CM Child LV.22 GameManager
Jun 25, 2020, 11:59 AM 2,820 read

🥚端午節特別立蛋活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 2

一年一度端午節又到啦   這次要來挑戰一下立蛋🥚🥚🥚   各位在6/25 端午節的中午一起來嘗試立蛋吧   上傳成功立蛋的照片和帳號ID即可獲得獎勵喔!       活動期間:6/25 05:00~7/1 23:59 (UTC+0)   獎勵發送:7/3   獎勵:溫泉浴巾50個  

Comment 258

 • Helvetica LV.10 Nomad Jun 26, 2020, 04:29 AM

  id:bv7i9zs62idf

 • 林彥宏 LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 05:44 AM

  bqdm6flxiejc

 • J4cob84 LV.1 Mootie Jun 26, 2020, 07:09 AM

  c3bnf9d6g9ax

 • 林小民 LV.11 Chief Jun 26, 2020, 07:55 AM

  bqxpof67a90r

 • gamer767071758 LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 08:56 AM

  bqitvwk8q5ub

 • 何落染 LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 08:58 AM

  ID:br6nln8i1swl

 • gamer756923335 LV.4 Lurker Jun 26, 2020, 09:17 AM

  ID:bqd7cy25aupq

 • sxooxs LV.8 Nomad Jun 26, 2020, 10:32 AM

  ID:bqbn5sigqib8

 • gamer296320383 LV.9 Nomad Jun 26, 2020, 10:44 AM

  bquhmyut174k

 • honeyhopes LV.12 Chief Jun 26, 2020, 11:06 AM

  帳戶id: bqd7fmb3cagk

 • gamer920667434 LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 11:42 AM

  ID:bqbn4rn4ljro

 • 張淑媚 LV.4 Lurker Jun 26, 2020, 12:21 PM

  lD:bqdgsujhga3s

 • LazyWade LV.8 Nomad Jun 26, 2020, 12:22 PM

  ID : bqq4hje63wsg

 • gamer764027906 LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 12:34 PM

  brqgmoh78sj6

 • AACUP LV.11 Chief Jun 26, 2020, 12:35 PM

  ID : bxsh4b9fpluz

12345678910
Home