CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 2,439 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • gamer973359883 LV.3 Lurker Jun 9, 2021, 10:54 PM

  ID:bqs69owoh4nw

 • Fortwatic LV.2 Lurker Jun 9, 2021, 10:56 PM

  id:bsdoqsnxwhda

 • zydarksky LV.5 Lurker Jun 9, 2021, 11:06 PM

  ID:bqfgkmmkxa9z

 • gamer372406343 LV.1 Mootie Jun 9, 2021, 11:32 PM

  ID:cbtv85g2bo3s

 • gamer983798766 LV.2 Lurker Jun 9, 2021, 11:43 PM

  ID: c3fzv3jf79tq

 • gamer582106657 LV.8 Nomad Jun 9, 2021, 11:49 PM

  ID: brkkxqtc8vdi

 • Superhisuper LV.4 Lurker Jun 10, 2021, 12:16 AM

  ID:bqbzhj2q1qnz

 • XUNEX LV.3 Lurker Jun 10, 2021, 12:43 AM

  ID : brp4fe14uj6y

 • ioplqq LV.5 Hunter Jun 10, 2021, 01:48 AM

  btn3guj1b7o3

 • davied1120 LV.4 Lurker Jun 10, 2021, 08:04 AM

  bwb1n4b41cdp

 • urcute LV.12 I'm a Bot Jun 10, 2021, 09:18 AM

  brtdzlfaqcx2

 • hxz LV.4 Lurker Jun 10, 2021, 09:22 AM

  bqjuv0xhah13

 • gamer294518295 LV.11 Chief Jun 10, 2021, 09:48 AM

  ID:bzxu8bld0pat

 • gamer635356233 LV.2 Lurker Jun 10, 2021, 11:40 AM

  ID: bqh2kp6cvkm2

 • Freyj LV.6 Nomad Jun 10, 2021, 04:13 PM

  我知道你的意思..哭了

 • 涿州翼德张 LV.10 Nomad Jun 10, 2021, 12:25 PM

  brv321pta72z

12345678910
Home