CM Child LV.22 GameManager
Jun 25, 2020, 11:59 AM 2,821 read

🥚端午節特別立蛋活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 2

一年一度端午節又到啦   這次要來挑戰一下立蛋🥚🥚🥚   各位在6/25 端午節的中午一起來嘗試立蛋吧   上傳成功立蛋的照片和帳號ID即可獲得獎勵喔!       活動期間:6/25 05:00~7/1 23:59 (UTC+0)   獎勵發送:7/3   獎勵:溫泉浴巾50個  

Comment 258

 • Kumasan LV.13 Chief Jun 25, 2020, 08:25 PM

  id : bqbxj8kmw5to

 • gamer655195853 LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 08:33 PM

  id:c0zbv45tp2ze

 • M1nFF LV.5 Lurker Jun 25, 2020, 08:41 PM

  Id: bqfzas9ks3fx

 • HAN YANG L LV.11 Chief Jun 25, 2020, 08:50 PM

  ID: bt8jab6lsw9k

 • Iiovoe IE LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 08:51 PM

  id:bqbv0yy69f4y

 • OTKAU LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 09:07 PM

  ID:bsoq947hqkp6

 • DCommander LV.6 Nomad Jun 25, 2020, 09:40 PM

  c30uzqrmgnhq

 • MeGaDuck LV.9 Nomad Jun 25, 2020, 09:41 PM

  bqnrjm24cnhg

 • Ping Cheng LV.10 Nomad Jun 25, 2020, 09:59 PM

  帳號:brn49zmdu98n

 • yamaha911 LV.11 Chief Jun 25, 2020, 10:12 PM

  ID: bz4144u3a50n

 • gamer113006018 LV.6 Nomad Jun 25, 2020, 10:22 PM

  ID : bqu7m2khkzx6

 • ONI LV.3 Lurker Jun 25, 2020, 10:26 PM

  ONI bz40k50xxsa4

 • La Xu LV.5 Lurker Jun 25, 2020, 10:32 PM

  ID : bs9dep35hx9v

 • gamer667323178 LV.5 Lurker Jun 25, 2020, 10:47 PM

  ID: br8co9fat41u

 • MeloWn LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 10:49 PM

  bqttv4vmo7wf

12345678910
Home