CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 2,439 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • SION LV.4 Lurker Jun 9, 2021, 03:41 PM

  ID: bvhxxv6nf7wk

 • Cheher LV.4 Lurker Jun 9, 2021, 03:43 PM

  ID:bqbt3tj1mhve

 • ddddccc LV.2 Lurker Jun 9, 2021, 03:49 PM

  ID:c50rcemb79wq

 • Gwyndolin LV.19 Professional Noob Jun 9, 2021, 03:56 PM

  I'd: bqdjvxen9d3t

 • 龜丹 LV.2 Lurker Jun 9, 2021, 04:07 PM

  ID bqbs90nazy49

 • 王遥指 LV.3 Lurker Jun 9, 2021, 05:15 PM

  id:c5i91ta41esa

 • Vita LV.4 Lurker Jun 9, 2021, 05:28 PM

  ID:bs8t3dts9qma

 • 王文辰 LV.2 Lurker Jun 9, 2021, 05:45 PM

  id:brky9obtmtqf

  另外回報一下

  闇打手凱布利似乎對這次的世界王並沒有屬性克制

 • gamer886304540 LV.13 Chief Jun 9, 2021, 06:26 PM

  ID: bro5kcpjxdss

 • 阿左 LV.15 Chief Jun 9, 2021, 09:14 PM

  ID:bzx72p56p8fp

 • LazyWade LV.8 Nomad Jun 9, 2021, 09:54 PM

  ID : bqq4hje63wsg

 • Json LV.4 Lurker Jun 9, 2021, 10:18 PM

  ID:bqcbx9tf5j3i

 • JuJuOWO LV.8 Nomad Jun 9, 2021, 10:29 PM

  ID:bt7eapmdy032

 • gamer212883691 LV.9 Nomad Jun 9, 2021, 10:43 PM

  ID:bqw5586wj9gy

 • Zelos LV.7 Nomad Jun 9, 2021, 10:44 PM

  ID:c2a4y0q55xqq

12345678910
Home