CM Child LV.22 GameManager
Jun 25, 2020, 11:59 AM 2,821 read

🥚端午節特別立蛋活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 2

一年一度端午節又到啦   這次要來挑戰一下立蛋🥚🥚🥚   各位在6/25 端午節的中午一起來嘗試立蛋吧   上傳成功立蛋的照片和帳號ID即可獲得獎勵喔!       活動期間:6/25 05:00~7/1 23:59 (UTC+0)   獎勵發送:7/3   獎勵:溫泉浴巾50個  

Comment 258

 • gamer993477699 LV.5 Lurker Jun 25, 2020, 01:34 PM

  bqnr6803radv

 • gamer993477699 LV.5 Lurker Jun 25, 2020, 01:34 PM

  bqnr6803radv

 • 阿左 LV.15 Chief Jun 25, 2020, 01:36 PM

  ID: bzx72p56p8fp

 • Hisashi Hsu LV.6 Nomad Jun 25, 2020, 01:44 PM

  bqcl7sy688i2

 • Orange LV.3 Lurker Jun 25, 2020, 01:45 PM

  ID:br080gvugb8b

 • Miyalili LV.26 Hero Jun 25, 2020, 01:59 PM

  ID:bqk1c0f8gqy0

 • RaccoonMan LV.9 Nomad Jun 25, 2020, 02:02 PM

  bqy4ii05z9gk

 • 莫奈 LV.11 Chief Jun 25, 2020, 02:02 PM

  ID:bqbo8seispr8

 • Zzzx LV.7 Nomad Jun 25, 2020, 02:03 PM

  brafrtl9mqqo

 • hylaaaa LV.3 Lurker Jun 25, 2020, 02:07 PM

  id:bqhdenznm7i9

 • NO NAME verified Jun 25, 2020, 02:16 PM

  ID: bzq4cn3hkee1

 • 浦島 裕人 LV.8 Nomad Jun 25, 2020, 02:25 PM

  ID: bsrfzm1g7mo2

 • gamer798728718 LV.2 Lurker Jun 25, 2020, 02:32 PM

  ID:bwfx79agszzo

 • BRS LV.6 Nomad Jun 25, 2020, 02:33 PM

  id:bqbpq487wr7j

 • Alfie Ng LV.3 Lurker Jun 25, 2020, 02:37 PM

  ID : bqctpmfh55dt

12345678910
Home