CM 黛希 LV.8 Nomad
Jun 3, 2021, 02:07 PM 2,588 read

⚔世界王x攻略王(黛波拉)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(黛波拉) image 1

本次登場的世界王是光屬性攻擊型的黛波拉 請分享您的最佳攻略吧! 所有用心發表作業的朋友們都可以獲得10連抽召喚券喔!   <世界王技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(黛波拉) image 3

🟥活動辦法: 留言或以影像跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧,別忘了附上帳號ID喔! 🟧活動期間: 6/3~6/14 04:00 (UTC+0) 🟨獎勵: 成功留言發表攻略的玩家3-5★Childx10召喚券 🟩額外獎勵: 超過200則攻略時,再送全體玩家+3工具箱*1 🟪獎勵支付: 6/22 號陸續發送  

Comment 143

 • 湯子雋 LV.14 Chief Jun 3, 2021, 02:17 PM

  br1g0zvzxi6x
  上你最強的二十隻

 • LaoTie101 LV.13 Chief Jun 3, 2021, 03:08 PM

  哈哈哈 幽默带师

 • 前进3 LV.5 Lurker Jun 4, 2021, 04:03 PM

  bqdex6jws821

 • yamaha911 LV.12 Chief Jun 4, 2021, 11:13 PM

  ID: bz4144u3a50n

 • YHBH LV.14 Chief Jun 3, 2021, 05:58 PM

  ID c4n5e96jd44h
  静待大佬出作业

 • Vita LV.4 Lurker Jun 3, 2021, 07:08 PM

  Id :bs8t3dts9qma
  等一波大佬2亿的作业

 • gamer502935691 LV.5 Lurker Jun 3, 2021, 07:35 PM

  bqkhuhdvryv9

 • Noire LV.13 Chief Jun 3, 2021, 08:10 PM

  ID:bql4dmb06b6n
  躺平了,就这样吧

 • chou LV.6 Nomad Jun 3, 2021, 08:25 PM

  c1sacn2dq7zx

 • KiraTato LV.6 Nomad Jun 3, 2021, 08:37 PM

  c7j66qprj3p1

 • 糖分 LV.5 Lurker Jun 3, 2021, 09:25 PM

  bqrlirdnby4d

 • Ju Hu LV.12 Chief Jun 3, 2021, 09:32 PM

  bqbqs8nod59n

 • Ju Hu LV.12 Chief Jun 3, 2021, 09:33 PM

  bqxgudzddj47

 • gamer423434580 LV.7 Nomad Jun 3, 2021, 09:41 PM

  Id:c6rmqob92rs9

  最好是1500萬

 • Iiovoe IE LV.2 Lurker Jun 3, 2021, 09:45 PM

  ID :bqbv0yy69f4y
  1000萬鹹魚

 • Re_jean小菜雞 LV.8 Nomad Jun 3, 2021, 10:06 PM

  bqdgx0atv97f
  6000萬

12345678910
Home