CM 黛希 LV.8 Nomad
May 27, 2021, 02:14 PM 1,412 read

🖐🖐命運之指創作活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🖐🖐命運之指創作活動 image 1

想不想讓喜愛的Child時刻陪伴在身邊呢? 快來在每個手指上畫出心愛的Child吧~ 將您的作品和ID一起回文進行認證, 即可參與活動. 另將選出10名優秀作品, 發送加碼獎勵哦~   活動期間:5/27~6/9 23:59 (UTC+0) 參與獎勵:縞瑪瑙20萬個 加碼獎勵(10名):5★Child召喚券1張 獎勵發放:6/16  

Comment 110

 • wushuang28 LV.2 Lurker May 27, 2021, 09:03 PM

  id:bqg0wtlha64m

 • gamer160152881 LV.3 Lurker May 27, 2021, 09:52 PM

  id:c8w0ejratmwq

 • gamer423434580 LV.5 Lurker May 27, 2021, 09:59 PM

  c6rmqob92rs9

 • Zelos LV.6 Nomad May 27, 2021, 10:02 PM

  ID: c2a4y0q55xqq

 • 阿天 LV.2 Lurker May 27, 2021, 10:36 PM

  c14lgyowinb5

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad May 27, 2021, 10:45 PM

  id: bvy487p0shq2

 • gamer782912693 LV.15 Chief May 27, 2021, 10:48 PM

  bqc82o5fb275

 • Tshan LV.1 Mootie May 27, 2021, 11:34 PM

  bqwtfnuaw6v3

 • 王俊淵 LV.3 Lurker May 28, 2021, 01:14 AM

  ID:br6an67pxetl
  還要修圖...煩躁w

 • 阿左 LV.13 Chief May 28, 2021, 01:18 AM

  ID:bzx72p56p8fp

 • gamer810574043 LV.4 Lurker May 28, 2021, 11:32 AM

  ID:bqkuvanncsgl

 • gamer485234731 LV.1 Mootie May 28, 2021, 12:56 PM

  id bs2rxaxiyhfg

 • Zeram LV.5 Lurker May 28, 2021, 01:20 PM

  Id: c33q2e6xwiih

 • hxz LV.3 Lurker May 28, 2021, 01:25 PM

  bqjuv0xhah13

  重在参与

 • gamer294518295 LV.9 Nomad May 28, 2021, 03:26 PM

  ID:bzxu8bld0pat

12345678
Home