CM Child LV.22 GameManager
Jun 1, 2020, 02:11 PM 3,601 read

🙏向惡魔祈禱666

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🙏向惡魔祈禱666 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🙏向惡魔祈禱666 image 2

終於....惡魔的6月6號即將到來了   在這惡魔之日,魯弗斯又會犯下甚麼惡行呢?   在這個惡魔之日,魯弗斯突然願意聽取人類的願望     但是,跟惡魔交易還是必須付出代價的     請在下方留言,獻上任何包含666的祭品,向魯弗斯交換願望吧       🔹活動期間:6/1~6/5 23:59(UTC+0)   🔹活動內容:參考範例,成功許願的人超過666名時發送全服獎勵   🔹範例: ✅我會每天爬666個階梯上班 ✅我會666天不喝含糖飲料   🔹獎勵:惡魔的幸運幣*1   🔹獎勵發送:6/6 06:00(UTC+0)  

Comment 203

 • Bendy5205 LV.1 Mootie Jun 1, 2020, 02:24 PM

  我會單身不交往666年

 • Ridooo LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 02:58 PM

  我會生666個小孩

 • GK_TW LV.6 Nomad Jun 1, 2020, 02:33 PM

  我會666天每天玩DC

 • 黑色妖孽 LV.8 Nomad Jun 1, 2020, 02:36 PM

  我會玩666年的Destiny Child

 • gamer212883691 LV.9 Nomad Jun 1, 2020, 02:36 PM

  我會666天都睡至少6小時

 • AWSL LV.5 Lurker Jun 5, 2020, 09:26 PM

  我要年收入666万

 • HonGYin_Z LV.4 Lurker Jun 1, 2020, 02:25 PM

  我會666天不抽烟了

 • KENTANG LV.7 Nomad Jun 1, 2020, 02:33 PM

  我會連續上健身房666天

 • Kitaoji YiJen LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 02:38 PM

  我會666天內找到夢想的工作!

 • 龍龍九 LV.17 Sage Jun 1, 2020, 02:41 PM

  我會在666天變富翁

 • gamer385339446 LV.10 Nomad Jun 1, 2020, 02:42 PM

  我会666ms不访问moot.us

 • honeyhopes LV.15 Chief Jun 1, 2020, 02:43 PM

  我會努力在666天內退休!

 • Czekras Voyce LV.12 Hunter Jun 1, 2020, 02:48 PM

  我會用接下來的666秒等下班

  ID:bqkcqi2ldfby

 • Hei Dolly LV.1 Mootie Jun 1, 2020, 02:49 PM

  我會666天 拿到重機

 • 月媽 LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 02:49 PM

  我會666天不吃洋芋片

12345678910
Home