CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 2,439 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • 王俊淵 LV.3 Lurker Jun 8, 2021, 03:44 PM

  ID:br6an67pxetl
  願你們的心永遠活著^^

 • 一只小旺仔 LV.4 Lurker Jun 8, 2021, 04:41 PM

  ID bqrv6dbvjped

 • 劲夫の遗志由我继承 LV.4 Lurker Jun 8, 2021, 05:01 PM

  ID:bqhv7qfs90fj
  干就完了

 • gamer810574043 LV.4 Lurker Jun 8, 2021, 05:29 PM

  ID:bqkuvanncsgl

 • Habyss LV.5 Lurker Jun 8, 2021, 05:56 PM

  ID:bu8abmlgmz30
  愿永不停服!!!

 • Xcaicy LV.19 Professional Noob Jun 8, 2021, 06:43 PM

  brckomngvi4g

 • gamer782912693 LV.17 Sage Jun 8, 2021, 06:59 PM

  ID:bqc82o5fb275

 • 阿汁 LV.1 Mootie Jun 8, 2021, 07:30 PM

  ID-bqlvxgcfxld8

 • gamer864404705 LV.11 Chief Jun 8, 2021, 09:27 PM

  ID: br5s7y0krvt7

 • YHBH LV.13 Chief Jun 8, 2021, 09:57 PM

  ID c4n5e96jd44h

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Jun 8, 2021, 10:53 PM

  ID: bvy487p0shq2

 • Day and Night LV.12 Chief Jun 8, 2021, 11:15 PM

  br0j25yz5dqp

 • Jeffrey Tiu LV.3 Lurker Jun 8, 2021, 11:23 PM

  ID: bywnlvatyc9h

 • 吕小营 LV.4 Lurker Jun 8, 2021, 11:41 PM

  c6y34tzm874e

 • 707missing LV.8 Link Jun 8, 2021, 11:49 PM

  c78552pf5hd2

12345678910
Home