔!!!

Comment 123

 • luhou LV.5 Lurker Jun 18, 2021, 10:49 PM

  ID: bs5x9o27mx6i
  宝箱怪YYDS
  刀T,婚兔子S,海王星S,鲁邦S-T,蛾子T
  DS: 蛾子-婚兔子-鲁邦

 • GameNovice LV.3 Lurker Jun 17, 2021, 07:42 PM

  id:bqc9berlywux

 • Noire LV.13 Chief Jun 17, 2021, 08:16 PM

  ID:bql4dmb06b6n

 • gamer423434580 LV.7 Nomad Jun 18, 2021, 08:45 PM

  這組700多萬

  c6rmqob92rs9

 • Hecate LV.17 Sage Jun 18, 2021, 10:44 PM

  ID:   brsk7h9pikdj

  打手魂卡妲比,輔助:減益迴避

 • 前进3 LV.5 Lurker Jun 21, 2021, 07:32 PM

  bqdex6jws821

 • 你猜 LV.5 Lurker Jun 25, 2021, 10:14 AM

  ID:bqu8qs3pxlxm

 • Ju Hu LV.12 Chief Jun 17, 2021, 08:10 PM

  bqbqs8nod59n

 • Ju Hu LV.12 Chief Jun 17, 2021, 08:44 PM

  bqxgudzddj47

 • uniquewayne LV.13 Chief Jun 17, 2021, 09:40 PM

  brse03mzc5wm

 • gamer423434580 LV.7 Nomad Jun 17, 2021, 10:32 PM

  c6rmqob92rs9

  先這樣試試
  木/光莫娜可考慮對換

 • gamer582106657 LV.8 Nomad Jun 17, 2021, 11:59 PM

  ID: brkkxqtc8vdi

 • gamer502935691 LV.5 Lurker Jun 18, 2021, 12:47 AM

  bqkhuhdvryv9

 • 阿左 LV.16 Sage Jun 18, 2021, 02:18 AM

  ID:bzx72p56p8fp

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Jun 18, 2021, 02:53 AM

  bqchcn69nurd

123456789
Home