CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 2,439 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • Ping Cheng LV.10 Nomad Jun 12, 2021, 08:47 PM

  ID: brn49zmdu98n

 • sxooxs LV.8 Nomad Jun 12, 2021, 10:00 PM

  id:bqbn5sigqib8

 • DCommander LV.6 Nomad Jun 13, 2021, 12:02 AM

  c30uzqrmgnhq

 • Z hu ti LV.1 Mootie Jun 13, 2021, 01:56 AM

  ID:cbr6bexwfkiw

 • 林小民 LV.11 Chief Jun 13, 2021, 08:05 AM

  bqxpof67a90r

 • 丨小灬伟丶 LV.5 Lurker Jun 13, 2021, 11:37 AM

  bqfp6k08zemz

 • 枫悦 LV.1 Mootie Jun 13, 2021, 12:37 PM

  id:c6kuhky7hbae

 • 枫悦 LV.1 Mootie Jun 13, 2021, 12:39 PM

 • YanWu LV.4 Lurker Jun 13, 2021, 05:13 PM

  bqcqwyc95tti

 • Roy Yiu LV.5 Lurker Jun 13, 2021, 05:34 PM

  id: br6hxc6i293e

 • 侯卿 LV.17 Dream Chaser Jun 13, 2021, 06:44 PM

  id: bqrunbzbl8tz

 • 陈剑 LV.5 Mootiversary! Jun 13, 2021, 06:51 PM

  id:bqcai3iuqw5h

 • gamer235249402 LV.5 Lurker Jun 13, 2021, 07:04 PM

  bu5vafk8c3y0

 • gamer478168679 LV.6 Nomad Jun 13, 2021, 09:12 PM

  ID:bqucmvlto139

 • Zeram LV.6 Nomad Jun 14, 2021, 12:13 AM

  c33q2e6xwiih

 • ARUNW LV.3 Lurker Jun 14, 2021, 11:31 AM

  ID: c4s6k10aba5j

12345678910
Home