CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 2,439 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • tiangou LV.11 Chief Jun 11, 2021, 04:30 PM

  ID:c7ngyfmz29j7

 • bluette LV.5 Lurker Jun 11, 2021, 04:44 PM

  id: bqhheh8y4jao

 • SkadI LV.4 Lurker Jun 11, 2021, 05:46 PM

  ID:brdfd06j54s3

 • gamer886457716 LV.2 Lurker Jun 11, 2021, 06:38 PM

  Id : c455le8yuqvq

 • xccxczc LV.2 Lurker Jun 11, 2021, 07:26 PM

  id:bwbni5bobidc

 • olaola LV.4 Lurker Jun 11, 2021, 10:32 PM

  ID:bqvrm93soaa8

 • olaola LV.4 Lurker Jun 11, 2021, 10:36 PM

  bqvrm93soaa8

 • La Xu LV.5 Lurker Jun 11, 2021, 10:41 PM

  ID : bs9dep35hx9v

 • gamer123500663 LV.2 Lurker Jun 12, 2021, 01:15 AM

  ID: bqbx4mop20e5

 • gamer454661695 LV.2 Lurker Jun 12, 2021, 01:36 AM

  id:br2cgincc3lq

 • gamer963305918 LV.2 Lurker Jun 12, 2021, 01:59 AM

  id bqgsd6p5vdb4

 • BeckPackie LV.15 Mootiversary! Jun 12, 2021, 02:09 AM

  ID:bqdh0y0cxpc7

 • kagamikt LV.4 Lurker Jun 12, 2021, 11:50 AM

  ID:
  bqhwzm9ld8rt

 • luhou LV.4 Lurker Jun 12, 2021, 01:43 PM

  ID:bs5x9o27mx6i

 • 湯子雋 LV.11 Chief Jun 12, 2021, 06:14 PM

  br1g0zvzxi6x

12345678910
Home