CM Child LV.22 GameManager
Jun 25, 2020, 11:59 AM 2,821 read

🥚端午節特別立蛋活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 2

一年一度端午節又到啦   這次要來挑戰一下立蛋🥚🥚🥚   各位在6/25 端午節的中午一起來嘗試立蛋吧   上傳成功立蛋的照片和帳號ID即可獲得獎勵喔!       活動期間:6/25 05:00~7/1 23:59 (UTC+0)   獎勵發送:7/3   獎勵:溫泉浴巾50個  

Comment 258

 • Day and Night LV.12 Chief Jun 25, 2020, 02:40 PM

  br0j25yz5dqp

 • uniquewayne LV.12 Chief Jun 25, 2020, 02:59 PM

  brse03mzc5wm

 • gamer326514390 LV.8 Nomad Jun 25, 2020, 03:12 PM

  ID:bqxz94h3mnju

 • We11@esszzZZZ LV.7 Supersonic Jun 25, 2020, 03:43 PM

  ID:bqmq1h6g062h

 • duya123 LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 04:01 PM

  id:bqcahibvrdgl

 • monica LV.15 Chief Jun 25, 2020, 04:05 PM

  ID:bwyn9nm1mn7o

 • aoeu LV.5 Lurker Jun 25, 2020, 04:15 PM

  br4l0pcfrs8d

 • JustinPorton LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 04:47 PM

  ID: br1d8ydns1sw

 • 傳說中的小白 LV.7 Nomad Jun 25, 2020, 04:48 PM

  ID:.btcr634nj7rp

 • 卡嘎 LV.1 Mootie Jun 25, 2020, 04:59 PM

  bqbq6lu6m05v

 • Somnus LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 05:06 PM

  bqrrqy1or0y7

 • olaola LV.4 Lurker Jun 25, 2020, 05:20 PM

  id:bqvrm93soaa8

 • gamer235249402 LV.5 Lurker Jun 25, 2020, 05:27 PM

  ID: bu5vafk8c3y0

 • Mdfk LV.3 Lurker Jun 25, 2020, 05:39 PM

  id: by3tozve6xep

 • gamer898061810 LV.3 Lurker Jun 25, 2020, 05:43 PM

  id:bqd6ymn8ssr6

12345678910
Home