CM 黛希 LV.8 Nomad
Apr 22, 2021, 02:26 PM 1,469 read

最愛男角票選

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 最愛男角票選 image 1

誕生於被惡魔吸引的厄運兄弟,第三名兄弟‘塞特’登場了 除了美少年‘塞特’之外,還有很多充滿魅力的男性角色,大家最喜歡的男角會是誰呢? 現在就快來投票吧!   獎勵:超過200人參加,即贈送全體玩家60萬金幣獎勵 活動日期:4/22~4/28 23:59 獎勵發送:4/30

Poll Closed 185 Voted

Q: 大家最喜歡的男性角色是誰?

 • 塞特 17
 • 阿爾蒂斯 1
 • 瑪土撒拉 2
 • 里歐 79
 • 該隱 7
 • 巴貝爾 2
 • 迪朗達爾 3
 • 維爾德 0
 • 荷魯斯 1
 • 聖誕老人 0
 • 邁達斯 3
 • 尤彌爾 2
 • 雷德克洛斯 1
 • 瑪門 56
 • 朱庇特 0
 • 潘迪恩 3
 • 桑納托斯 2
 • 主人公 4
 • 弗雷 2

Comment 26

 • Json LV.4 Lurker Apr 22, 2021, 05:12 PM

  我的奧爾加呢?官方在幹嘛?龍龍這麼帥,怎麼沒龍龍

 • Capios75 LV.4 Lurker Apr 22, 2021, 06:57 PM

  卧槽!

 • mimiyaco LV.4 Lurker Apr 23, 2021, 02:30 PM

  我也想投龍龍,沒龍龍可以投QQ

 • Hecate LV.17 Sage Apr 26, 2021, 03:41 PM

  對啊,龍龍人型這麼帥,可愛又迷人,應該要上榜才對(雖然本體非人類

 • gamer782912693 LV.18 Sage Apr 22, 2021, 08:17 PM

  人在江湖,深不油即@_@!!!手機空間太小只能這樣啊~~!!!

 • 馒头 LV.4 Lurker Apr 22, 2021, 02:39 PM

  瑪門瑪門,永远的神

 • gamer625320049 LV.1 Mootie Apr 22, 2021, 02:41 PM

  玛门都是牛的

 • gamer426687674 LV.2 Lurker Apr 22, 2021, 02:53 PM

  里欧yyds😋😋

 • Seven Lin LV.3 Lurker Apr 22, 2021, 03:36 PM

  當然是瑪門

 • nicole623 LV.9 Nomad Apr 22, 2021, 03:51 PM

  投瑪門!!!

 • Eason林 LV.1 Mootie Apr 22, 2021, 04:05 PM

  瑪門是頭pig

 • 游俊傑 LV.3 Lurker Apr 22, 2021, 04:24 PM

  讚!

 • gamer110762991 LV.6 Nomad Apr 22, 2021, 04:44 PM

  猪皇是最牛的

 • selldavid LV.21 S Apr 22, 2021, 04:49 PM

  我知道大家都會選瑪門

 • gamer151065019 LV.6 Nomad Apr 22, 2021, 07:59 PM

  迈达斯变成这样都是老金害的!可恶!!

 • 馮志援 LV.5 Lurker Apr 22, 2021, 09:20 PM

 • 馮志援 LV.5 Lurker Apr 22, 2021, 09:21 PM


  里歐

 • gamer300623560 LV.1 Mootie Apr 23, 2021, 01:52 AM

  必须猪皇😄😄

12
Home