CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 2,439 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • Noire LV.13 Chief Jun 10, 2021, 08:47 PM

  ID:bql4dmb06b6n

 • Rogers Chang LV.2 Lurker Jun 10, 2021, 08:53 PM

  ID: bqcimkv9qt54

 • Orange LV.3 Lurker Jun 10, 2021, 10:29 PM

  ID:br080gvugb8b

 • gamer945359155 LV.7 Nomad Jun 10, 2021, 11:16 PM

  id:bqfvm39d6230

 • gamer738484038 LV.6 Nomad Jun 11, 2021, 12:31 AM

  bqbp5v652j95

 • xeriop122948 LV.5 Lurker Jun 11, 2021, 01:34 AM

  ID:bzpr6lp1jfcv

 • Flyrun Fan LV.2 Lurker Jun 11, 2021, 06:18 AM

  ID:bvymq39qkpji

 • Michael Lee LV.9 Nomad Jun 11, 2021, 09:07 AM

  bqqjib09oib7

 • QiuYanz LV.2 Lurker Jun 11, 2021, 11:39 AM

  ID c1o489cbe0wa

 • A001 LV.4 Lurker Jun 11, 2021, 12:02 PM

  ID: bqs7oj64mf6r

  後製過的圖沒辦法上傳誒,是有限制上傳的檔案大小嗎?
  -------+++---------+++--------+++--------
  契 約 書
  -------+++---------+++--------+++---------
  DEAR 官方

  希望能給戴西加薪:D

  By 正在準備國考的候補生

 • gamer443868659 LV.3 Lurker Jun 11, 2021, 02:15 PM

  ID:brc379hbm9yb

 • gamer265679024 LV.6 Nomad Jun 11, 2021, 02:34 PM

  bxib26djlbtc

 • chou LV.5 Lurker Jun 11, 2021, 02:46 PM

  c1sacn2dq7zx

 • GGInInDer LV.4 Lurker Jun 11, 2021, 03:25 PM

  ID: brktig2l062c

 • harris LV.7 Nomad Jun 11, 2021, 04:25 PM

  bqx2mldtgies

12345678910
Home