CM Child LV.22 GameManager
Jun 25, 2020, 11:59 AM 2,821 read

🥚端午節特別立蛋活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🥚端午節特別立蛋活動 image 2

一年一度端午節又到啦   這次要來挑戰一下立蛋🥚🥚🥚   各位在6/25 端午節的中午一起來嘗試立蛋吧   上傳成功立蛋的照片和帳號ID即可獲得獎勵喔!       活動期間:6/25 05:00~7/1 23:59 (UTC+0)   獎勵發送:7/3   獎勵:溫泉浴巾50個  

Comment 258

 • gamer859822818 LV.3 Lurker Jun 26, 2020, 04:30 PM

  ID:byzbhhiv011t

 • 上苍赐名 LV.3 Lurker Jun 26, 2020, 05:24 PM

  ID:br3mfmfpg8xr

 • 郑慕斯多多 LV.5 Lurker Jun 26, 2020, 05:35 PM

  bsgwc8xq6a1t

 • 糖分 LV.5 Lurker Jun 26, 2020, 05:38 PM

  bqrlirdnby4d

 • 林俊瀚 LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 06:03 PM

  c1q0lukkx3n1

 • gamer886304540 LV.13 Chief Jun 26, 2020, 06:14 PM

  ID: bro5kcpjxdss

 • Fusho_Shogo LV.6 Nomad Jun 26, 2020, 06:15 PM

  账号ID:bqthiz3iedkn

 • brz06b0mv05j LV.9 Nomad Jun 26, 2020, 07:33 PM

  ID:brz06b0mv05j

 • ioplqq LV.5 Hunter Jun 26, 2020, 07:45 PM

  btn3guj1b7o3

 • Hashy LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 07:52 PM

  id:bvyekdcboye9

 • GameNovice LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 08:06 PM

  id:bqc9berlywux

 • ravenhill LV.2 Lurker Jun 26, 2020, 08:31 PM

  bzguxzt4jlve

 • yh3328 LV.6 Nomad Jun 26, 2020, 09:36 PM

  bvi8cagsbkls

 • gamer846605487 LV.7 Nomad Jun 26, 2020, 09:39 PM

  bvlez0qy8lmm

 • NO NAME verified Jun 26, 2020, 10:23 PM

  bqco7mr3dsma

12345678910
Home