CM Child LV.22 GameManager
Feb 10, 2021, 11:53 AM 1,611 read

⚔諸神強襲X攻略王(賽爾凱特)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(賽爾凱特) image 1

這次的諸神強襲BOSS是水屬性攻擊型的賽爾凱特   不管黑貓白貓,能斬王的就是好貓🐱! 請各位推薦您的諸神強襲最佳隊伍吧!   活動內容:推薦攻擊本次諸神強襲BOSS的最佳陣容(加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間:2/10~2/25 維護前   參加獎勵:3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵:超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 3/4 陸續發放   -------------------   已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔! 諸神強襲單殺活動>>> http://pesc.pw/3cthth  

Comment 121

 • 龍龍九 LV.17 Sage Feb 10, 2021, 03:21 PM

  id:bslop9qmr7pv

 • honeyhopes LV.13 Chief Feb 10, 2021, 05:33 PM

  ID: bqd7fmb3cagk

 • Ju Hu LV.11 Chief Feb 10, 2021, 06:02 PM

  bqbqs8nod59n

 • Ju Hu LV.11 Chief Feb 10, 2021, 06:03 PM

  bqxgudzddj47

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Feb 10, 2021, 06:22 PM

  bqchcn69nurd

 • ioplqq LV.5 Hunter Feb 10, 2021, 07:49 PM

  btn3guj1b7o3

 • LvCC LV.4 Lurker Feb 10, 2021, 11:15 PM

  Id: bw84outsodf3

 • 糖分 LV.5 Lurker Feb 10, 2021, 11:22 PM

  bqrlirdnby4d

 • gamer584444860 LV.5 Lurker Feb 11, 2021, 12:34 AM

  bqby7adyna24

 • saltmei LV.16 Sage Feb 11, 2021, 01:55 AM

  帳號: bqcgm5bpr17h

 • gamer800897207 LV.3 Lurker Feb 11, 2021, 03:58 AM

  bqs80louv4cp

 • Lunatic LV.5 Lurker Feb 11, 2021, 05:30 AM

  ID: bqcg9jmaw5py

 • gamer294518295 LV.11 Chief Feb 11, 2021, 08:23 AM

  ID:bzxu8bld0pat

 • Noire LV.13 Chief Feb 11, 2021, 12:56 PM

  ID:bql4dmb06b6n

 • Hecate LV.17 Sage Feb 11, 2021, 03:28 PM

  玩家帳戶ID:   brsk7h9pikdj

123456789
Home