CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 2,439 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • saltmei LV.16 Sage Jun 9, 2021, 01:11 AM

  帳號:bqcgm5bpr17h

 • gamer151670206 LV.2 Lurker Jun 9, 2021, 02:07 AM

  Id : bqcbrtt1o98a

 • LiuYu LV.8 Nomad Jun 9, 2021, 03:09 AM

  ID:bqcuss2yzbf9

 • HSIEH Hong Jia LV.4 Lurker Jun 9, 2021, 03:56 AM

  id:bqqdi7gyrek0

 • TangYuan LV.10 Sweaty Jun 9, 2021, 04:49 AM

  ID:bqeb8jc654ho

 • gamer385339446 LV.10 Nomad Jun 9, 2021, 11:18 AM

  brszsz3wgkuy

 • 你猜 LV.5 Lurker Jun 9, 2021, 11:22 AM

  ID:bqu8qs3pxlxm

 • GameNovice LV.2 Lurker Jun 9, 2021, 12:40 PM

  id:bqc9berlywux

 • KiraTato LV.6 Nomad Jun 9, 2021, 12:45 PM

  c7j66qprj3p1

 • gamer848017268 LV.1 Mootie Jun 9, 2021, 12:49 PM

  ID:cbirknex7a3h

 • mu ma LV.5 Lurker Jun 9, 2021, 12:56 PM

  br18rd7c93oi

 • xiaoxin LV.5 Lurker Jun 9, 2021, 12:56 PM

  bqwyzibgtmzq

 • 桃三四 LV.2 Lurker Jun 9, 2021, 01:42 PM

  ID:buu9iowpss28

 • gamer423434580 LV.7 Nomad Jun 9, 2021, 02:37 PM

  c6rmqob92rs9

 • monica LV.15 Chief Jun 9, 2021, 03:39 PM

  bwyn9nm1mn7o

12345678910
Home