CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 2,438 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • luosi LV.3 Lurker Jun 14, 2021, 12:23 PM

  ID:bz1nnfdbrmkd

 • mermort LV.4 Lurker Jun 14, 2021, 05:15 PM

  ID:c34q86v4piqo

 • Gamer3456789 LV.12 Chief Jun 14, 2021, 05:30 PM

  ID : bsov7n0jmygf

 • gamer270964476 LV.3 Lurker Jun 14, 2021, 05:36 PM

  ID:brlpotx0z5oi

 • JunManSoap LV.5 Lurker Jun 14, 2021, 07:48 PM

  id:c8jrk6v9x9w9

 • gamer145572967 LV.5 Lurker Jun 14, 2021, 08:00 PM

  c0at0aa94lz4

 • gamer868596046 LV.4 Lurker Jun 14, 2021, 08:34 PM

  ID: bqbud2tyx8qj

 • 李林 LV.3 Lurker Jun 14, 2021, 08:58 PM

  Id: bqirj258vgo8

 • gamer667323178 LV.5 Lurker Jun 14, 2021, 09:53 PM

  ID : br8co9fat41u

 • uniquewayne LV.12 Chief Jun 14, 2021, 09:56 PM

  brse03mzc5wm

 • Tiecaer LV.8 Nomad Jun 14, 2021, 10:50 PM

  ID: bth2x721xh9l

 • vimmits LV.4 Lurker Jun 14, 2021, 11:08 PM

  buwrnrqnzc63

 • gamer110762991 LV.6 Nomad Jun 15, 2021, 12:32 AM

  c6x9q4ux88va

 • Jenny LV.9 Nomad Jun 15, 2021, 04:51 AM

  ID: br5jwsbvv53a

 • Mosquito Wang LV.5 Lurker Jun 15, 2021, 04:51 PM

  ID : bqbwyso07r1c

12345678910
Home