CM Child LV.22 GameManager
Jun 25, 2020, 11:59 AM 2,821 read

🥚端午節特別立蛋活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 2

一年一度端午節又到啦   這次要來挑戰一下立蛋🥚🥚🥚   各位在6/25 端午節的中午一起來嘗試立蛋吧   上傳成功立蛋的照片和帳號ID即可獲得獎勵喔!       活動期間:6/25 05:00~7/1 23:59 (UTC+0)   獎勵發送:7/3   獎勵:溫泉浴巾50個  

Comment 258

 • Hecate LV.17 Sage Jun 25, 2020, 05:46 PM

  ID:brsk7h9pikdj

 • Windzz LV.5 Lurker Jun 25, 2020, 05:56 PM

  id:bqbngz2dustc

 • Zero丶夕哉 LV.6 Nomad Jun 25, 2020, 06:08 PM

  ID:br9gskuqk49u

 • BeckPackie LV.15 Mootiversary! Jun 25, 2020, 06:11 PM

  ID:bqdh0y0cxpc7

 • 刘嘉玲 LV.7 Nomad Jun 25, 2020, 06:27 PM

  bqc44h7ls1xd

 • Jun Ba LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 06:38 PM

  ID brdwiuq77nug

 • gamer782912693 LV.17 Sage Jun 25, 2020, 06:59 PM

  ID:bqc82o5fb275

 • 星星知我心 LV.6 Nomad Jun 25, 2020, 06:59 PM

  ID:c30espk8li6j

 • 卡恩 Ka²N. LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 07:11 PM

  bqbr10tff1m2

 • gamer432214269 LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 07:56 PM

  c15if434taja

 • LiuYu LV.8 Nomad Jun 25, 2020, 07:57 PM

  ID:bqcuss2yzbf9

 • 藍燄 LV.5 Lurker Jun 25, 2020, 08:08 PM

  bsnqa4jtltkv

 • davied1120 LV.4 Lurker Jun 25, 2020, 08:15 PM

  ID:bwb1n4b41cdp

 • gamer468924795 LV.3 Lurker Jun 25, 2020, 08:19 PM

  ID:bsj042yva5tq

 • micat LV.1 Mootie Jun 25, 2020, 08:23 PM

  ID bqppy2u14pbd

12345678910
Home