CM Child LV.22 GameManager
Jun 25, 2020, 11:59 AM 2,821 read

🥚端午節特別立蛋活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 2

一年一度端午節又到啦   這次要來挑戰一下立蛋🥚🥚🥚   各位在6/25 端午節的中午一起來嘗試立蛋吧   上傳成功立蛋的照片和帳號ID即可獲得獎勵喔!       活動期間:6/25 05:00~7/1 23:59 (UTC+0)   獎勵發送:7/3   獎勵:溫泉浴巾50個  

Comment 258

 • Chieko LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 10:57 PM

  id:bqbz8dz69y1i

 • 憂傷的夏天 LV.3 Lurker Jun 25, 2020, 11:11 PM

  ID:c11ahrvggce2

 • leoG LV.3 Lurker Jun 25, 2020, 11:17 PM

  ID:bqbv14pgoaw6

 • SgenL_DC LV.12 Chief Jun 25, 2020, 11:20 PM

  bqh0ytp3ns62

 • gamer336439100 LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 11:20 PM

  ID:bqvyr5fc7u4e

 • Mr. Wayne LV.7 Let’s play R6! Jun 25, 2020, 11:22 PM

  ID : byz33lqrukew

 • 愛喝茶的貓 LV.6 Nomad Jun 25, 2020, 11:32 PM

  ID:bup00bhq5pb4

 • gamer544522683 LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 11:44 PM

  ID:bquam7ce2g8s

 • lenianz LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 11:55 PM

  bs34xbnxb315

 • YoGo LV.1 Mootie Jun 25, 2020, 11:55 PM

  bqjwmqn300st

 • wushuang LV.3 Lurker Jun 26, 2020, 12:07 AM

  bqg0wtlha64m

 • 楊泓鈞 LV.20 S Jun 26, 2020, 12:19 AM

  ID: bqhxzaqiq4ev

 • Thinpro LV.6 Nomad Jun 26, 2020, 12:33 AM

  AY_Akuma2:bqcnz42ccuua

 • Despair LV.4 Lurker Jun 26, 2020, 12:39 AM

  id:btu6g4st5dfh

 • Evan Chris LV.3 Lurker Jun 26, 2020, 12:42 AM

  bqiousjpkedz

12345678910
Home