CM Child LV.22 GameManager
Jun 25, 2020, 05:57 PM 1,702 read

🗡諸神強襲:一擊必殺活動(消失的雙子)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲:一擊必殺活動(消失的雙子) image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲:一擊必殺活動(消失的雙子) image 2

諸神強襲:一擊必殺   本次登場的BOSS是闇屬性的蛻變妲比   各位是否能讓陷入憤怒的妲比冷靜下來呢?   LV.40的BOSS蛻變妲比技能如下:

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲:一擊必殺活動(消失的雙子) image 5

  活動內容:活動期間單殺LV.40的BOSS蛻變妲比   獎勵:5★Child召喚券1張   活動期間:6/25 維護後~7/9 維護前   獎勵發送:7/16 陸續發送  

Comment 40

 • Devil Hunter LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 12:41 AM

  一擊必殺是指一次場數打倒還是真的一擊打死他?

 • aoeu LV.5 Lurker Jun 26, 2020, 01:27 AM

  一张票600w血

 • Noire LV.13 Chief Jun 26, 2020, 02:12 AM

  一张票打死600W血

 • gamer993477699 LV.5 Lurker Jun 26, 2020, 02:47 AM

  id:bqnr6803radv
  一次过了😊

 • Lunatic LV.5 Lurker Jun 26, 2020, 01:34 PM

  所以這個是系統自動記錄不用在這裡發圖片和ID對吧?

 • 湯子雋 LV.12 Chief Jun 26, 2020, 11:50 PM

  ID:br1g0zvzxi6x

 • 蕭澤鐵 LV.16 Sage Jun 27, 2020, 01:30 AM

  ID: bqrietawzn12

 • 友 程ク LV.3 Lurker Jun 27, 2020, 01:34 AM

  ID :bqr1yk8x26bo

 • gamer386648440 LV.2 Lurker Jun 27, 2020, 02:15 PM

  id;c1qq3ingd9hn

 • ysfsaka LV.4 Lurker Jun 27, 2020, 03:16 PM

  ID:bqtrjuhcj0go反伤太恶心了

 • Avalon LV.22 Avatar Jun 27, 2020, 10:57 PM

  id:bqcnl7fxptiv

 • BeckPackie LV.16 Mootiversary! Jun 28, 2020, 02:03 AM

  ID:bqdh0y0cxpc7

 • XIAOFEI LV.2 Lurker Jun 28, 2020, 09:08 AM

  ID:bsi2h81m0bgb

 • Shalock LV.2 Lurker Jun 28, 2020, 04:53 PM

  bqpddkua7vwu
  这是我最后的波纹了!jojo!

 • Evan Chris LV.3 Lurker Jun 28, 2020, 11:07 PM

  ID:bqiousjpkedz

 • 黑色妖孽 LV.8 Nomad Jun 29, 2020, 08:52 AM

  ID:br6xr1fd87sx

 • Re_jean小菜雞 LV.7 Nomad Jun 29, 2020, 09:27 AM

  bqdgx0atv97f

123
Home