CM Child LV.22 GameManager
Dec 3, 2020, 05:25 PM 3,931 read

📸點火認證活動+紀念獎勵

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 📸點火認證活動+紀念獎勵 image 1

📸📸📸點火認證活動📸📸📸   請突破Child的極限,嘗試點火至第1階段吧! 將成功點火的Child截圖和帳號id回覆在此活動頁及可領取獎勵喔   ✅活動期間:12/3~12/16 23:59 ✅參加獎勵: 增幅攻擊力核心素材10個 增幅防禦力核心素材10個 增幅敏捷度核心素材10個 增幅暴擊核心素材10個   ✅加碼獎勵:超過100人參加時,再送全體玩家50萬金幣獎勵 ✅獎勵發送:12/22   -------------------------   🎁🎁🎁點火紀念獎勵🎁🎁🎁   赫菲斯托斯送來特別的獎勵,請務必在期限內領取喔!!   🎉獎勵領取期限: 12/3維護後~12/9 23:59   🎉獎勵: 增幅攻擊力核心素材100個 增幅防禦力核心素材100個 增幅敏捷度核心素材100個 增幅暴擊核心素材100個   *請在郵箱中確認  

Comment 320

 • gamer898061810 LV.3 Lurker Dec 5, 2020, 10:42 AM

  id:bqd6ymn8ssr6

 • 渔民 LV.4 Lurker Dec 5, 2020, 10:53 AM

  brhtbwkxne9r

 • duya123 LV.2 Lurker Dec 5, 2020, 11:04 AM

  bqcahibvrdgl

 • GGInInDer LV.4 Lurker Dec 5, 2020, 11:11 AM

  ID: brktig2l062c

 • Terret LV.20 S Dec 5, 2020, 11:11 AM

  ID: bsio5uqq907h

 • Azathoth LV.6 Nomad Dec 5, 2020, 11:35 AM

  ID:bxm7rbto1w26

 • 渔民 LV.4 Lurker Dec 5, 2020, 12:29 PM

  bql6m38kzxt1

 • WestWest LV.6 Nomad Dec 5, 2020, 12:39 PM

  id: br80h0pupij5

 • Bruce Li LV.2 Lurker Dec 5, 2020, 12:52 PM

  id:br0f3hvlqpa5

 • gamer296320383 LV.9 Nomad Dec 5, 2020, 12:56 PM

  bquhmyut174k

 • Tempsor LV.3 Lurker Dec 5, 2020, 01:20 PM

  br294e2v5fvx

 • Bill WU LV.7 Nomad Dec 5, 2020, 04:39 PM

  bqmy1o7vdctf

 • Mikuya LV.4 Lurker Dec 5, 2020, 05:42 PM

  ID:br26rbg18oxb

 • pikachu LV.2 Lurker Dec 5, 2020, 07:40 PM

  c5g1m2xcp9f9

 • gamer667323178 LV.5 Lurker Dec 5, 2020, 08:02 PM

  ID : br8co9fat41u

12345678910
Home