CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 2,439 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • Despair LV.4 Lurker Jun 10, 2021, 01:04 PM

  btu6g4st5dfh

 • cocoyui000 LV.2 Lurker Jun 10, 2021, 01:33 PM

  ID:brb65sakyc2v

 • gamer948512350 LV.5 Lurker Jun 10, 2021, 02:34 PM

  ID : brlieu9hvq03

 • Canz id:bvxzprjm5sdl LV.6 Nomad Jun 10, 2021, 02:37 PM

  bvxzprjm5sdl

 • gamer616381006 LV.5 Lurker Jun 10, 2021, 03:21 PM

  ID:bqiad02hfje1

 • gamer959349119 LV.2 Lurker Jun 10, 2021, 03:40 PM

  id: bqpziae5qut6

 • gamer616381006 LV.5 Lurker Jun 10, 2021, 04:03 PM

  ID:bqu83lt9xl83

 • Freyj LV.6 Nomad Jun 10, 2021, 04:09 PM

  ID: ca47ie5woqfu

 • gamer141008348 LV.10 Nomad Jun 10, 2021, 04:47 PM

  Id:bquar1c0wlf9

 • gamer834808976 LV.5 Lurker Jun 10, 2021, 05:15 PM

  id:br8dg26z9z4f

 • Saiki1421 LV.13 Chief Jun 10, 2021, 06:15 PM

  ID:bvvfz6xuy2ol

 • ozzo LV.6 Nomad Jun 10, 2021, 07:24 PM

  ID:br3a92pen0e2

 • yamaha911 LV.11 Chief Jun 10, 2021, 07:30 PM

  ID : bz4144u3a50n

 • 陳喆元 LV.2 Lurker Jun 10, 2021, 08:21 PM

  ID:brkxpygj01b6

 • fluffy000 LV.6 Nomad Jun 10, 2021, 08:41 PM

  bqhyiume0fai

12345678910
Home