CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 8, 2021, 02:03 PM 3,212 read

簽署契約書活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 1

如果和Child契約,各位魔王候補生會如何撰寫契約書呢? 現在就來試試看吧~   參與方法: 1. 填寫日期 2. 撰寫契約書內容 3. 簽上個性簽名 完成以上內容之後,進行回文認證,即可參與活動(記得回文的時候附上遊戲ID哦)   例如:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 3

  參與獎勵: ‘契約金’ 重生點數6萬 加碼獎勵: 紅石50個(5名) 活動期間 : 6/8~6/21 23:59 發獎時程: 6/25     契約書模板

命運之子: 歷史新聞/活動 - 簽署契約書活動 image 5

Comment 182

 • 古靜 LV.5 Lurker Jun 8, 2021, 11:02 PM

  ID: bym3r9a0te4w

 • LaoTie101 LV.13 Chief Jun 8, 2021, 03:22 PM

  id: bqbwua3k6no4

 • Oxytocin LV.20 S Jun 11, 2021, 02:34 AM

  bqbvk2rpbcoi

 • LV.3 Lurker Jun 8, 2021, 05:58 PM

  brd489aq8al0

 • gamer179155173 LV.3 Lurker Jun 8, 2021, 09:17 PM

  ID:bqdmxu5gf3dl

 • gamer186146962 LV.2 Lurker Jun 9, 2021, 12:36 PM

  ID:bqeil9j1fa4v

 • Gwyndolin LV.19 Professional Noob Jun 9, 2021, 03:56 PM

  I'd: bqdjvxen9d3t

 • gamer592227614 LV.3 Lurker Jun 9, 2021, 05:00 PM

  bqntg5eho5va

 • HAN YANG L LV.13 Chief Jun 10, 2021, 02:44 PM

  ID: bt8jab6lsw9k

 • HAN YANG L LV.13 Chief Jun 10, 2021, 02:45 PM

  心淌血

 • GKing LV.2 Lurker Jun 11, 2021, 01:07 AM

  ID:caz34ahmettn

 • gamer983260097 LV.5 Lurker Jun 13, 2021, 07:24 PM

  id:c7vkcr2yt0y0
  (梗来源:如果早知道男生也会被性侵)

 • GG WP LV.4 Lurker Jun 15, 2021, 09:02 PM

  ID:bqezhh72ddjp

 • 周廣昀 LV.7 Nomad Jun 8, 2021, 02:27 PM

  id:c3jx4hb5aihc

 • gamer891709008 LV.9 Nomad Jun 8, 2021, 03:03 PM

  ID:brkohbp32w1l

 • Nobrainsheep LV.1 Mootie Jun 8, 2021, 03:23 PM

  ID:bspk2uhak7mh

12345678910
Home